האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

כירורגיה של הקיבה והתריסריון

מתוך ויקירפואה

Surgery.png

עקרונות בכירורגיה
מאת ד"ר צבי קויפמן

פרקי משנה:

 1. אנטומיה של הקיבה והתריסריון - Gastric and duodenal anatomy
 2. פיזיולוגיה של הקיבה והתריסריון - Gastric and duodenal physiology
 3. כיב עיכולי (פפטי) - Peptic ulcer
 4. כיב התריסריון - Duodenal ulcer
 5. סיבוכים שכיחים לאחר ניתוחי כיב - Common postoperative complications of ulcer surgery
 6. כיב עיכולי (פפטי) בתינוק ובילד - Peptic ulcer in children and infants
 7. תסמונת זולינגר-אליסון - Zollinger-Ellison syndrome
 8. כיב הקיבה - Peptic ulcer disease
 9. דלקת קיבה חושפת - Erosive gastritis
 10. דלקת בסיסית של הקיבה בגלל רפלוקס - Alkaline reflux gastritis
 11. תסמונת מלורי-וייס - Mallory-Weiss syndrome
 12. שאתות שפירות של הקיבה - Benign gastric tumors
 13. פוליפים בקיבה - Stomach polyps
 14. שאתות תוך-דופניות של הקיבה - Intramural gastric neoplasms
 15. קרצינומה של הקיבה - היבטים כירורגיים - Gastric carcinoma - surgical aspects
 16. לימפומה של הקיבה - היבטים כירורגיים - Gastric lymphoma - surgical aspects
 17. פתלת חדה של הקיבה - Acute gastric volvulus
 18. נזק איכולי עקב כוויות של הקיבה - Gastric corrosive damage due to burns
 19. קיבת אבטיח - Watermelon stomach
 20. מחלות התריסריון - Duodenal diseases
כותרתקיבה.jpg
     עקרונות בכירורגיה מאת ד"ר צבי קויפמן     


  
ספר-עקרונות-בכירורגיה.jpg
  

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםמחלות מערכת העיכול

ראו גם