האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תדריך חיסונים - תרכיבים נגד זיהומים פנוימוקוקיים - Pneumococcal vaccine

מתוך ויקירפואה

Vaccination.png

תדריך חיסונים
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים

שם הספר: תדריך חיסונים
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
Vaccination.png
מאת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, המחלקה לאפידמיולוגיה, ירושלים
שם הפרק חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים
תחום חיסונים
סימוכין אגף לאפידמיולוגיה
תאריך פרסום 9 בינואר 2014, עדכון ספטמבר 2020
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך עדכון ינואר 2014
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחיסון נגד חיידק הפנוימוקוקוס

תרכיבים נגד זיהומים פנוימוקוקיים - Pneumococcal vaccine

בישראל רשומים תרכיבים הבאים נגד זיהומים פנוימוקוקיים:

 1. Pneumococcal polysaccharide vaccine, polyvalent, PPV23
  1. (תוצרת Pneumo 23 (Sanofi Pasteur
  2. (תוצרת Pneumovax 23 (Merck
 2. Pneumococcal conjugated vaccines
  1. (תוצרת PCV7, Prevenar (Wyeth
  2. (תוצרת PCV13, Prevenar 13 (Wyeth
  3. (תוצרת PCV10, Synflorix (GSK

תרכיבים מצומדים נגד זיהומים פנוימוקוקיים

מיולי 2009 ועד לנובמבר 2010 החיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים ניתן במסגרת שגרת החיסונים בגיל הילדות על ידי תרכיב PCV7, הוא חיסון פעיל נגד זיהומים הנגרמים על ידי 7 זנים (serotypes):‏ 4, 23F ,19F ,18C ,14 ,9V ,6B של החיידק Streptococcus pneumoniae[1].

החל מנובמבר 2010 התרכיב נגד זיהומים פנוימוקוקיים PCV13 מחליף את התרכיב PCV7 בתוכנית שגרת החיסונים בגיל הילדות. התרכיב מיועד לחיסון פעיל נגד זיהומים הנגרמים על ידי 13 זנים (serotypes):‏ 23F ,19F ,19A ,18C ,14 ,9V ,7F ,6B ,6A ,5 ,4 ,3 ,1 של החיידק Streptococcus pneumoniae[1].

תרכיב מצומד נגד זיהומים פנוימוקוקיים - PCV13 - על פי עלון היצרן

טיב התרכיב

התרכיב הוא תרחיף. הוא מיוצר ע" חברת Wyeth ומכיל 13 אנטיגנים קפסולריים-פוליסכרידיים שעברו צימוד לחלבון שמקורו בטוקסואיד האסכרה (CRM197 carrier protein).

השם המסחרי של התרכיב בישראל הוא 13 Prevenar.

כל מנת תרכיב (0.5 מיליליטר) מכילה 2.2 מיקרוגרם של אנטיגנים קפסולריים פוליסכרידיים מכל אחד מהזנים הבאים: 23F ,19F ,19A ,18C ,14 ,9V ,7F ,6A ,5 ,4 ,3 ,1 וכן 4,4 מק"ג של זן CRM197 carrier protein ,6B 0.125-1 מ"ג של adjuvanto aluminium phosphate.

חומרים אחרים הנכללים בתרכיב: water for injection ,polysorbate 80 ,succinic acid ,sodium chloride.

אספקת התרכיב

התרכיב מסופק במזרק כמנה אינדיבידואלית (0.5 מיליליטר).

אחסון התרכיב

יש לאחסן את התרכיב במקרר רגיל, בטמפרטורה בין 2°C ל-8°C.

אין להקפיא את התרכיב; אין להשתמש בתרכיב אשר הוקפא בשלב כלשהו.

אופן השימוש

 • הכנת התרכיב להזרקה:
יש לנער היטב את המזרק לפני השימוש כדי לקבל תרחיף לבן הומוגני.
יש להשתמש בתרכיב שצבעו ומראהו הם בהתאם להנחיות היצרן
 • מינון:
0.5 מיליליטר למנה
 • מקום ההזרקה:
יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולחכות לייבוש העור. התרכיב יוזרק עמוק לתוך השריר, ויש להקפיד על שימוש במחט המיועדת להזרקה לתוך השריר (IM - Intra-Muscular).
המקום המועדף להזרקה: לתינוקות עד גיל 3 שנים - אזור הקדמי-צדדי של הירך, לבני 3 שנים ומעלה ולמבוגרים - שריר הדלטואיד. אסור להזריק את התרכיב לתוך הוריד.

התוויות למתן תרכיב PCV13

 • ילדים בריאים שאינם משתייכים לקבוצות סיכון:
 • שגרת החיסונים בגיל הילדות:
סדרת החיסון הראשוני לילדים בריאים שאינם משתייכים לקבוצות סיכון היא 3 מנות: מנה ראשונה בגיל חודשיים (גיל המינימום למתן מנה ראשונה הוא 6 שבועות), מנה שנייה בגיל 4 חודשים ומנה שלישית (דחף) 8 שבועות לפחות אחרי המנה הקודמת, אך לא לפני גיל 12 חודשים.
החיסון יינתן בו-זמנית עם יתר החיסונים שניתנים באותם מועדים לפי תוכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות
 • השלמת החיסון לילדים בריאים שאינם משתייכים לקבוצות סיכון:
לילדים שלא סיימו את סדרת החיסון בתרכיב PCV7 ניתן להשלים את הסדרה בתרכיב PCV13 מכל מועד. השלמת החיסון תתבצע עד גיל 5 שנים (59 חודשים), החל מילידי 1.1.08, בהתאם לגיל המועמד ומספר מנות החיסון שהילד קיבל בעבר. מומלץ על מתן החיסון ברווחי הזמן המומלצים בלוח הבא:
גיל המועמד מספר מנות PCV7 או PCV13 בעבר לוח מתן תרכיב PCV13[2]
11-2 חודשים 0 שלוש מנות: שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות ומנה שלישית לא לפני גיל 12 חודשים 1–8 שבועות לפחות אחרי מנה אחרונה
1 שתי מנות: מנה אחת 8 שבועות אחרי מנה שניתנה בעבר ומנה נוספת לא לפני גיל 12 חודשים 1–8 שבועות לפחות אחרי מנה קודמת
3-2 מנה אחת: לא לפני גיל 12 חודשים 1–8 שבועות לפחות אחרי מנה אחרונה שניתנה בעבר
23-12 חודשים 0 שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות
1

לפני גיל 12 חודשים

שתי מנות: מנה אחת 8 שבועות אחרי המנה שניתנה בעבר ומנה נוספת 8 שבועות אחריה
3-2

לפני גיל 12 חודשים

מנה אחת 8 שבועות לאחר מנה אחרונה שניתנה בעבר
1

בגיל 12 חודשים ומעלה

מנה אחת 8 שבועות לאחר מנה שניתנה בעבר
2

בגיל 12 חודשים ומעלה

אין צורך במתן מנות נוספות.
59-24 חודשים 0 מנה אחת
3-1

לפני גיל 12 חודשים

מנה אחת 8 שבועות לאחר מנה אחרונה שניתנה בעבר
1

מגיל 12 חודשים ועד 23 חודשים

מנה אחת 8 שבועות לאחר מנה אחרונה שניתנה בעבר
2 או יותר עד גיל 12 חודשים ולפחות מנה אחת לאחר גיל 12 חודשים אין צורך במנות נוספות.
2 או יותר בגיל 12 חודשים ומעלה אין צורך במנות נוספות.
1 או יותר אחרי גיל 24 חודשים אין צורך במנות נוספות.
 • ילדים המשתייכים לקבוצות סיכון[3]
 • במסגרת שגרת החיסונים בגיל הילדות החיסון הראשוני ניתן ב-4 מנות: המנה הראשונה בגיל חודשיים (גיל המינימום הוא 6 שבועות), המנה השנייה בגיל 4 חודשים, המנה השלישית בגיל 6 חודשים ומנת דחף - 8 שבועות לפחות אחרי המנה השלישית ולא לפני גיל 12 חודשים. החיסון יינתן בו-זמנית עם יתר החיסונים שניתנים באותם מועדים לפי תוכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות
 • השלמת חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לילדים המשתייכים לקבוצות סיכון[3]:
לילדים שלא סיימו את סדרת החיסון בתרכיב PCV7 ניתן להשלים את הסדרה בתרכיב PCV13 מכל מועד.
השלמת החיסון תתבצע עד גיל 71 חודשים (6 שנים) בהתאם לגיל המועמד, מספר מנות שניתנו בעבר ותוכנית החיסונים המיועדת לילדים שמשתייכים לקבוצת סיכון (ראה סעיף 5.2.1). כמו כן, החל מגיל 24 חודשים ועד 71 חודשים מומלץ על שילוב של תרכיב PCV13 ותרכיב PPV23 (מידע על תרכיב PPV23 בעמודים "פנומו 6-8"). הסיבה לצורך בשילוב של שני התרכיבים שהזנים 23F-1 19F ,14 ,6B בתרכיב הפוליסכרידי אינם מסוגלים ליצור תגובה מספיקה במערכת החיסון בילדים עד גיל 71 חודשים, המשתייכים לקבוצות סיכון.
יש להתחיל את הסדרה בתרכיב PCV13, ואחריה לחסן בתרכיב PPV23:
גיל המועמד מספר מנות החיסון בעבר לוח מתן חיסון[2]
PCV7 או PCV13 PPV23‏[4] PCV13 PPV23[4]
11-2 חודשים 0 ארבע מנות: שלוש מנות ברווח זמן של 8 שבועות ביניהן ומנה רביעית 8 שבועות לפחות אחרי מנה קודמת ולא לפני גיל 12 חודשים. מנה אחת - 8 שבועות לאחר מנה אחרונה של PCV7/PCV13; מנה נוספת 5 שנים אחרי מנה ראשונה של PPV23‏[5]
1 שלוש מנות: שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות ביניהן 1–8 שבועות לאחר המנה שניתנה בעבר. מנה נוספת לא לפני גיל 12 חודשים 1–8 שבועות לפחות אחרי מנה קודמת.
2 שתי מנות: מנה אחת 8 שבועות לאחר מנה אחרונה שניתנה בעבר ומנה נוספת לא לפני גיל 12 חודשים 1–8 שבועות לפחות אחרי מנה קודמת.
3 מנה אחת לא לפני גיל 12 חודשים ו-8 שבועות לפחות אחרי המנה האחרונה.
71-12 חודשים 0 שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות.
1 לפני גיל 12 חודשים שתי מנות: מנה אחת 8 שבועות אחרי מנה שניתנה בעבר ומנה נוספת - 8 שבועות אחרי המנה הקודמת.
3-2 לפני גיל 12 חודשים מנה אחת 8 שבועות לאחר המנה הקודמת.
1 בגיל 12 חודשים ומעלה מנה אחת 8 שבועות לאחר המנה הקודמת.
2 בגיל 12 חודשים ומעלה אין צורך במתן מנות נוספות
0 1 אחרי 24 חודשים שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות, כאשר מנה ראשונה ניתנת 8 שבועות לאחר מנה של PPV23 שניתנה בעבר. מנה נוספת - 5 שנים אחרי מנה ראשונה של PPV23‏[5] ו-8 שבועות אחרי מנה אחרונה של PCV7/PCV13
0 2 אחרי 24 חודשים שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות, כאשר מנה ראשונה ניתנת 8 שבועות לאחר מנה קודמת של PPV23 שניתנה בעבר אין צורך במנות נוספות
 • כמו כן, לילדים הנזכרים למעלה עד גיל 71 חודשים (6 שנים), שחוסנו בעבר בתרכיב PCV7 וסיימו את הסדרה, מומלץ לתת מנה אחת של תרכיב PCV13 חודשיים לאחר מנה אחרונה של PCV7

מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים בתרכיב PCV13 לבני 6 שנים ומעלה ולמבוגרים

בהתאם להמלצות של ה-CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ניתן לחסן ילדים, בני 6 שנים ומעלה ומבוגרים, המשתייכים לקבוצות סיכון, לרבות חולים עם Ataxia-Telangiectasia על ידי שילוב של תרכיב מצומד PCV13 ותרכיב פוליסכרידי PPV23 (ראה עמודים "פנוימו 9-10"). מספר מנות של תרכיב PPV23 - ראו עמוד "פנוימו 7", סעיף 7.1[6].

מתן תרכיב PCV13 עם תרכיבים אחרים

 • ניתן להזריק את התרכיב PCV13 בו-זמנית עם תרכיבים מומתים[7] או חיים-מוחלשים, במקומות נפרדים בגוף. אין לערבב את התרכיב עם תרכיבים אחרים באותו מזרק
 • אין צורך במרווח זמן בין מתן תרכיב PCV13 לבין מתן תרכיבים אחרים[8]

הוריות נגד

 • ידוע על תופעות לוואי חמורות או על רגישות יתר מסוג אנפילקטי לאחד ממרכיבי התרכיב, לרבות טוקסואיד נגד אסכרה (Diphtheria)
 • תגובה חמורה לאחר מתן מנה קודמת של התרכיב כגון, תגובה מיידית מסוג אנפילקטי

הערה: ילדים עם ליקוי במערכת חיסון עלולים לא לפתח תגובה מספיקה במערכת החיסון.

אזהרות

 • מחלה חדה מלווה חום עד להחלמה:
הערה - מחלה קלה ללא חום או עם חום לא גבוה (מתחת 38oC) כגון, זיהום קל בדרכי הנשימה העליונות, שלשול קל או זיהום מקומי אינה מהווה בדרך כלל סיבה לדחיית מתן התרכיב
 • מצבים מלווי דימום כגון Thrombocytopenia ,Hemophilia: יש לשקול יתרון מתן התרכיב מול הסיכון של דימום במקום ההזרקה, תוך שימת לב לטכניקת הזרקה מתאימה

תופעות לוואי - על פי עלון היצרן

 • תופעות מקומיות:
 • אודם, נפיחות (הקוטר לא מוגדר), כאבים במקום ההזרקה - יותר מ-1:10
 • אודם, נפיחות בקוטר 6-2.5 סנטימטר לאחר מנת דחף בבני 2–5 שנים - יותר מ-1:10; בתינוקות - 1:100 עד 1:10
 • אודם, נפיחות בקוטר יותר מ-7 סנטימטר - 1:1000 עד 1:100
 • הגדלת בלוטות לימפה סמוך למקום הזרקה - פחות מ-1:10,000
 • תופעות כלליות:
 • עלית חום, אי-שקט, ירידה בתיאבון, הפרעות בשינה - יותר מ-1:10; עליית חום 39oC או יותר - 1:100 עד 1:1
 • הקאה, שלשול, בכי ממושך - 1:1000 עד 1:100
 • פרכוסים, לרבות פרכוסי חום, רפיון (1:10,000 - (HHE עד 1:1000
 • הפסקת נשימה (Apnea) בפגים פחות מ-28 שבועות
 • תגובות של רגישות יתר:

רישום

יש לרשום את תאריך החיסון, שם התרכיב, מספר האצווה, מספר המנה בסדרה, שם התחנה/המרפאה בה ניתן החיסון ושם מבצע החיסון. פרטים אלה ירשמו בפנקס החיסונים האישי, בכרטיס הבריאות של הילד, ברשומה ממוחשבת וברשומון.

מעקב ודיווח

תגובה חריגה תירשם בכרטיס הבריאות של הילד ועל גבי טופס תופעות לוואי לאחר חיסון. על תגובות חריגות יש לדווח ללא דיחוי ללשכת הבריאות, בצירוף מידע על מספר האצווה. לשכת הבריאות תעביר את המידע ללא דיחוי לאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות.

תרכיבים פוליסכרידיים נגד זיהומים פנוימוקוקיים - PPV23

בישראל רשומים שני תרכיבים פוליסכרידיים נגד זיהומים פנוימוקוקיים: 23 Pneumo, תוצרת חברת Sanofi Pasteur, ו-Pneumovax 23 תוצרת חברת Merck. המידע שלהלן מתייחס לשני התרכיבים.

טיב התרכיב

התרכיב מכיל אנטיגנים קפסולריים פוליסכרידיים מנוקים (purified) של 23 זנים (serotypes)‏[1]

0.5 מיליליטר של התרכיב (מנה אחת) כולל 25 מיקרוגרם של כל אחד מ-23 אנטיגנים קפסולריים פוליסכרידיים.

יעילות החיסון נגד זיהומים פולשניים נעה בין 60–85 אחוזים.

אספקת התרכיב

התרכיב מסופק באריזה אינדיבידואלית של 0.5 מיליליטר.

אחסון התרכיב

יש לאחסן את התרכיב במקרר רגיל בטמפרטורה בין 2°C ל-8°C.

אין לשמור את התרכיב בתא ההקפאה. יש למנוע חשיפת התרכיב לאור.

אופן השימוש

 • מינון:
0.5 מיליליטר למנה בכל גיל
 • מקום ההזרקה:
התרכיב יוזרק מתחת לעור (subcutaneous), בחלק העליון-החיצוני של אזור השריר התלת ראשי (triceps) של הזרוע או לתוך השריר. אין להזריק את התרכיב לתוך העור (intradermal). אסור להזריק את התרכיב לווריד.

מתן תרכיב PPV23 ותרכיבים אחרים

 • ניתן לתת בו-זמנית תרכיב PPV23 ותרכיבים אחרים, מומתים[7] (כגון תרכיב נגד שפעת, נגד מנינגוקוקים, Hib ,DTaP ,Tdap ,Td ,IPV ,HBV ,HAV) או חיים-מוחלשים (כגון OPV ,MMR, נגד אבעבועות רוח), במקומות הזרקה נפרדים בגוף
 • אם תרכיב זה ותרכיבים אחרים (מומתים[7] או חיים-מוחלשים) לא ניתנו בו-זמנית, אין צורך במרווח זמן ביניהם[8]
 • אפשר לתת אימונוגלובולין (סטנדרטי או ספציפי) בו-זמנית (במקומות הזרקה נפרדים בגוף), לפני או אחרי מתן תרכיב PPV23 בכל מרווח זמן ביניהם

גיל מתן תרכיב PPV23

 • ילדים החל מגיל שנתיים (24 חודשים)
 • מבוגרים בכל גיל

הערה: לא מומלץ על מתן PPV23 מתחת לגיל שנתיים עקב יעילותו הנמוכה של התרכיב בגיל זה.

אוכלוסיית היעד למתן תרכיב PPV23

 • קבוצת סיכון גבוה (מומלץ על מנה אחת של החיסון):
 • קבוצת סיכון גבוה במיוחד (מומלץ על 2 מנות החיסון ברווח זמן של 5 שנים):
 • אנשים עם הפרעות בפעילות הטחול (אנטומית או תפקודית): העדר טחול כגון congenital asplenia או אחרי כריתת טחול; functional asplenia (כגון sickle cell diseases). מומלץ על מתן תרכיב PPV23 לפחות שבועיים לפני כריתת הטחול
 • אנשים עם ליקויים במערכת החיסון עקב:
  1. מחלה ממאירה כגון לויקמיה, לימפומה, Multiple myeloma ומחלת Hodgkin וכל תהליך ממאיר במח העצם או במערכת הלימפטית
  2. טיפול מדכא חסינות (כגון טיפול בהקרנות, בחומרים ציטוטוקסיים). מומלץ על מתן החיסון שבועיים לפחות לפני התחלת הטיפול
  3. זיהום HIV, עם או בלי סימנים קליניים
  4. השתלת ומח עצם ואיברים[10]
 • חולים עם Nephrotic syndrome, אי-ספיקת כליות ממושכת
 • חולים שמטופלים על ידי דיאליזה
מתן תרכיב PPV23[11]
 • ילדים החל מגיל שנתיים (24 חודשים) ומבוגרים המשתייכים לקבוצת סיכון גבוה (ראו סעיף 7.1, עמוד "פנוימו 7") יחוסנו במנה אחת (חד-פעמי) של תרכיב פוליסכרידי PPV23
 • ילדים החל מגיל שנתיים (24 חודשים) ומבוגרים המשתייכים לקבוצת סיכון גבוה במיוחד (ראו סעיף 7.2, עמוד "פנוימו 7") יחוסנו בשתי מנות, כאשר מנה שנייה תנתן 5 שנים לאחר המנה הראשונה

הערות:

 • לבני 65 שנים ואילך שחוסנו נגד זיהומים פנוימוקוקיים במנה אחת או יותר של תרכיב פוליסכרידי לפני גיל 65 שנים, מומלץ לתת מנה אחת אחרי שמלאו להם 65 שנים, אם מאז קבלת המנה האחרונה בעבר חלפו 5 שנים לפחות
 • אין להפסיק את מתן האנטיביוטיקה לאחר קבלת החיסון לאלה שמקבלים טיפול תרופתי מונע זיהומים פנוימוקוקיים

הוריות נגד

 • ידוע על רגישות-יתר מיידית מסוג אנפילקטי למרכיבי התרכיב
 • תגובה חמורה למנה קודמת

אזהרות

 • מחלת חום חדה - יש לדחות את החיסון עד להחלמה
 • היריון - ניתן לחסן במקרים בהם יש הכרח עקב הסיכון הגבוה לחלות בזיהומים פנוימוקוקיים

תופעות לוואי

 • תגובות מקומיות:
תגובות שכיחות: אודם, נפיחות, קשר תת-עורי ורגישות מקומית; תגובות מקומיות יותר קשות כגון Arthus-type reaction - נדיר ביותר
 • תגובות כלליות: עלית חום - חולפת בדרך כלל תוך 24 שעות; כאבי שרירים, כאבי פרקים, כאבי ראש, חולשה כללית, הקאה - לעיתים רחוקות
 • רגישות-יתר מיידית מסוג אנפילקטי או מאוחרת, תסמונת Guillain-Barre - נדיר
 • מיעוט טסיות דם, חוסר דם המוליטי נצפו בחולים עם מחלות דם

רישום

יש לרשום את תאריך החיסון, מספר המנה בסדרה, סוג התרכיב, שם התרכיב, מספר האצווה, שם התחנה/המרפאה בה ניתן החיסון ושם מבצע החיסון. פרטים אלה יירשמו בפנקס החיסונים האישי, בכרטיס הבריאות של הילד, ברשומה ממוחשבת וברשומון.

מעקב ודיווח

תגובה חריגה תירשם בכרטיס הבריאות של הילד ועל גבי טופס תופעות לוואי לאחר חיסון. על תגובות חריגות יש לדווח ללא דיחוי ללשכת הבריאות, בצירוף מידע על מספר האצווה. לשכת הבריאות תעביר את המידע ללא דיחוי לאגף לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות.

מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לבני 6–18 שנים המשתייכים לקבוצות סיכון

מומלץ על שילוב של תרכיב PCV13 עם תרכיב PPV23 לאנשים המשתייכים לקבוצת סיכון גבוהה במיוחד וכן לחולים עם דליפת נוזל חוט השידרה (CSF leaks) ולמושתלים שתל שבלולי.

מספר מנות חיסון בעבר לוח מתן חיסון
PCV
PCV13 או PCV7
PPV23 PCV13 PPV23
מנה ראשונה מנה שנייה[12]
0 0 מנה אחת 8 שבועות לפחות לאחר מנה של PCV13 5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
0 1 מנה אחת, 8 שבועות לפחות לאחר מנה של PPV23 8 שבועות לפחות לאחר PCV13 ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
0 2 או יותר מנה אחת, 8 שבועות לפחות לאחר המנה האחרונה של PPV23 אין צורך במנות נוספות
1 או יותר 0 אין צורך במנות נוספות 8 שבועות לפחות לאחר מנה אחרונה של PCV13 5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
1 או יותר 1 אין צורך במנות נוספות 8 שבועות לפחות לאחר PCV13, ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
1 או יותר 2 או יותר אין צורך במנות נוספות

מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לבני 19 שנים ומעלה המשתייכים לקבוצות סיכון

מומלץ על שילוב של תרכיב PCV13 עם תרכיב PPV23 לאנשים המשתייכים לקבוצת סיכון גבוהה במיוחד וכן לחולים עם דליפת נוזל חוט השידרה (CSF leaks) ולמושתלים שתל שבלולי.

מספר מנות חיסון בעבר לוח מתן חיסון
PCV
PCV13 או PCV7
PPV23 PCV13 PPV23
מנה ראשונה מנה שנייה[12]
0 0 מנה אחת 8 שבועות לפחות לאחר מנה של PCV13 5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
0 1 מנה אחת, שנה אחת לפחות לאחר מנה של PPV23 8 שבועות לפחות לאחר PCV13 ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
0 2 או יותר מנה אחת, שנה אחת לפחות לאחר המנה האחרונה של PPV23 אין צורך במנות נוספות
1 או יותר 0 אין צורך במנות נוספות 8 שבועות לפחות לאחר מנה אחרונה של PCV13 5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
1 או יותר 1 אין צורך במנות נוספות 8 שבועות לפחות לאחר PCV13, ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
1 או יותר 2 או יותר אין צורך במנות נוספות

חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לאחר השתלת מח עצם

לוח מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לאחר השתלת מח עצם

תרכיב פרק זמן לאחר ההשתלה הערות
3 חודשים 4 חודשים 5 חודשים 12 חודשים
PCV, PPV23 + + + + לבני פחות משנתיים (24 חודשים):

4 מנות בתרכיב PCV. לאחר גיל שנתיים, למועמדים ללא מחלת השתל נגד המאחסן (GVHD, Graft Vs Host Disease) תנתן-מנה של 8 ,PPV23 שבועות לפחות לאחר מנה אחרונה של PCV ומנה נוספת של 5 - PPV23 שנים אחרי המנה הקודמת.
לבני שנתיים (24 חודשים) ואילך

 • 3 מנות ראשונות יינתנו בתרכיב PCV;
 • המנה הרביעית:
 1. למועמדים ללא מחלת GVHD יינתן PPV23. מנה נוספת של 5 - PPV23 שנים לאחר מנה ראשונה
 2. למועמדים עם GVHD יינתן PCV, עם שיפור ב- GVHD, ניתן לשקול מתן PPV23

השלמת חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים

יש להשלים את החיסון על ידי שילוב של תרכיב מצומד PCV13 ותרכיב פוליסכרידי PPV23. עם זאת, מושתלים מח עצם עם GVHD יקבלו כל מנות בסדרת החיסון בתרכיב PCV בלבד. אחרי שיפור GVHD, ניתן לשקול מתן PPV23.

 • בני 2–11 חודשים: בהתאם ללוח מתן חיסון ילדים המשתייכים לקבוצות סיכון (עמוד "פנוימו 3")
 • בני 12–71 חודשים
מספר מנות חיסון בעבר (אחרי ההשתלה) לוח מתן חיסון
PCV
PCV13 או PCV7
PPV23‏[13] PCV13 PPV23
מנה ראשונה מנה שנייה
4-0 0 בהתאם ללוח מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לאחר השתלת מח עצם (ראו סעיף 1)
1-0 1 שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות, כאשר מנה ראשונה ניתנת 8 שבועות לאחר מנה של PPV23 שניתנה בעבר. 8 שבועות לפחות לאחר PCV13 ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
1-0 2 או יותר שתי מנות ברווח זמן של 8 שבועות, כאשר מנה ראשונה ניתנת 8 שבועות לאחר מנה של PPV23 שניתנה בעבר. אין צורך במנות נוספות
2 או יותר 1 אין צורך במנות נוספות 8 שבועות לפחות לאחר PCV13 ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23.
2 או יותר 2 או יותר אין צורך במנות נוספות

השלמת החיסון לילדים בני 6 שנים ומעלה ולמבוגרים (בני 19 שנים ומעלה)

מספר מנות חיסון בעבר (אחרי ההשתלה) לוח מתן חיסון
PCV
PCV13 או PCV7
PPV23‏[13] PCV13 PPV23‏[13]
מנה ראשונה מנה שנייה
1 או יותר 0 בהתאם ללוח מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים לאחר השתלת מח עצם (ראו סעיף 1)
0 1 מנה אחת, 8 שבועות לפחות[14] לאחר מנה של PPV23. 8 שבועות לפחות לאחר PCV13 ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23
0 2 או יותר מנה אחת, 8 שבועות לפחות[14] לאחר המנה האחרונה של PPV23. אין צורך במנות נוספות
1 או יותר 1 אין צורך במנות נוספות 8 שבועות לפחות לאחר PCV13 ו-5 שנים לפחות לאחר המנה הקודמת של PPV23.
1 או יותר 2 או יותר אין צורך במנות נוספות

ביבליוגרפיה והערות שוליים

 1. 1.0 1.1 1.2 החיסון אינו מגן מפני זנים של החיידק Streptococcus pneumoniae שאינם כלולים בתרכיב (הרכב הזנים - ראה עלון היצרן).
 2. 2.0 2.1 אם החיסון ניתן בעבר ברווחי זמן אחרים, יש להחשיב רק את המנות שניתנו החל מגיל המינימום וברווחי הזמן שאינם קצרים מהרווחים המינימליים המותרים.
  רווחי זמן מינימליים בין מנות תרכיב PCV:
  עד גיל 12 חודשים - 4 שבועות בין מנות הבסיס 1–8 שבועות בין מנה אחרונה של הבסיס לבין מנת הדחף (שניתנה החל מגיל 12 חודשים);
  מגיל 12 חודשים ואילך - הרווח המינימלי בין המנות הוא 8 שבועות.
 3. 3.0 3.1 ילדים עם הפרעות בפעילות הטחול (אנטומית או תפקודית): העדר טחול כגון congenital asplenia או אחרי כריתת טחול functional asplenia (splenectomy) כגון sickle cell disease, מחלת לב או ראות ממושכת, סוכרת, השתלת איברים ושתל שבלולי, ליקוי במערכת החיסון מכל סיבה שהיא, דליפת נוזל חוט שדרה, מתן חיסון לילדים לאחר השתלת מוח עצם - ראה נספח
 4. 4.0 4.1 לאחר גיל 24 חודשים.
 5. 5.0 5.1 מנה שנייה תנתן למועמדים על פי פירוט בסעיף 7.2, עמוד "פנוימו 7".
 6. מתן חיסון לילדים ומבוגרים לאחר השתלת מוח עצם - ראו עמוד "פנוימו 11".
 7. 7.0 7.1 7.2 לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה גנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים.
 8. 8.0 8.1 יש לשמור על רווח זמן בין מתן תרכיב PCV13 לבין מתן תרכיב PPV23 - ראו עמודים "פנוימו 2-3" ו-"פנוימו 9-11".
 9. לפי היצרן, לא נמצאו מקרי הלם אנפילקטי בניסוים הקליניים של תרכיב PCV13.
 10. מתן חיסון לאחר השתלת מוח עצם - ראו עמוד "פנוימו 11".
 11. לילדים, בני 24–71 חודשים, המשתייכים לקבוצות סיכון מומלץ על מתן חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים ע"י שילוב של תרכיב PCV13 עם תרכיב PPV23 (ראו עמוד "פנוימו 3").
 12. 12.0 12.1 מנה שנייה תינתן לקבוצות סיכון גבוה במיוחד: ראו עמוד "פנוימו 7".
 13. 13.0 13.1 13.2 תרכיב PPV23 ניתן לבני שנתיים (24 חודשים) ומעלה.
 14. 14.0 14.1 למבוגרים בני 19 שנים ומעלה מנה של PCV תינתן שנה אחת לפחות לאחר מנה אחרונה של PPV23 שניתנה בעבר.