האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תדריך חיסונים - השלמת חיסונים שיגרתיים עד גיל 17 שנים ועד גיל 21 שנים במוסדות לחינוך מיוחד

מתוך ויקירפואה

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק השלמת חיסונים שיגרתיים עד גיל 17 שנים, עד גיל 21 שנים במוסדות לחינוך מיוחד
תחום חיסונים
סימוכין אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014, עדכון ספטמבר 2020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון פברואר 2017
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסונים

קבוצת יעד

גילאי 0–17 שנים שלא חוסנו כלל או קיבלו רק חלק מתוכנית חיסוני השגרה הנהוגה בישראל:

 1. ילדים עולים חדשים
 2. ילדים, אשר מסיבות שונות לא חוסנו במסגרת שיגרת החיסונים במועד המקובל

קביעת מצב חיסון

קביעת מצב חיסון (קבלת חיסונים בעבר) תעשה על סמך תיעוד רפואי או מידע מהימן:

 • פנקס החיסונים, כרטיס הבריאות של הילד ורשומה ממוחשבת
 • מידע מתעודות רפואיות
 • מידע שנמסר על ידי ההורים על חיסונים ומחלות בעבר: יש להתחשב במידע הנמסר על ידי ההורים רק אם הוא ברור ומהימן וכולל מידע על שם המחלה נגדה חוסן ועל מספר המנות של התרכיב שילד קיבל. במקרה של העדר מידע או ספק במידע על קבלת חיסונים קודמים, יש להתייחס לילד כאל מי שלא חוסן

הערה - בעת איסוף המידע על קבלת חיסונים בעבר יש לברר האם לילד היו בעיות רפואיות או תגובות חריגות וסיבוכים אחרי קבלת חיסונים קודמים. יש לפעול בהתאם להנחיות הקיימות ובהתחשב בהוריות הנגד.

עקרונות של השלמת החיסונים השיגרתיים

 • יש להשלים את החיסונים השיגרתיים החסרים לפי התוכנית השיגרתית בישראל בהתאם לגיל המועמד, כפי שמפורט בהמשך ובלוח השלמת חיסונים שיגרתיים מותאם לקבוצות גיל (ראו בהמשך)
 • חיסון ראשוני בגיל 0–1 שנים:
 • בתרכיב IPV: עד סך הכל 4 מנות (מועדים) עם רווח זמן בין 3 המנות הראשונות של 6–8 שבועות ו-6–12 חודשים בין המנה השלישית לבין המנה הרביעית
 • בתרכיב bOPV: עד 2 מנות של bOPV, החל מגיל 6 חודשים, ברווח זמן מינימלי של 4 שבועות, לילדים שקיבלו בעבר פחות מ-2 מנות חיסון נגד שיתוק ילדים בתרכיב חי-מוחלש (tOPV או bOPV)‏[2]
 • חיסון ראשוני בגיל 2–17 שנים: כל מנות התרכיב נגד שיתוק ילדים שניתנו במועד מסוים בעבר[3] ‏(IPV ,OPV או שילוב של OPV+IPV בסדרת החיסון או באותו מועד) נחשבות כמועד אחד לצורך השלמת סדרת החיסון הראשוני. ההשלמה תתבצע בתרכיב IPV עד סך הכל 4 מועדים של חיסון נגד שיתוק ילדים. (רווחי זמן בין המנות - ראה השלמת חיסון בגיל 0–1 שנים על ידי IPV)
 • מנת דחף בתרכיב IPV בכיתה ב' / גיל 7–8 שנים
 • בני 1–5 שנים - מנה אחת; בני 6–17 שנים - 2 מנות ברווח זמן של 4 שבועות לפחות בין המנות
 • חיסון נגד אסכרה, פלצת, שעלת (Tdap - Tetanus, Diphteria, Pertussis) בגיל בית הספר: כיתה ב'/ גיל 7–8 שנים וכיתה ח'/ גיל 13–14 שנים[4]
 • חיסון נגד HPV - Human papillomavirus: לבנות, ילידות 1999 ואילך, לבנים, ילידי 2002 ואילך
 • חיסון נגד שפעת: מנה שנייה של החיסון תינתן 4 שבועות לאחר המנה הראשונה לילדים עד גיל 8 שנים שלא קיבלו בעבר 2 מנות החיסון לפחות[5]
 • חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים בתרכיב מצומד PCV13:
  • לילדים בריאים עד גיל 5 שנים (59 חודשים)
  • לילדים המשתייכים לקבוצות סיכון: עד גיל 6 שנים (71 חודשים)
 • השלמת המנות החסרות של החיסונים תתבצע על ידי מתן תרכיבים שונים בו-זמנית (באותו יום) במקומות הזרקה נפרדים בגוף. אם התרכיבים האלה לא ניתנו בו-זמנית, אין צורך ברווח זמן בין תרכיבים שונים המופיעים בלוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי הספר, מלבד תרכיב MMR ותרכיב נגד אבעבועות רוח, שיש לשמור על רווח זמן של 4 שבועות ביניהם אם לא ניתנו בו-זמנית
 • תרכיב BCG (הניתן לקבוצות בסיכון גבוה): אם התרכיב לא ניתן בו-זמנית עם תרכיב MMR או עם תרכיב נגד אבעבועות רוח יש לשמור על רווח זמן של 4 שבועות ביניהם
 • תרכיבים הניתנים בסדרה: יש להחשיב כמנות תקפות מנות חיסון שניתנו במרווחי זמן ארוכים מהמומלץ.
אם תרכיבים בסדרת חיסון מסוים ניתנו ברווח זמן קצר מהמומלץ, יש להחשיב רק את המנות שניתנו במרווח הזמן המינימלי המומלץ[6].
כמו כן, יש להחשיב כתקפות רק את המנות שניתנו החל מגיל המינימום[6]
 • חליפיות בין תרכיבים (interchangeability): להשלמת סדרת חיסון מסוים ניתן להשתמש באותו סוג של תרכיב מיצרנים שונים לגבי תרכיבים אלה: Hib ,DTP ,DT ,Td ,IPV ,OPV ,HBV ,HAV ,MMR ,Varicella
לעומת זאת, מומלץ להשתמש בתרכיבים של אותו יצרן לכל מנות הסדרה של תרכיב המכיל חיסון אסלולרי (אל תאי) נגד שעלת חיסון נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף רוטה וחיסון נגד HPV.
בנסיבות מיוחדות כגון, בעיות בזמינות התרכיב או העדר מידע על יצרן/סוג התרכיב שניתן בעבר, אפשר להשלים את הסדרה בתרכיבי חיסון הזמינים באותה עת.

גיל המינימום ורווח הזמן המינימלי בין מנות תרכיב בסדרה

במצבים מיוחדים (כגון, התפרצות המחלה, צורך בהתחסנות מהירה מכל סיבה שהיא) ניתן לחסן את המועמד החל מגיל המינימום ובמרווח המינימלי המומלץ בין המנות.

אין לצמצם את רווח הזמן בין מנות אותו תרכיב בסדרה מתחת לרווח הזמן המינימלי, דבר העלול לפגוע ביעילות החיסון.

אין להחשיב בסדרת חיסונים מנות שניתנו ברווחי זמן קצרים מהרווח המינימלי ומתחת לגיל המינימום[6]

גיל המינימום ורווח הזמן המינימלי המומלץ בין מנות התרכיב בסדרה
תרכיב גיל המינימום למנה הראשונה רווח זמן מינימלי בין מנות הבסיסי רווח זמן מינימלי בין מנת דחף לבין המנה האחרונה בסדרת החיסון הבסיסי
DTaP, DT 6 שבועות 4 שבועות 6 חודשים ולא לפני גיל 12 חודשים
Tdap‏[7] 10 שנים - -
Td 7 שנים[8] 4 שבועות 6 חודשים
IPV 6 שבועות 4 שבועות 6 חודשים
OPV 6 שבועות 4 שבועות 2 חודשים
Hib 6 שבועות 4 שבועות[9] 2 חודשים ולא לפני גיל 12 חודשים
HBV אחרי לידה 4 שבועות 2 חודשים; 4 חודשים בין מנת הדחף למנה הראשונה;‏מתן מנת דחף לא לפני גיל 6 חודשים
MMR 12 חודשים 4 שבועות -
HAV 12 חודשים - 6 חודשים
Var 12 חודשים 4 שבועות -
PCV 6 שבועות 4 שבועות[9] 8 שבועות ולא לפני גיל 12 חודשים
Rota 6 שבועות[10] 4 שבועות מנה שלישית לא יאוחר מגיל 8 חודשים
HPV ‏[11] 9 שנים - 5 חודשים
HPV[12] 9 שנים 4 שבועות בין המנה השנייה לשלישית - 12 שבועות.
בין המנה הראשונה לשלישית - 16 שבועות
Influenza[13] 6 חודשים 4 שבועות -

לוח השלמת חיסונים שיגרתיים מותאם לקבוצות גיל[14]

קבוצת גיל מועד הפעולה[15] חיסונים הערות
1-0 שנים החיסון יושלם לפי לוח חיסוני השיגרה הקיים בישראל
 • חיסון נגד שיתוק ילדים: על ידי תרכיב IPV עד 4 מנות ועל ידי bOPV עד 2 מנות החל מגיל 6 חודשים, ברווח הזמן המינימלי של 4 שבועות, לילדים שקיבלו בעבר פחות מ-2 מנות חיסון נגד פוליו בתרכיב חי-מוחלש. תרכיב bOPV יינתן למי שקיבל בעבר שתי מנות של תרכיב IPV לפחות או יחד עם המנה השנייה של תרכיב IPV לאלה שקבלו בעבר מנה אחת של IPV
 • חיסון נגד Hib יושלם בשנתיים הראשונות של החיים
 • ילדים שחוסנו נגד אבעבועות רוח ו-MMR לפני גיל 12 חודשים יקבלו מנה נוספת של החיסון מגיל 12 חודשים ואילך. המנה שנתנה לפני גיל 12 חודשים אינה נספרת כמנה תקפה
 • מנה ראשונה של חיסון נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף Rota תנתן בתרכיב Rota Teq עד גיל 14 שבועות ו-6 ימים, מנה שלישית עד גיל 8 חודשים, אפס ימים
4-2 שנים זמן 0 PCV13‏[16]‏, Var‏[17]‏,, MMR‏[18] ‏, HBV‏, DTaP,‏ IPV‏[19] חיסון HAV יינתן ב-2 מנות, כאשר המנה השנייה תינתן לא מוקדם מ-6 חודשים לאחר המנה הראשונה.

ילדים שחוסנו נגד אבעבועות רוח ו- MMR לפני גיל 12 חודשים יקבלו מנה נוספת של החיסון מגיל 12 חודשים ואילך. המנה שנתנה לפני גיל 12 חודשים אינה נספרת כמנה תקפה.

אחרי 6–8 שבועות IPV‏[19], ‏bOPV‏[19], ‏DTaP, HBV HAV
אחרי 6–8 שבועות IPV‏[19],‏bOPV‏[19], ‏, DTaP
אחרי 6 חודשים HBV, HAV, DTaP ‏IPV‏[19]‏,
6-5 שנים זמן 0 IPV‏[19]‏, DTaP, HBV, HAV, ‏[18]‏MMR, ‏[17]Var ילדים שחוסנו נגד אבעבועות רוח ו-MMR לפני גיל 12 חודשים יקבלו מנה נוספת של החיסון מגיל 12 חודשים ואילך. המנה שנתנה לפני גיל 12 חודשים אינה נספרת כמנה תקפה.

לילדים המשתייכים לקבוצות סיכון חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים עד גיל 71 חודשים (6 שנים).

אחרי 6–8 שבועות IPV‏[19]‏, DTaP, HBV
אחרי 6–8 שבועות IPV‏[19]‏, DTaP, MMR‏[18]‏, Var‏[17]
אחרי 6 חודשים IPV‏[19]‏, DTaP, HBV, HAV
17-7 שנים[20] זמן 0 IPV‏[19], Tdap, HBV,‏ MMR‏[18]‏, Var‏[17]
 • ילדים שחוסנו נגד אבעבועות רוח ו- MMR לפני גיל 12 חודשים יקבלו מנה נוספת של חיסון מגיל 12 חודשים ואילך.
  המנה שנתנה לפני גיל 12 חודשים אינה נספרת כמנה תקפה
 • מנת דחף של חיסון נגד אסכרה, פלצת, שעלת ושיתוק ילדים בכיתה ב'/ גיל 7–8 שנים תנתן 6 חודשים לפחות אחרי החיסון הראשוני נגד אסכרה, פלצת, שעלת ושיתוק ילדים. עם זאת, אין צורך ברווח זמן בין מנה זאת לבין מנה קודמת של חיסון נגד א0כרה ופלצת שניתנה לאחר חיסון ראשוני (כגון עקב פציעה).
  מומלץ, שסה"כ מספר מנות של חיסון נגד אסכרה ופלצת לא יעלה על 6, כולל מנה שניתנה בכיתה ב'/ גיל 7–8 שנים
 • ילדים, החל מכיתה ב' /גיל 7–8 שנים שלא קיבלו בעבר סידרה מלאה של חיסון ראשוני נגד א0כרה ופלצת: יש להשלים את הסדרה עד 3 (2+1) מנות, כאשר המנה הראשונה תינתן על ידי תרכיב המכיל Tdap המתאים לגיל המועמד (ראו טבלה). שאר המנות החסרות יושלמו בתרכיב Td
 • החל משנת הלימודים 2016–2017:
 • ילדים שלא קיבלו מנת ה-Tdap בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים), אך קבלו אותה מאוחר יותר: אם קבלו מנה זו בכיתה ו' או ז' (11–13 שנים), אין צורך לתת את מנת ה-Tdap בכיתה ח' או בהמשך
 • ילדים שלא קיבלו מנת ה-Tdap בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים ) ולא השלימו קבלתה בכיתה גבוהה יותר: אין צורך בהשלמת המנה בכיתה ח' ובהמשך, ויש לחסן את הילדים האלה במנה אחת בלבד של Tdap
 • ילדים שלא קיבלו מנת ה-IPV בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים) או בכיתה גבוהה יותר, יקבלו את החיסון בתרכיב Tdap-IPV
 • לתלמידים בכיתת ח'/גיל 13–14 שנים אין צורך ברווח זמן בין מנת Tdap לבין מנה קודמת של Td (כגון, לאחר הפציעה)
 • ילדים המתחילים את סדרת החיסון בכיתה ח', יקבלו שתי מנות.
  ילדים המתחילים את סדרת החיסון מכיתה ט' ואילך, יקבלו שלוש מנות
אחרי 6–8 שבועות IPV‏[19]‏, Td, HBV, HAV
אחרי 6–8 שבועות IPV‏[19][18],‏MMR, ‏[17]
אחרי 6 חודשים IPV‏[19]‏, MMR‏[18]‏, Var‏[17]
מילידי 1.1.98 חיסון HAV ‏(2 מנות)
כיתה ב'/ גיל 7–8 שנים דחף IPV דחף Tdap‏[21]
כיתה ח'/גיל 13–14 שנים דחף Tdap‏[21]
בנות, ילידות 1999 ואילך
בנים, ילידי 2002 ואילך
HPV

ביבליוגרפיה והערות שוליים

 1. ראו מידע מפורט בלוח השלמת חיסונים שיגרתיים מותאם לקבוצות גיל, בהמשך
 2. השלמת חיסון נגד שיתוק ילדים תעשה עד גיל שנתיים בלבד.
  בכל גיל תרכיב bOPV יינתן למי שקיבל בעבר שתי מנות של תרכיב IPV לפחות או יחד עם המנה השנייה של תרכיב IPV לאלה שקבלו בעבר מנה אחת של IPV. בהיעדר מידע מתועד על קבלת תרכיב IPV בעבר, אין לתת bOPV.
 3. מלבד תרכיב bOPV
 4. השלמת חיסון נגד אסכרה, פלצת ושעלת לתלמידי כיתות ח' (גיל 13–14 שנים), שלא קיבלו מנה ראשונה של תרכיב Tdap בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים) מכל סיבה שהיא, החל משנת הלימודים 2016–2017:
  • אם קבלו מנה זו בכיתה ו' או ז' (11–13 שנים), אין צורך לתת את מנת ה- Tdap בכיתה ח' או בהמשך
  • לילדים שלא קיבלו מנת Tdap-n בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים) או בכיתה גבוהה יותר אין צורך בהשלמת המנה בכיתה ח' ובהמשך, ויש לחסן את הילדים האלה במנה אחת בלבד של Tdap. ילדים שלא קיבלו מנת ה-IPV בכיתה ב' (גיל 7–8 שנים) או בכיתה גבוהה יותר ,יקבלו את החיסון בתרכיב Tdap-IPV.
 5. המנה השנייה לילדים שחוסנו במנה ראשונה בבתי הספר תינתן בקופת חולים או במסגרת אחרת.
 6. 6.0 6.1 6.2 עם זאת, כאשר מנת התרכיב ניתנה 4 ימים או פחות לפני גיל המינימום/4 ימים או פחות לפני רווח זמן המינימלי המומלץ בין המנות
  יש להחשיב את המנה כתקפה. תקופה זו נקראת "תקופת החסד" ("grace period")
 7. שם הגנרי של התרכיב Boostrix במדינות אירופה הוא dTpa ושל תרכיב dTpa-IPV - Boostrix Poli
  גיל המינימום למתן תרכיבים Boostrix Polio ו-Adacel Polio הוא 4 שנים, על פי תנאי רישום של התרכיבים בישראל.
 8. כאשר יש צורך בטיפול מונע נגד פלצת לאחר החשיפה בבני פחות מגיל 7 שנים, בהעדר תרכיב DT או DTaP, ניתן להשתמש בתרכיב Td בגיל צעיר יותר.
 9. 9.0 9.1 אם החיסון ניתן לאחר גיל 12 חודשים, רווח הזמן המינימלי בין המנות הוא 8 שבועות.
 10. מנה ראשונה מומלצת עד גיל 14 שבועות 1–6 ימים.
 11. ילדים המתחילים את סדרת החיסון בכיתה ח' יקבלו תוכנית בשתי מנות.
 12. ילדים המתחילים את סדרת החיסון מכיתה ט' ואילך, יקבלו תכנית של שלוש מנות.
 13. תרכיב מומת של חיסון נגד שפעת.
 14. אם התרכיבים לא ניתנים באותו מועד כפי שצוין בלוח, אפשר לתיתם בכל מרווח ביניהם, מלבד תרכיב MMR ותרכיב נגד אבעבועות רוח (יש לשמור על רווח זמן של 4 שבועות לפחות בין תרכיבים אלה). בהמשך יש לשמור על המרווח המומלץ בין המנות בסדרה.
 15. המועדים המומלצים נקבעו בהתאם לרווחי זמן אופטימליים בין מנות התרכיבים בסדרה ובהתחשב במספר זריקות הניתנות באותו מועד.
  עדיף להשלים את החיסונים החסרים לפי הרווח המינימלי המומלץ בין מנות אותו תרכיב ב0דרה (ראו עמוד "השלמה 2", טבלה).
 16. החיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים בתרכיב PCV13 יושלם:
  • לילדים בריאים עד גיל 59 חודשים (5 שנים), החל מילידי 1.1.08
  • לילדים המשתייכים לקבוצות סיכון - עד גיל 71 חודשים (6 שנים).
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 החל מילידי 1.1.2007: מנה ראשונה מגיל 12 חודשים; מנה שנייה- בעת הגיעם לכיתה א'/ גיל 6–7 שנים.
  ילידי 1.1.2002-31.12.2006: מנה ראשונה תינתן בעת הגיעם לכיתה א'/ גיל 6–7 שנים. מומלץ להשלים מנה שנייה בקופת חולים או במסגרת אחרת 6 שבועות, ולא פחות מ-4 שבועות, לאחר מתן מנה ראשונה.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 השלמת חיסון נגד חצבת, אדמת, חזרת: בני 5 - 1 שנים: מנה אחת MMR; בני 17 - 6 שנים: 2 מנות MMR ברווח של 4 שבועות לפחות בין המנות.
  ילדים שחוסנו נגד חצבת/אדמת/חזרת לפני גיל 12 חודשים, יקבלו מנה נוספת מגיל 12 חודשים.
 19. 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 אין צורך בהשלמת החיסון נגד שיתוק ילדים, (מתן מנות נוספות של תרכיב IPV) לילדים, שקיבלו או השלימו את הסדרה לפי התוכנית שהיתה בתוקף בשנים 2004- 1990 בישראל (3 מנות של תרכיב 1–3 OPV מנות של תרכיב IPV, שניתנו ב- 4 מועדים).
  כל מנות התרכיב נגד שיתוק ילדים שניתנו במועד מסוים בעבר (IPV ,OPV או OPV+IPV) נחשבות כמועד אחד לצורך השלמת סידרת החיסון הראשוני. ההשלמה תתבצע בתרכיב IPV עד סה"כ 4 מועדים של חיסון נגד שיתוק ילדים.
 20. עד גיל 21 שנים במוסדות לחינוך מיוחד.
 21. 21.0 21.1 ילדים עם הוריות נגד למתן התרכיב אסלולרי נגד שעלת ישלימו את מנות הדחף של החיסון נגד אסכרה ופלצת ע"י תרכיב Td.