מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת

מתוך ויקירפואה

Preventative (1).png

המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
מאת ההסתדרות הרפואית בישראל, האגף למדיניות רפואית, איגוד רופאי המשפחה בישראל

1. קידום בריאות ורפואה מונעת - מבוא - Health promotion and preventive medicine - introduction
14, 1. לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות ובבתי ספר - Vaccination schedule for children and school aged patients - 2018
2. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות מהלידה ועד גיל שנתיים - Health promotion and preventive medicine - recommendations from birth to two years
3. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שנתיים עד שש שנים - Health promotion and preventive medicine - recommendations from two years to six years
4. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שבע עד שתים עשרה שנים - Health promotion and preventive medicine - recommendations from seven years to twelve years
5. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שלוש עשרה עד תשע עשרה שנים - Health promotion and preventive medicine - recommendations from thirteen years to nineteen years
6. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים עשרים עד שלושים ותשע שנים - Health promotion and preventive medicine - recommendations from twenty to thirty nine years
7. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים ארבעים עד שישים וארבע שנים - Health promotion and preventive medicine - recommendations from forty to sixty four years
8. קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שישים וחמש שנים ומעלה - Health promotion and preventive medicine - recommendations for people sixty five years of age and older
9. קידום בריאות ורפואה מונעת במרפאה הראשונית - המלצות ליישום - Health promotion and preventive medicine in primary care - implementation strategies
10. קידום בריאות ורפואה מונעת - נוהל רפואה מונעת לילדים בקהילה - Health promotion and preventive medicine - preventive medicine for children in primary care
11. אבני דרך התפתחותיות בילדים - הערכה - Developmental milestones in children - assessment
12. קידום בריאות ורפואה מונעת - בריאות השן - Health promotion and preventive medicine - dental health
13. קידום בריאות ורפואה מונעת - בטיחות ילדים - Health promotion and preventive medicine - children safety
15. לוח חיסון מבוגרים המומלץ על ידי משרד הבריאות - 2014 - Vaccines recommended for adults by the israeli ministry of health
16. חיסונים חדשים הנמצאים בשימוש בישראל - New vaccines available in Israel
17. תזונה נבונה למניעת מחלות - Dietary recommendations for disease prevention
18. קידום בריאות ורפואה מונעת - פעילות גופנית - Health promotion and preventive medicine - physical activity
19. גורמי סיכון למחלות לב - Risk factors for cardiovascular disease
20. מעקב טרום לידתי באישה ללא גורמי סיכון - Prenatal follow up in women without risk factors
21. נזקי העישון והדרכים למניעה ולגמילה - Smoking morbidity and cessation
22. מניעה ואיתור מוקדם של מחלות ממאירות - Prevention and early detection of malignant diseases
23. קידום בריאות ורפואה מונעת - מניעת כאבים במערכת השרירים והשלד - Health promotion and preventive medicie - prevention of musculoskeletal pain
24. רפואת מטיילים ומניעת תחלואה בטיסה - Travel medicine and prevention of morbidity associated with flights
25. מניעה של מחלות כבד - Prevention of liver diseases
26. מניעת מחלות באמצעות תכשירים תרופתיים - Diseases chemoprevention
27. אוסטיאופורוזיס - מניעה, איתור מוקדם וטיפול - Osteoporosis - prevention, early detection and treatment
28. הערכת הרגלי השינה והפרעות שינה במרפאה הראשונית - Assessment of sleep habits and sleep disturbances in primary care
29. הערכת התפקוד היומי - Activities of daily living (ADL) assessment
30. מבחן קצר לאבחון מנטלי - (Minimental test (MMSE
31. אלימות במשפחה - Domestic violence
32. קידום בריאות ורפואה מונעת - נושאים שנויים במחלוקת - Health promotion and preventive medicine – controversies