האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

איגוד רופאי המשפחה בישראל - Israel Association of Family Physicians

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף איגוד רופאי המשפחה בישראל לדף הנוכחי.

משפחה.jpg

איגוד רופאי המשפחה בישראל הוקם בשנת 1977 על ידי פרופסור מקס פולאק והחליף את איגוד הרופאים הכלליים. נכון ל-2012 האיגוד מאגד כ-2,500 רופאים ראשוניים העובדים כרופאי משפחה בכל קופות החולים וכן בחיל הרפואה ובחברת "אסיא", כמחציתם מומחים ומתמחים ברפואת המשפחה והשאר רופאים כללים או מומחים בתחומים אחרים.

זהו האיגוד המדעי הגדול ביותר במסגרת ההסתדרות הרפואית.

מטרות האיגוד

 • קידום רפואת המשפחה בקהילה
 • במסגרת החוג לבלינט – תרגול ומחקר בהיבטים הפסיכוסוציאליים (Psychosocial) של המפגש הרפואי, בדגש מיוחד על יחסי רופא-חולה ועל מניעת שחיקה של הרופאים
 • במסגרת חימ"ר, חוג למורים ברפואת המשפחה – פיתוח וטיפוח מצוינות בתחום החינוך הרפואי בכל הרמות: הוראת סטודנטים, הכשרת מתמחים ולימודי המשך למומחים
 • במסגרת החוג לרפואת ספר, שהוקם - לימוד וחקר התחומים המאפיינים את רפואת הספר, הקרויה גם רפואה פריפרית/מרוחקת, רפואה כפרית או רפואת המדבר
 • במסגרת החוג לקידום בריאות האישה במשפחה ובחברה - לקדם את בריאות האישה במשפחה ובחברה באמצעות צוותי רפואת המשפחה
 • במסגרת חוג המחקר (רמב"ם – רשת המחקר ברפואת משפחה בישראל) – לעודד וליזום מחקרים בעלי חשיבות לבצוע ברשת. לסייע ולקדם ביצוע מחקרים ברפואת המשפחה בדגש על שתוף פעולה בין חוקרים

היסטוריה

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהיסטוריה של איגוד רופאי המשפחה בישראל

ב-1964 נפתח מסלול לימודי רפואת משפחה באוניברסיטת תל אביב, ב-1969 אושרה תוכנית התמחות ברפואת משפחה.

לאחר התגבשות תחום ההתמחות של רפואת משפחה והפרדותו מהרפואה הכללית, נוסד איגוד רופאי המשפחה בישראל בכינוס של רופאי משפחה שהתקיים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב באביב 1977. מטרתו הראשונית הייתה להיות איגוד מקצועי האחראי על מסלול ההתמחות בתוך ההסתדרות הרפואית בישראל.

על פי מסמך הייסוד האיגוד הוא חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל וכפוף להוראות ההסתדרות הרפואית בישראל בנשא איגודים מקצועיים.

פעילות ונקודות ציון

 • בשנת 2011 - שינוי בסילבוס (Syllabus) של ההתמחות ברפואת המשפחה, כך שמרבית ההתמחות תהיה במסגרת המחלקות לרפואת המשפחה
 • הקמת חוגים במסגרת האיגוד: החוג לבאלינט, החוג למורים ברפואת המשפחה – חימ"ר, החוג לרפואת ספר, החוג למחקר ברפואת משפחה – רמב"ם, החוג לקידום בריאות האישה במשפחה ובחברה
 • השתתפות נציגי האיגוד במסגרות בינלאומיות של רופאי משפחה: WONCA‏ (World Organization of Family Doctors, איגוד רופאי המשפחה העולמי), WONCA Europe (איגוד רופאי המשפחה האירופי), EQUIP‏ (European association for quality in general practice/family medicine, האיגוד האירופי לאיכות ברפואת המשפחה), EURACT (החברה האירופית למורים ברפואת המשפחה) ו-EGPRN ‏(European General Practice Research Network, רשת המחקר האירופית ברפואת המשפחה) EURIPA‏ (The European Rural and Isolated Practitioners Association, החברה האירופית לרפואת ספר) וכן באיגוד הבלינט העולמי
 • ארגון כנס המחקר השנתי של האיגוד על שם שבתאי בן-מאיר, שבו מוצגות עבודות מחקר מקוריות של רופאי משפחה
 • עידוד מחקר באמצעות מתן מלגות לרופאי משפחה המציגים בכנסים בינלאומיים וכן בהענקת מענקי מחקר בלתי תלויים תחרותיים במימון האיגוד
 • ארגון כנסי התעדכנות בנושאים שונים הקשורים לעבודתו של רופא המשפחה כדי לעודד לימוד ומצוינות בקרב רופאי המשפחה
 • האיגוד אירח כמה כנסים בינלאומיים: כנס האיגוד האירופי לבלינט נערך ב-2008, והכנס האירופי השלישי לרפואת משפחה בגישה מערכתית וכנס EQUIP נערכו בשנת 2009, בשנת 2012 האיגוד אירח כנס EURACT בירושלים
 • השתתפות בכתיבת קווים מנחים בנושאים שונים הנוגעים לרפואה ראשונית
 • בשנת 2013 יצא עדכון רחב ומקיף לקווים מנחים בנושא "קידום בריאות ורפואה מונעת". את הכתיבה הובילה פרופסור חוה טבנקין יחד עם רבים אחרים. זהו סיכום של כלל ההמלצות בתחום הרפואה המונעת.
 • הקמת הויקירפואה – אנציקלופדיה רפואית מקוונת שנכתבת על ידי רופאים ולמען רופאים

האיגוד חבר מן המניין ב-WONCA – World Organization of Family Doctors

דרכי תקשורת

יו"ר האיגוד – ד"ר מיכל שני

מזכירות האיגוד – הגב' שרית פזרקר saritu@clalit.org.il

אתר האינטרנט של האיגוד