מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש - מעודכן ליום 17.3.20 - עדכון 11 - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות להתמודדות עם תחלואה מגגיף קורונה החדש - מעודכן ליום 17.3.20 - עדכון 11
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 17 במרץ 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


ראו גםנגיף קורונה החדש - 2019 - Novel Coronavirus

מצ"ב עדכון הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף הקורונה.

חוזר זה מחליף את "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש" מתאריך 12/03/2020.

להלן השינויים העיקריים:

 • עודכן הרקע (פרק 1)
 • עודכן הרקע המשפטי (פרק 2)
 • עודכן בקריטריונים לביצוע בדיקה ל-SARS-CoV-2 ,כי דלקת ריאות מאובחנת בהדמיה מוגדרת כקריטריון קליני לביצוע בדיקה בחולה מאושפז (פרק 6)
 • בפרק 7, התווסף סעיף ג' כדלקמן: ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית ונזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף הקורונה (למשל, דיאליזה, ביקור במלר"ד מסיבה לא זיהומית, וכדומה) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת
 • מעקב אחר השוהים בבידוד בית יתבצע בעת הכניסה לבידוד ולאחר מכן במעקב יזום על פי הצורך
 • עודכנו פרק 10 ונספח 16, על הנחיות לטיפול בכביסה ובפסולת. בוטלה ההתייחסות לחומרים אלה כ-Biohazard
 • עודכנו פרק 11 ונספח 5א'. כעת ישנן 17 מעבדות מורשות לביצוע בדיקות ל-SARS-CoV-2. כמו כן, עודכנו נוהלי קבלת האישור לביצוע הבדיקה
 • עודכן פרק 18, המתייחס למוסדות חינוך ובוטל נספח 13א'
 • עודכן פרק 19, המתייחס לתרומות דם, ובוטל נספח 14
 • עודכן פרק 21, המתייחס לביטול התכנסויות וריחוק חברתי
 • עודכן נספח 18, שמירת ניקיון ותנאי תברואה. הוסף חלק המפרט כיצד להתנהל עם מזון, משלוחי מזון והובלות מזון בעת זו
 • עודכן פרק 22, המתייחס להנחיות כלליות ולאוכלוסיות מיוחדות. הורחבו ההנחיות להיריון, לידה והנקה (נספח 19) .צוין שנשים הרות יכולות להמשיך לעבוד בהתאם להנחיות שניתנו לאותו סוג עבודה. כמו כן, הוספו הנחיות לחולי דיאליזה ולהפעלת מלש"חים (נספח 20).

הואילו להעביר את העדכונים לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

תוכן עניינים

הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש

נוהל זה מתייחס לנגיף שבנדון. מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, מסמך זה כולל הנחיות ביניים שתתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות. חוזר זה מחליף את "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש" מתאריך 12.3.20.

בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כאירוע חירום בבריאות הציבור (PHEIC,‏ Public Health Emergency of International Concern) בעל השלכות בינלאומיות. בשלב זה פעילויות משרד הבריאות בישראל מתמקדות, בניסיון למנוע את המשך הגעת הנגיף לישראל ואת התפשטותו, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור הנשקפת מהנגיף. עד מועד כתיבת עדכון זה, אובחנו בישראל מעל ל-100 מקרים. הנחת העבודה היא שתהיה בישראל תחלואה נרחבת. הנחיות אלו מופצות לצורך מניעת התפשטות הנגיף, העלאת המודעות למחלה והמוכנות אליה בישראל.

מדובר בתרחיש דינמי ומתפתח. משרד הבריאות עוקב אחרי המצב ויעדכן את המלצותיו בהתאם לצורך.

רקע

מאז אמצע דצמבר 2019 דווח בעיר ווהאן (Wuhan), מחוז חוביי (Hubei) בסין על צבר תחלואה בדלקת ריאות ממקור נגיפי (חום, שיעול, קוצר נשימה ותסנינים דו- צדדיים בצילום חזה). בדיווחים הראשוניים, לרוב החולים נמצא קשר לשוק בעלי חיים ומאכלי ים גדול בעיר (Wuhan South China Seafood City). בחלק מהחולים בודד זן חדש של נגיף קורונה השונה מנגיף ה-SARS ומנגיף ה-MERS‏ (Middle East respiratory syndrome) המכונה: 2019 novel -coronavirus ‏(2019 nCoV). כמו כן, הנגיף בודד מדגימות שנלקחו מהשוק, שנסגר ב-31.12.19 לצורך ניקיון וחיטוי.

במהלך השבועות הראשונים של שנת 2020 התפשט הנגיף לשאר מחוזות סין היבשתית כאשר עיקר התחלואה דווח במחוז חוביי. בהמשך הנגיף התפשט לרוב המדינות ברחבי העולם ונכון ל-17 במרץ 2020 מוקד התחלואה העיקרי של ההתפרצות נמצא באירופה. כמו כן, נצפתה העברה קהילתית נרחבת ומתמשכת באיטליה, איראן, דרום קוריאה, בריטניה ואירלנד. במקביל, חלה ירידה במספר המקרים החדשים המדווחים בסין היבשתית.

על פי דיווחי ארגונים בינלאומיים, נכון לתאריך 11.03.20, אובחנו 119,284 חולים בנגיף קורונה החדש (19-COVID), רובם המכריע בסין היבשתית (80,784), ובפרט במחוז חוביי. עם זאת, על אף שישנה ירידה במספר המקרים החדשים המדווחים בסין היבשתית, דווח על מוקדי תחלואה חדשים משמעותיים במדינות רבות ברחבי העולם ונצפתה העברה קהילתית נרחבת ומתמשכת באיטליה, איראן ו דרום קוריאה.

ב-11.2.2020 ארגון הבריאות העולמי קבע רשמית שהמחלה הנגרמת על ידי נגיף זה תכונה 19-COVID ושם הנגיף הוא 2-SARS-CoV.

על פי דיווחי ארגונים בינלאומיים, נכון לתאריך 17.03.20, אובחנו 184,037 חולים COVID-19-n, מתוכם 80,881 אובחנו בסין היבשתית, 27,980 באיטליה, ו-14,991 באיראן. דווחו 7,182 מקרי פטירה. מתוכם 3,226 בסין, 2,158 באיטליה ו-853 מקרי פטירה באיראן. קרוב ל־80,000 מקרים כבר החלימו מהמחלה, רובם המכריע בסין היבשתית.

נתונים רשמיים המתעדכנים מעת לעת ניתן למצוא באתר ארגון הבריאות העולמי.

קיימת העברה מאדם לאדם. תקופת הדגירה המשוערת היא 5–7 ימים (הטווח נע בין 2–14 יום).

ב-28.2.20 ארגון הבריאות העולמי העלה את הערכת הסיכון העולמית[1] להתפשטות 19-COVID והשלכות מכך לרמה גבוהה מאוד.

ב-11.3.2020 ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות COVID-19 כפנדמיה.

רקע משפטי

 • מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940, בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ( International Health 2005 ,Regulations) של ארגון הבריאות העולמי
 • בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID), הוכרזה כמחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודה[2]. ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת, מקנה למנכ"ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו, סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה

בהמשך להכרזה זו, ננקטו על ידי משרד הבריאות מספר צעדים משמעותיים לצורך מניעת התפשטות המחלה:

 1. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף - 2020 (להלן: "צו בידוד בית")[3]. בהתאם לצו המעודכן, חלה חובת בידוד בית, וחובת דיווח למשרד הבריאות על הבידוד למנויים להלן:
  1. מי שהגיע מאחד היעדים: סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן, דרום קוריאה, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, סן-מרינו, אנדורה, שווייץ, אוסטריה או אנדורה –עד תום 14יום מיום שהייתו האחרון באחד מיעדים אלה
  2. מי שהגיע מיעד אחר בחו"ל (למעט יהודה ושומרון) לאחר 9.3.2020 בשעה 20:00
  3. מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת
  עוד נקבע בצו, כי מי שנחשף במוסד רפואי לחולה ופעל לפי הנחיות המיגון של משרד הבריאות לא יהיה חייב בבידוד בית. וכי אישור ליציאה מבידוד יינתן רק על ידי ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או רופא מחוזי או סגנו.
  בנוסף, נקבע בצו באילו מקרים ומי הגורם המוסמך בכל מקרה לקבוע מתי ישהה חולה בבידוד בית, כי יינתנו הוראות ביחס לתנאי הבידוד, כי תקופת הבידוד תהיה עד קבלת אישור רופא ומהם התנאים ליציאת חולה מבידוד (למשל - מצב חירום רפואי). עוד נקבע, אילו דיווחים על רופא או רופא מומחה בבית חולים להעביר למשרד הבריאות.
  נקבעו בצו איסורים על התכנסות בין-לאומית בישראל והתקהלות בהשתתפות 10 אנשים ומעלה וכן התקהלות מאורגנת בשטח מוגדר שאינו במבנה, למעט מקום למכירת מזון, בבית מרקחת, בחנות שעיקר עיסוקה מכירה מוצרי היגיינה, וזאת בתנאי שהמחזיק של המקום יקפיד על שמירת מרחק סביר בין אנשים, לרבות בתורים, וימנע, ככל הניתן, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים. בנוסף, נקבעו הוראות ביחס להסעת אנשים ברכבת ובמטוס, במקום עבודה, במוסד להשכלה גבוהה, לטיול מאורגן, למפעלים חיוניים, לקיום אירועי ספורט, טקסים דתיים ולהתקהלות של עובדי מערכת הבריאות.
  אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס ומעלה יישאר בביתו ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.
  חל איסור על עובדי מערכת הבריאות לנסוע אל מחוץ לישראל, ונקבע כי מעסיק לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, אלא באישור מיוחד שייתן ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או המנהל ובתנאים שיורה עליהם[4]. הסמכות למתן אישורים חריגים כאמור נתנו למנהלי בתי החולים, קופות החולים ומנהלי ארגוני רפואת החירום.
  פורטו בצו אילו פעילויות בילוי ופנאי אסורות, ונקבע, כי ראש השירות או המנהל רשאי לאשר פעילות בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
  עוד נקבע בצו כי לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט מבקר אחד. כן נקבע כי מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי הצו.
 2. פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), תש״ף-2020[5]. צו זה קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה וכי מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. על העובד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.
 3. פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976[6]. התעודה עומדת בתוקפה ביחס לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית, ובכפוף להצהרה שימלא העובד, המצורפת לתעודת המחלה הגורפת. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו. ככל שמדובר בעובד ששוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל מחו"ל, תצורף לתעודת המחלה ולהצהרה, הוכחת העובד על שהייתו באחד מיעדים אלה. בהתאם לצו, מעסיק לא ידרוש מעובד שהגיש הצהרה כאמור תעודת מחלה נוספת כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה, תשל"ז-1976
 4. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020[7]. לפי הצו, רופא מומחה בבית חולים מוסמך להורות כי חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, בתנאים ולתקופה כפי שיקבע הרופא. כמו כן, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו, רופא מחוזי, נפתי וסגניהם, מוסמכים להורות כי אדם המצוי בבידוד לפי צו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים. בנוסף, הצו נותן סמכות למאבטחי בית החולים לפעול לאכיפת הבידוד ולעיכוב המטופל לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר. בהתאם לכך, נחתמו ופורסמו הנחיות בנושא אכיפת הוראות הצו שבנדון, החלות על המאבטחים וצוותי בתי החולים
 5. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף- 2020. לפי הצו, לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך המפורטים בצו, וכן לא יתקיימו פעילויות במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי. עם זאת, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך, ולעניין מוסדות שבסמכות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור המנהל ובהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד האוצר, לאשר פעילות במוסד חינוך או במסגרת חינוך בלתי פורמלי, וזאת בהתאם לתנאי האישור והוראות המנהל. בנוסף, מפורטות בצו פעילויות המותרות בכפוף לאישור המנהל.

הנחות יסוד/השערות

 • נגיף 2-SARS-C0V מועבר מאדם לאדם, ככל הנראה בעיקר במגע ובהעברה טיפתית, אך לא ניתן בשלב זה לשלול גם העברה באוויר (Airborne)
 • שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים יהיה יעיל במניעת הדבקה של המשתמש
 • הקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויה למנוע את התפשטות המחלה בישראל
 • יכולים להיות מקרים של 19-COVID ללא תסמינים או עם הסתמנות קלינית קלה
 • קיימת אי-ודאות בנוגע למשמעות תוצאות בדיקת מעבדה לנגיף שנלקחה מאדם ללא תסמינים וכן בתום תקופת המחלה

תרחיש ייחוס

משרד הבריאות נערך לתרחיש לפיו תהיה תחלואה נרחבת ב-19-COVID בישראל.

מדיניות משרד הבריאות

מדיניות משרד הבריאות בשלב זה היא "הכלה", קרי, מניעת הדבקה מקומית SARS-CoV-2-a, הכוללת בידוד נדבקים וחשודים, וכן צמצום הסיכון להדבקה על ידי ריחוק חברתי ( social distancing).

במקביל, המשרד ממשיך במדיניות של "מניעה", כלומר הפחתת הסיכון להגעת חולים נוספים לישראל.

הגדרת מקרה

"מקרה מאומת": חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-2-SARS-CoV .

"מקרה חשוד":

קריטריונים קליניים וגם קריטריונים אפידמיולוגים
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר וגם שהייה בחו"ל או בבית לחם, בית סחור, בית ג'אלה ב-14 יום לפני הופעת התסמינים
חום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר וגם כל אדם, כולל עובדי בריאות, שהיה ב"מגע הדוק" עם חולה 19-COVID מאומת בתוך 14 יום מהמגע האחרון
"מגע הדוק"

לצורך הגדרת מקרה זה, מגע הדוק מוגדר:

 • חשיפה, ללא ציוד מגן כמתואר בהנחיות לצוותים הרפואיים בפרק 7, סעיף ח' להלן, כולל טיפול ישיר בחולה 19-COVID, עבודה עם עובדי בריאות שחלו ב-19-COVID, ביקור חולה -COVID 19, או שהייה בחדר עם חולה 19-COVID
 • שהייה במרחק של עד 2 מטר, במשך 15 דקות לפחות עם חולה 19-COVID מאומת
 • עבודה בצמוד עם או שהייה באותה כיתה של חולה 19-COVID מאומת
 • נסיעה יחד עם חולה 19-COVID בכל אמצעי תחבורה
 • בני ביתו של חולה 19-COVID מאומת
בנוסף לחולים העונים להגדרת מקרה חשוד, בדיקות מעבדה לנגיף קורונה החדש תתבצענה גם במצבים אלה
קריטריונים קליניים קריטריונים אפידמיולוגים
מקרים קשים של חום מעל 38 מעלות ומצוקה נשימתית המחייבים סיוע נשימתי בהנשמה או ב-ECMO באשפוז ואין סיבה אחרת למחלה (*) ללא קשר אפידמיולוגי
דלקות ריאות מאובחנות בהדמיה המחייבות אשפוז ואין סיבה אחרת למחלה (*)
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של דלקות ריאה בקהילה (**)
ניטור במסגרת מרפאות הזקיף של חום ותסמינים נשימתיים (**)

(*) אין צורך להתייחס לחולים אלה כאל חולים הדורשים בידוד ובעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן על פי ההנחיות בנספח 17:

 • לחולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) – הצוות יתמגן על פי "מיגון צוות המטפל בחולה במצב קל בבית חולים".
 • לחולה שנזקק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן) - הצוות יתמגן על פי "מיגון צוות רפואי בחולה שאינו מוגדר קל בבית חולים"

{**)אין צורך להתייחס לחולים אלה כאל חולים הדורשים בידוד ובעת לקיחת הדגימה הצוות הרפואי יתמגן על פי ההנחיות בנספח 17:" מיגון לצוות רפואי המקבל את פני החולה החשוד בקהילה".
בדיקות נוספות אלה תתבצענה ללא צורך באישור רופא המחוז, אך נדרש לדווח עליהן פרטנית על כל חולה למוקד המחוזי בשעות העבודה המפורטות בנספח 2.

הנחיות למיגון

 • שימוש תקני באמצעי התמגנות יכול למנוע את התפשטות הנגיף
 • דרכי העברה[8][9]:
  1. מרבית ההעברה של נגיפי הקורונה היא טיפתית: באמצעות הפרשות דרכי נשימה, שמופקות כאשר נושא הנגיף מתעטש ומשתעל
  2. קיימת גם אפשרות העברה במגע במשטחים, חפצים או ציוד שהזדהמו, בסביבת המטופלים
  3. העברה אווירנית מתרחשת בעיקר בעת טיפול בחולים בפרוצדורות יוצרות אירוסול, כגון אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה. ככלל, פעולות אלה מתבצעות בחולים מאושפזים ובמתארים מיוחדים.
 • טיפול בטיחותי בנשאי הנגיף מאומתים וחשודים כולל הקפדה על אמצעי זהירות שגרתיים, ובהם שימוש במיגון אישי (PPE) מותאם לסוג ההעברה, ולפי הערכת סיכונים
 • כל פעולה שתבוצע על חולה חשוד או מאומת ב-COVID-19 תיעשה במיגון הנדרש בהתאם למתאר. כללי ההלבשה וההפשטה מופיעים בנספח 11
 • ככלל, תנאי בידוד נדרשים במתאר של בדיקה וטיפול בחולה חשוד/מאומת:
 • בבית, במרפאה, במוסד סיעודי –טיפתי + מגע
 • במלר"ד ובמחלקת אשפוז לא ייעודית לחולי COVID-19-מותאם לסוג חולה (*)
  קל –טיפתי + מגע
  לא קל –אוויר + טיפתי + מגע
(*)קל -חולה שאינו זקוק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן)
 • במחלקת אשפוז ייעודית לחולי COVID-19–אוויר + טיפתי + מגע
פירוט רמת ההתמגנות הנדרשת מופיע בסעיפים הרלוונטיים להלן וכן במרוכז בנספח 17.

הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה (מרפאות הקהילה, מוקדים לרפואה דחופה וצוותי מד"א)

 • מד"א מפעיל מוקד 101 ייעודי לפניות בנושא חשד להדבקות ב -19-COVID, במטרה לצמצם פניות של חולים-חשודים למרפאות ולמלר"ד. מוקד זה יבצע בירור ראשוני (נספח 1 א') באמצעות רופאי הקופות ויקבל אישור מרופא המחוז של משרד הבריאות או נציגו (נספח 2). במידת הצורך ייקח נציג מד"א את הבדיקות בבית המטופל, ללא צורך בהגעה למיון או מרפאה. אם המצב הקליני של המטופל יחייב זאת, יופנה למיון על ידי מד"א. אין לפנות למוקדי חירום אחרים מלבד מד"א. אין לפנות למוקד זה לצורך שאילת שאלות כלליות, במקרה זה יש להתקשר ל-5400*. כמו כן, אנשי צוות רפואי יכולים לפנות בשאלות למלב"ם בטלפון: 037371500
 • חיילים יפנו למוקד מד"א או לצוותי הרפואה בצה"ל לביצוע בירור ראשוני. בכל מקרה יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה מראש על ידי ראש ענף בריאות הצבא (נספח 2)
 • בכל מרפאה יוצב שילוט המנחה את המבקר במרפאה אל מי לפנות אם פונה בחשד ל- -COVID 19. השילוט יתורגם וייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית (ראו דוגמה לנוסח בנספח 9)
 • במרפאה יימצא מלאי מסיכות כירורגיות. כל פונה עם חשד ל-19-COVID יקבל מסיכת פה-אף כירורגית שירכיב על אפו ופיו. האחריות להנפקת המסכות נמצאת בידי הנהלת הקופה
 • באם המטופל פנה טלפונית, יש להפנותו למוקד 101 של מד"א (ראו סעיף א' לעיל)
 • אם התקבלה במרפאה הודעה על הגעת מטופל החשוד ל-19-C0VID, יקבל את פניו איש צוות רפואי במיגון מלא
 • מטופל שהגיע למרפאה ללא הודעה מראש ומודיע כי ייתכן שהוא חולה ב-19-C0VID, יתנהל פקיד הקבלה על פי נספח 1ב'
 • המטופל יעטה מסיכה כירורגית על פיו ואפו. בשל האפשרות לחשיפה לחולה קורונה מבלי שיוגדר כחשוד, נדרשים צוותים מטפלים להתמגן ולמגן כל מטופל המופיע עם תסמינים של מערכת הנשימה העליונה, במסכה כירורגית. למען הסר ספק, גם איש הצוות וגם המטופל ישתמשו במסכה כירורגית בעת המפגש
 • יש להעביר את המטופל ישירות לחדר פרטי עם דלת סגורה ולהרחיקו משאר קהל המבקרים ככל האפשר
 • צוות המרפאה יתשאל את המטופל על מנת לבחון אם הוא עונה על הגדרת המקרה
 • לצוות המרפאה הבא במגע עם מטופל השוהה בבידוד או עם חולה מאומת לקורונה, נדרש המיגון הבא:
  1. לצוות המטפל – כפפות, חלוק, מסיכה כירורגית, מיגון עיניים (ויזור)
  2. למטופל – מסיכה כירורגית
  3. בעת עבודה במסגרת מרפאות התפרצות, המיגון יילבש על גבי מדים.
   סדר הלבשה והפשטה כמפורט בסוף חוזר מנהל רפואה 10_2010, וכן מפורט בנספח 11 לנוהל זה.
   איש צוות המקפיד על שימוש באמצעי הגנה אלו לא יידרש לבידוד גם אם יסתבר שאחד מהמטופלים עם התסמינים חולה בנגיף הקורונה
 • אם המטופל עונה על הגדרת המקרה, צוות המרפאה יידע אותו על החשד ל-19-COVID, וישקול אם לפנות למוקד 101 של מד"א לשם נטילת בדיקה (אחרי אישור) בקהילה או להפנותו ישירות למיון, בהתאם למצבו הקליני
 • אם המרפאה מפנה למלר"ד, עליה לדווח באופן מידי בטלפון לרופא המחוז או רופא בכיר מטעמו, כמפורט בנספח 2. אם בשלב זה מתקבל אישור לביצוע בדיקה, רופא המרפאה יתעד זאת בהפניה של המטופל
 • כאשר מצבו הרפואי של המטופל מצריך הפניה למלר"ד אך מאפשר לעשות זאת ברכבו הפרטי, ניתן להנחות את המטופל להגיע למלר"ד באופן עצמאי, תוך שימוש במסכה כירורגית. יש להנחותו להודיע מידית לפקיד הקבלה או לאחות על הגעתו. בכל מקרה, יש להנחות את המטופל לא לנסוע בתחבורה ציבורית (לרבות אוטובוס, רכבת או מונית)
 • באם המטופל חייב להגיע למלר"ד ואינו יכול להגיע עצמאית, העברת המטופל למלר"ד תהיה על ידי צוותים של מד"א בלבד במיגון מותאם לסוג החולה (פירוט בנספח 17), על גבי אלונקה רגילה. יש ליידע את מד"א אודות החשד ל-19-COVID. צוות מד"א יגיע למקום בהרכב שלדי בלבד. במהלך הפינוי, המטופל יעטה מסכה כירורגית על פיו ואפו
 • לאחר פינוי המטופל, יבוצע ניקוי וחיטוי של המקום בו שהה המטופל (לרבות אמבולנס) בתמיסת כלור בריכוז של לא פחות מ-1000 ppm, על ידי איש צוות ממוגן. במקרה שהמטופל נזקק לתמיכה נשימתית, יש לאוורר את המקום בו שהה המטופל במשך שעה אחת (מעת שהמטופל פינה את האתר) לפני כניסה לא ממוגנת לחדר
 • כביסה ופסולת יפונו לפי ההנחיות בפרק 10 להלן
 • לאחר פינוי המטופל מהמרפאה, ימלאו צוות המרפאה ואנשי מד"א רישום של כל האנשים (מטופלים, מלווים ואנשי צוות רפואי) ששהו במרפאה במקביל לחשוד. הרשימה תישמר ותועבר במקביל ללשכת הבריאות המחוזית. אם המקרה החשוד יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, שיפתח מחלת חום תוך 14 ימים מהחשיפה, יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לבירור והערכה
 • הקופה המבטחת אחראית לביצוע מעקב של מבוטחיה השוהים בבידוד בית. נציג הקופה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום פעמיים בשבוע. ההנחיות למעקב ולדיווח מפורטים בנספח 10. הקופה המבטחת אחראית לעדכן את רופא המחוז של משרד הבריאות באופן מידי בכל מקרה של חום או תסמינים נשימתיים של מבודדי הבית הנמצאים במעקבה

הנחיות לבתי החולים הכלליים

 • על כל בית חולים להיערך לטיפול בחולים חשודים או מאומתים עם 19-COVID
 • במלר"ד יוצב שילוט המנחה אל מי לפנות. השילוט ייכתב בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית. ראו דוגמה לנוסח בנספח 9
 • אם התקבלה הודעה על חולה החשוד ב-19-COVID, יקבל את פניו איש צוות רפואי ממוגן
 • פונה שהגיע למלר"ד ללא הודעה מראש ומודיע כי ייתכן שהוא חולה ב-19-COVID, יתנהל פקיד הקבלה על פי נספח 1
 • על המטופל לעטות מסכה כירורגית על פיו ואפו, אם מצבו הרפואי מאפשר זאת
 • מיגון אישי של הצוות המטפל יכלול בידוד טיפתי + מגע ( ע (droplet and contact precautions), כולל הפריטים הבאים: חלוק ארוך חד פעמי, כפפות (זוג אחד), משקפי מגן ומסכה כירורגית. סדר הלבשה והפשטה כמפורט בסוף חוזר מנהל רפואה 10 2010, וכן מפורט בנספח 11 לנוהל זה
 • טיפול במקרה חשוד או מאומת:
  1. במלר"ד:
   1. חולה שאינו נזקק לתמיכה נשימתית - חדר בודד עם דלת סגורה (אין צורך בלחץ אויר שלילי). אין לבצע בחדר זה פרוצדורות העלולות לייצר אירוסול (אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה)
   2. חולה הנזקק לתמיכה נשימתית - חדר בלחץ אוויר שלילי (או חדר מבודד ומאוורר שאינו מחובר למערכת מיזוג מרכזית המשרתת אזורים מאוכלסים סמוכים
  2. במוסד אשפוז:
   1. חולה מאומת, חשוד או מבודד שאינו זקוק לתמיכה נשימתית - חדר בודד עם דלת סגורה (אין צורך בלחץ אוויר שלילי). אין לבצע בחדר זה פרוצדורות העלולות לייצר אירוסול (אינטובציה, הנשמה, שאיבה מדרכי נשימה, אינהלציה)
   2. חולה הנזקק לתמיכה או פרוצדורה נשימתית (לרבות שימוש בחמצן) - חדר בלחץ אוויר שלילי או חדר מבודד ומאוורר שאינו מחובר למערכת מיזוג מרכזית המשרתת אזורים מאוכלסים סמוכים (הפרדה על ידי ריחוק, ניתוק ממערכת מיזוג ואוורור משותפת, והשארת חלון פתוח. נדרש לאשר עם אחראי מערכות מיזוג במוסד שהחדר עומד בתנאים אלה
  3. הנחיה זו חלה גם בעת טיפול:
   1. מי ששהה ב-14 הימים האחרונים בבידוד בית, לפי צו בידוד בית
   2. מי שסובל ממחלה חמורה בדרכי הנשימה התחתונות המחייבת אשפוז, ללא אבחנה אחרת היכולה להסביר את המצב הקליני, גם ללא גורם חשיפה ידוע
 • עד להכנסה לחדר בידוד, יש לטפל במטופל באזור מבודד ככל האפשר
 • שאלות פרטניות לגבי בידוד חולים ומניעת זיהומים, יש להפנות ליחידה למניעת זיהומים במוסד הרפואי
 • המלר"ד ידווח באופן מידי בטלפון לרופא המחוז (נספח 2). אם קיים תיעוד על קבלת אישור רופא המחוז לשליחת בדיקה, אין צורך לקבל אישור חוזר
 • לממתינים לתוצאת מעבדה ל-2-SARS-CoV במצב קליני המאפשר זאת, בכל קבוצות הגיל, ניתן לשקול בידוד בית, על פי התנאים בנספח 3ב'. ההעברה מבית החולים לבידוד בית תעשה כמפורט בפרק 8 סעיף יד' לעיל
 • הממתינים לתוצאות מעבדה ל-2-SARS-CoV ושוחררו מהמלר"ד לבידוד בית, יצוידו על ידי המלר"ד במסכה כירורגית בעת השחרור. המלר"ד יתדרך את החולים לעטות את המסכה על הפה והאף עד להגעתם לחדר הבידוד
 • אנשים ששהו ביעדים בקבוצות א' ו-ב' או שנחשפו לחולה מאומת ושתוצאות בדיקת המעבדה שלהם שלילית לנגיף הקורונה, ימשיכו בבידוד בית או בבידוד באשפוז, בהתאם למצבם, עד השלמה של 14 יום, מיום חזרתם מיעדים אלה או מחשיפה לחולה המאומת
 • אנשים ששהו ביעדים מקבוצה ג' ומפתחים חום או תסמינים נשימתיים ישהו בבידוד בית או בבידוד באשפוז עד לקבלת תוצאות המעבדה. אם תוצאת בדיקת המעבדה לנגיף הקורונה שלילית, פטורים מהמשך בידוד בית או בידוד באשפוז
 • במקרים בהם נדרש בידוד, ישנה אפשרות לבידוד בית (נספח 3). במקרים הבאים המטופל יישאר בבידוד באשפוז:
  1. מצבו הקליני של המטופל מצריך אשפוז
  2. עולה חשש כי המטופל לא ימלא אחר הנחיות הבידוד בביתו
 • יש להקפיד על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבת החולה לאחר מגע עם החולה
 • עם עזיבת המטופל החשוד את המלר"ד או המחלקה, יחוטא החדר והציוד שבו בתמיסת כלור בריכוז של לא פחות מ 1,000 ppm על ידי עובד ממוגן. אם החדר שימש לבידוד אווירני, החדר יאוורר במשך לפחות שעה לפני כניסה לא ממוגנת. מכשירים שאסור לחטא בכלור, ניתן לחטא בכל תכשיר אחר מאושר על ידי אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר) לחיטוי ציוד רפואי
 • כביסה ופסולת יפונו לפי ההנחיות בסעיף 10 להלן
 • צוות בית החולים יערוך רישום של כל האנשים (חולים, מבקרים ואנשי צוות רפואי) שהיו במגע עם המקרה החשוד.
  הרשימה תישמר ותועבר במקביל ללשכת הבריאות המחוזית. אם המקרה החשוד יאומת, מי מבין המגעים ההדוקים שלא היה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, יכנס לבידוד בית ל-14 יום. מי מבין המגעים שהיה ממוגן על פי ההנחיות בפרק 7 לעיל, שיפתח מחלת חום תוך 14 ימים מהחשיפה יבודד עצמו ויפנה למוקד 101 לבירור והערכה
 • תיירות מרפא:
מי שאינם אזרחי או תושבי ישראל לא מורשים להיכנס לצורך קבלת טיפול רפואי (תיירות מרפא). אין לקבל לטיפול תיירי-מרפא ואין להזמין תיירי-מרפא חדשים עד להודעה חדשה. יש להודיע מידית לכל המטופלים המיועדים להגיע לישראל ולבית החולים כתיירי מרפא שלא להגיע לישראל ושכניסתם לארץ תסורב.

הנחיות למכבסה ולצוות טיפול בפסולת רפואית

 • כביסה תפונה כבכל כביסה במוסד רפואי, באוגר בלתי חדיר לנוזלים, ותטופל בהתאם להנחיות בחוזר מנהל רפואה מסי 3/2011
 • על אוגר הכביסה להיות סגור הן בחדר המטופל והן בעת השינוע
 • יש לוודא שעובדי מכבסה המטפלים בכביסה בעת קבלתה, יתמגנו על פי ההנחיות בחוזר הנ"ל
 • טיפול בפסולת: ציוד מתכלה ששימש לטיפול חולים או חשודים יטופל ככל פסולת במוסד רפואי, על פי תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997[10]

מעבדה

 • למטופלים העונים על הגדרת מקרה חשוד, תינטלנה בדיקות ל-2-SARS-CoV ותישלחנה ללא דיחוי אל מעבדה מורשית. נכון לעכשיו, מדובר ב-17 מעבדות ברחבי הארץ (פירוט בנספח 5א׳). פירוט נטילת הדגימות ואופן שליחתן מופיע בנספח 4 לחוזר זה. יש לתאם את המשלוח עם המעבדה המקבלת.
 • יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה כדלקמן:
 • מד"א מאשרת את הבדיקות באופן עצמאי
 • דגימה שנלקחת בתוך בית חולים על מטופל תאושר על ידי רופא ייעודי שמונה לכך מטעם בית החולים
 • במקרה שמדובר בדגימה שנלקחת שלא על פי הקריטריונים שנקבעו, לרבות לאנשי צוות, יש צורך באישור של רופא המחוז
 • במרפאות הזקיף (sentinel) - יש לקבל אישור מהרופא הייעודי במקום ובהיעדרו מד"ר אהרונה פרידמן מהמלב"ם טלי 0506242054
 • יש לקחת דגימה מדרכי הנשימה במבחנה ייעודית לבדיקה וירולוגית (Virocult) לצורך משלוח הדגימה למעבדה המורשית לבדיקת 2-SARS-C0V. דגימות מדרכי הנשימה התחתונות מכילות ריכוז וירוס גבוה יותר מאשר דגימות מדרכי הנשימה העליונות ורגישות יותר לזיהוי נוכחות של 2-SARS-C0V, לכן עדיף לשלוח דגימות כגון: (Bronchoalveolar lavage (BAL או שטיפות של קנה הנשימה וכיח אם יש
 • יש ליטול דגימות לבידוד וזיהוי הנגיף סמוך ככל האפשר לתחילת המחלה
 • יש להכניס את הדגימות לקירור מיד לאחר האיסוף
 • יש להעביר דגימות אלו בתוך אריזה כפולה (בתוך בית החולים) ומשולשת (מחוץ לבית החולים) לפי ההנחיות המפורטות בנספח 4א׳, ולסמן על גביהן שם, תעודת זהות, תאריך דגימה, ובאופן בולט סימון "Biohazard" ומקור הדגימה (חולה חשוד ל-19-C0VID)
 • אין לשלוח דגימות במערכת הפניאומטית אלא להעבירן ידנית באמצעות שליח. הנחיות מפורטות בחוזר המחלקה למעבדות של משרד הבריאות: "בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית, 2014"
 • יש להעביר דגימות לאבחון 2-SARS-C0V מהר ככל האפשר למעבדה המורשית. לפירוט הדגימות השונות ואופן שליחתן, ראו נספח 4א׳. ההנחיות לתיאום שליחת הבדיקה מול המעבדה מפורטות בנספח 5 ב׳
 • תוצאות המעבדה תופצנה לפי הנחיות ראש שירותי בריאות הציבור המפורטות בנספח 4א׳. לרשימת המעבדות המורשות, ראו נספח 5 א׳.
 • בדיקות מדרכי הנשימה, שאינן ל-2-SARS-C0V, יילקחו על פי שיקול דעת קליני, וישלחו למעבדה של בית החולים בו נמצא המטופל, בהתאם להנחיות לדגימות מדרכי הנשימה, המפורטות בסעיף ב׳ לעיל. אם הדבר מתאפשר מבחינה קלינית, רצוי לדחות את שליחת הדגימות הנשימתיות למעבדת בית החולים עד לקבלת תשובה לבדיקת ה-2-SARS-C0V.
 • גם במקרה שבדיקת המעבדה תימצא חיובית למחולל אחר, יש להשאיר את החולה בבידוד עד לקבלת תוצאות הבדיקה המעבדתית ל-2-SARS-C0V.
 • בדיקות שאינן מדרכי הנשימה ואינן מיועדות לאבחון מחולל נשימתי, ואשר מתבצעות על נוזלי גוף והפרשות שונות (דם, שתן צואה וכדומה) יש לבצע במעבדות בית החולים בו החולה מאושפז
 • ההנחיות להתנהלות בטוחה לעובדי מעבדה עבור בדיקות של מי שנחשד או חלה 19-1-C0VID, מצורפות כנספח מספר 4ב׳. יש לפעול על פי הנחיות אלו בעת ביצוע כל בדיקות המעבדה
 • משרד הבריאות נמצא בתהליכי הערכות להוספת מעבדות נוספות. הודעה על כך תבוא בהמשך

לשכת הבריאות

 • לשכת הבריאות תבצע חקירה אפידמיולוגית של כל מקרה מאומת, לרבות רשימת המגעים ומקומות השהייה (בחו"ל ובארץ, עד לרמת המחוז/ עיר) ותדווח מיידית במערכת הממוחשבת שהוקמה לצורך זה. אם אין אפשרות לדווח דרך המערכת הממוחשבת, ניתן להשתמש בטופס החקירה, נספח 6 לנוהל זה, אותו יש לשלוח באופן מידי לאגף לאפידמיולוגיה בכתובת דואר אלקטרוני: epidemdiv@moh.gov.il
 • בכל מקרה של חולה חשוד, תבצע לשכת הבריאות מעקב אחר המטופל, בין אם באשפוז או בבידוד בית (נספח 3ב) עד לקבלת תשובה סופית
 • במקרה של בידוד בית תעדכן הלשכה את המטופל על תוצאת הבדיקה
 • לשכת הבריאות אחראית לביצוע מעקב יומי של האנשים השוהים בבידוד בית שאינם מבוטחים באחת הקופות בישראל. ההנחיות למעקב ולדיווח יומיים מפורטים בנספח מס׳ 10

הנחיות לנוסעים לחו"ל

נוכח העובדה שהתחלואה מתפשטת ביותר ויותר מדינות ואזורים בעולם, משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לחו"ל במידת האפשר. גם באזורים בהם מדווח על מספר מועט יחסית של חולים (ייתכן וקיים תת-אבחון ו/או תת-דיווח), עלולה להתפרץ תחלואה בטווח של ימים

 • יש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לחו"ל
 • יש לשים לב כי ישנן מגבלות תנועה המוחלות על ידי השלטונות ביעדים השונים ויש להתעדכן עליהן בזמן אמת
 • מומלץ להתעדכן באופן שוטף בדיווחים על מצב התחלואה ביעד הנסיעה, בהנחיות משרד הבריאות, משרד החוץ והשלטונות המקומיים בכל מדינה
 • אם בכל זאת החליט אדם לנסוע לאזור בו קיימת תחלואה, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
  1. הימנעות ממגע עם בעלי-חיים, חיים או מתים, והימנעות משהייה בשוקי בעלי חיים
  2. הימנעות מקשר הדוק עם אנשים הסובלים ממחלה נשימתית חדה
  3. בהיעדר ממחטות נייר, יש להשתעל ולהתעטש לתוך המרפק
  4. יש להקפיד הקפדה יתירה על כללי ההיגיינה בזמן השהייה. בין השאר: הקפדה על רחיצת ידיים עם מים וסבון או בחומר חיטוי לעיתים קרובות ולאחר שיעול ועיטוש, ולאחר מגע עם אדם חולה או סביבתו
  5. הימנעות משהיה בלתי-הכרחית במוסדות בריאות
 • במקרה של:
  1. הופעת חום או מחלה נשימתית חדה (שיעול ו/או קוצר נשימה) בעת שהיה בחו"ל, בית לחם, בית ג'אלה או בית סחור או במשך 14 יום מהיציאה מהם טרם ההגעה לישראל
  2. מגע עם חולה 19-COVID מאומת בעת השהייה בחו"ל ובמשך 14 יום מהמגע האחרון עמו
   יש לפעול כדלקמן:
   1. אין לטוס במצב זה
   2. במקרה הצורך, יש לפנות לקבלת הערכה רפואית, בתלות בחומרת המחלה ובמקום השהיה
   3. יש לצמצם מגע עם אחרים
   4. יש לכסות את הפה ואת האף בעת שיעול ועיטוש. בהיעדר ממחטות נייר, יש להתעטש למרפק.
    מיד לאחר מכן יש לרחוץ ידיים עם מים או עם חומר ניקוי על בסיס אלכוהול

הנחיות לשבים מחו"ל מאחד היעדים, ובמועדים המפורטים להלן, וכן למי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת

על פי "צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), (תיקון) התש"ף-2020, העונים על הגדרת "אדם המצוי בבידוד" הם:

 1. מי שהגיע לישראל מכל יעד בחו"ל (למעט יהודה ושומרון) לאחר ה–9.3.2020 בשעה 20:00
 2. מי שחזר מחו"ל, לפני ה-9.3.2020, לאחר ששהה באחד היעדים הבאים, במהלך 14 יום לאחר יום שהייתו האחרונה באותו יעד: סין, דרום קוריאה, איטליה, תאילנד, יפן, הונג קונג, סינגפור, מקאו, צרפת, גרמניה, שווייץ, ספרד, סן-מרינו, אנדורה, אוסטריה, מצרים (אם אדם שהה באחת מאותן מדינות, לפני ה –9.3.2020, במסגרת טיסת קונקשיין מבלי שיצא משדה התעופה – הוא אינו חייב בבידוד, למעט אם שהה בקונקשיין במדינות: סין, דרום קוריאה, איטליה או מצרים)
 3. מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת ב-14 הימים האחרונים

על העונים על הגדרה זו להישאר בבידוד עד להשלמת 14 יום מהיציאה מהיעדים שהוזכרו לעיל, או מיום "מגע הדוק" אחרון עם חולה מאומת. זאת, גם במקרה של קבלת תוצאה שלילית ל־2-SARS-C0V אם נלקחה במהלך תקופת הבידוד.

על השוהים בבידוד בית כאמור, לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

 • כאשר אין תסמינים:
 • על אדם המצוי בבידוד לדווח בו ביום למשרד הבריאות, על קיום הוראות צו זה ובכלל זה, מקום מגוריו, מועד יציאתו מהיעדים בקבוצה א׳ או ב׳ או מועד המגע ההדוק האחרון עם חולה מאומת, לפי העניין, ותקופת הבידוד
 • יש להודיע על כניסה לבידוד בית למשרד הבריאות באחד מהאמצעים להלן:
  1. טופס מקוון - דיווח עצמי על בידוד בית
  2. "קול הבריאות" בטלפון 5400*
 • יש לשהות בבידוד בית בהתאם למפורט בצו המצוטט לעיל והמצ"ב בנספח מס׳ 3א
 • חובת הבידוד בבית לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים
 • במקרה של הופעת תסמינים כלשהם יש להנחות את השוהים בבידוד כדלקמן:
 • לפנות טלפונית למוקד 101 של מד"א בלבד לצורך הערכה של המצב הרפואי. יש להימנע ככל האפשר מהגעה פיזית למוסד רפואי
 • במקרה של פנייה לגורם רפואי (מלר"ד, מרפאה) יש להודיע מראש טלפונית, וליידע את הצוות הרפואי שהמטופל סובל מחום ו/או תסמינים נשימתיים ושהה ביעדים מקבוצה א׳ או ב׳ או היה במגע עם חולה מאומת
 • יש לכסות את הפה והאף במסכה כירורגית או בבד זמין אחר
 • אין לנסוע בתחבורה ציבורית
 • בכניסה למרפאה או לחדר מיון, יש לדווח מידית לפקיד הקבלה או לאחות על סימני המחלה ועל שהייה באחד היעדים שבהגדרת המקרv, במהלך 14 יום טרם הופעת התסמינים או מגע הדוק עם חולה מאומת או על שהיה בבידוד מכל סיבה אחרת, בהתאם להנחיות בנוהל זה

הנחיות לחוזרים מחו"ל לפני החלת הצו ב-9.3.20 בשעה 20:00

(*) לא כולל סין, דרום קוריאה, איטליה, תאילנד, יפן, הונג קונג, סינגפור, מקאו, צרפת, גרמניה, שווייץ, ספרד, סן מרינו, אנדורה, אוסטריה או מצרים.

 • אם אין תסמינים: - אין צורך בבידוד בית
 • במקרה של הופעת תסמינים המופיעים בהגדרת המקרה:
 • יש להיכנס לבידוד בית
 • יש לפנות טלפונית למוקד 101 של מד"א בלבד לצורך הערכה של המצב הרפואי. יש להימנע ככל האפשר מהגעה פיזית למוסד רפואי. חובת הבידוד בבית לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים
 • אם במד"א הוחלט שאין צורך בהפניה לבדיקת SARS-CoV-2 או התקבלה תוצאת מעבדה שלילית, תתאפשר הפסקת השהות בבידוד בית
 • יש לשהות בבידוד בית בהתאם למפורט בצו המצוטט לעיל והמצ"ב בנספח מס' 3ב'
סיכום ההנחיות לניהול מקרים בסיכון (סעיפים 13–15)
COVID-19-23.PNG

(*) בכל מקרה, יש להישאר בבידוד עד להשלמת 14 יום מהיציאה מהיעדים בקבוצה א' או ב' או ממגע הדוק אחרון עם חולה מאומת.

(**) מי שהגיע מחו"ל לפני מועד זה אך מפתח תסמינים, עליו להיכנס לבידוד באופן מידי וליצור קשר עם מוקד 101של מד"א.

הגבלת נסיעה לחו"ל

 • עובדי מערכת הבריאות לא יסעו אל מחוץ ישראל, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ ישראל, כמפורט בצו. בהנחיה זו נכללים כלל עובדי מערכת הבריאות, כולל רופאים, צוות סיעודי, עובדי עזר, צוותי ניקיון, מחשוב, עובדי מטבח וכדומה
 • עובדי מדינה - על פי הנחיית נציב שירות המדינה חל איסור גורף של נסיעות לחו"ל בתפקיד של עובדי המדינה, להוציא מקרים חיוניים חריגים ביותר, לשיקול דעת מנכ"ל המשרד. כמו כן, מומלץ להימנע בעת הזו גם מנסיעות פרטיות לחו"ל

נוהל התמגנות לשוטרים ומאבטחים

משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות שוטרים ומאבטחים למיגון והימנעות מהדבקה בהתמודדות עם חולים או חשודים ל-19-COVID (נספח 12).

מוסדות חינוך ומוסדות להשכלה גבוהה

כל מוסדות החינוך אינם פועלים, ללא קשר למספר התלמידים במסגרת. בכלל זה, נסגרו גם מסגרות חינוך המיוחד, הפנימיות, מעונות היום, המשפחתונים, מחנות הנוער, הקייטנות והצהרונים. משרד החינוך והמוסדות להשכלה גבוהה נערכים ללימוד מרחוק. נספח 13 בוטל.

נוהל תרומת דם

ההנחיות להלן באות למנוע הדבקה בנגיף באמצעות דם ומוצריו.

 1. לא יתרום דם:
  • חולה מאומת לנגיף קורונה החדש, עד לפחות 28 יום לאחר ההחלמה
  • מי ששהה בחו"ל או בבית לחם, בית גיאלה או בית סחור אם טרם חלפו 28 יום מאז שהייתו האחרונה באחד מיעדים אלה.
  • מי שנחשף לחולה מאומת עם נגיף קורונה החדש, עד 28 יום לאחר החשיפה
  • מי שקיבל הוראה להיכנס לבידוד בית מכל סיבה שהיא, עד 14 יום לאחר היציאה מבידוד
 2. יש להקפיד לשאול את התורמים, אם היו במגע עם חולה במחלה זיהומית בחודש האחרון. אם תורם לאחר תרומת הדם נכנס לבידוד עקב חשיפה שאירעה לפני יום התרומה, התורם יודיע לבנק הדם. אם מנת דם ניתנה לחולה - המבחנה מהמנה תישלח לבדיקה על מנת לוודא שלא ניתנה תרומה עם נגיף. באם תרומה טרם ניתנה, תוכנס לקרנטינה עד סוף תקופת הבידוד. נספח 14 בוטל

נוהל כלי שיט

משרד הבריאות הפיץ הנחיות להתנהלות כלי שיט שהיו ביעדים המפורטים בפרק 15ט או שיש עליו נוסעים או עובדים שהיו ביעדים אלה. ההנחיות מפורטות בנספח 15 .

הקברניט אחראי להעביר הנחיה זו לאנשים הרלוונטיים על ספינתו. יש להעביר את כל המידע אל רופא המחוז שבתחומו נמצאת נקודת הכניסה לישראל, באמצעות הצהרת בריאות.

איסור הכניסה לארץ הוא לאנשים ששהו במקומות המצוינים לעיל ולא חל על סחורות. אי לכך, במקרה של כלי שיט עם סחורות, יש לאפשר לכלי השייט לעגון ולפרוק את הסחורה. אם ונדרשת עליה של איש צוות מהנמל לכלי השייט, עליו לעלות ממוגן, לפי ההנחיות שבנספח 17.

לפני העגינה בישראל, על הקברניט לכרוז לכלל השוהים על כלי השייט כי מי שאינו חש בטוב ועם תסמינים של חום או שיעול או תסמינים נשימתיים אחרים ושהה באחד היעדים על פי היעדים המופיעים בטבלה בפרק 15ט' שבהגדרת המקרה וסובל מחום או מתסמינים נשימתיים או היה במגע עם חולה מאומת בתוך 14 הימים האחרונים, נדרש לפנות למרפאת הספינה באופן מידי.

מניעת התכנסויות

משרד הבריאות הפיץ הנחיות לביטול התכנסויות וכנסים. בין השאר מצוין כי:

 1. חל איסור גורף על קיום התכנסויות וכנסים בינלאומיים בישראל
 2. יש להימנע מהשתתפות בהתכנסויות וכנסים בינלאומיים בחו"ל
 3. יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד. אם בכל זאת מקיימים אותם, יש לקיימן בהרכב מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה, לא יותר מ-10 איש, תוך הקפדה על מרחק של 2 מטר לפחות בין הנוכחים
 4. על אדם עם חום מעל 38 מעלות, גם אם לא שהה בחו"ל, חל איסור השתתפות בהתכנסות כלשהי. אדם זה לא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו נותן שירות ועליו להישאר בביתו
 5. לצוותי בריאות המטפלים בחולים תותר התכנסות רק למטרות עבודה ובקבוצות שגודלן לא יעלה על 10 איש
 6. ייסגרו:
  1. קניונים )למעט מרכולים ובתי מרקחות, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
  2. דיסקוטקים, ברים, פאבים, ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)
  3. אולמות אירועים
  4. חדרי כושר ובריכות שחייה, פארקי מים, גן חיות, ספארי ופינות חי
  5. מקוואות (גברים), בתי מרחץ
  6. בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים
  7. מתקני שעשועים ולונה פארק
  8. עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
  9. מקומות לעריכת מופעים וירידים
  10. כלי שיט ציבורי
  11. רכבל
  12. אתרי מורשת
 7. תפילה וטקסים דתיים ייערכו בקבוצות של עד 10 אנשים כל אחת, תוך שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ולא יותר משתי קבוצות בו-זמנית
 8. מקומות עבודה:
  • מקומות עבודה ייערכו להמשך העברת עבודה מהבית
  • יש להימנע מנסיעה של יותר משניים ברכב (למעט בני משפחה)
  • חל איסור מוחלט על הגעת חולים למקום עבודה
  • משרד הבריאות ממליץ להימנע ככל הניתן משימוש בתחבורה ציבורית

הנחיות כלליות ואוכלוסיות מיוחדות

ככלל, מומלץ בכל בעיה בריאותית לצרוך שירותים מרחוק ולא להגיע פיזית למרפאה ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להנחיות הקופה באינטרנט ובתקשורת. ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית שנזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף 2-SARS-C0V (למשל, דיאליזה, ביקור במלר"ד מסיבה לא זיהומית וכדומה) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת (פרקים 7, 9 ; נספח 17).

 1. על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה או קוצר נשימה) להישאר בבית במשך יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה
 2. בני 60 ומעלה והסובלים ממחלות ממושכות:
  • משרד הבריאות ממליץ לבני 60 ומעלה ולאנשים עם מחלות רקע ממושכות כגון: מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות, ממגע עם אנשים ששבו מכל יעד שהוא בחו"ל או מאנשים הסובלים ממחלה נשימתית חדה או מאנשים החשודים כחולים. בני 60 ומעלה ואנשים עם מחלות רקע, כולל רופאים, צוות סיעודי וכל הצוותים הרפואיים, יכולים להמשיך לעבוד בהתאם להנחיות שניתנו לאותו סוג עבודה
  • האוכלוסייה הכללית תמנע מביקורים בבבתי חולים ובכל מסגרות הרווחה, הסיעוד או הבריאות, המשמשים כבתים לחיים עבור תושביהם. ככל שיש צורך במלווה, יש להסתפק במלווה אחד
  • אנשים עם חום או תסמינים נשימתיים אינם רשאים ללוות חולים או לבקר במוסדות לקשישים או בבתי חולים
 3. היריון, לידה והנקה:
  ראו ההנחיות המפורטות בנושאים אלה בנספח 19
 4. חולה דיאליזה:
  חולה דיאליזה, בין אם הוא חשוד או מאובחן כחולה 19-COVID או בבידוד בית לאחר חשיפה, יבצע דיאליזה על פי ההנחיות כדלקמן:
  • יש להגיע למכון ברכב פרטי עם מסכה כירורגית
  • דיאליזה תתבצע בחדר בידוד, רצוי עם חלון פתוח. בהיעדר חדר בידוד, הטיפול יבוצע ללא מטופלים אחרים נוכחים בחדר דיאליזה
  • אין להשתמש בחדר בידוד מיועד לדלקת נגיפית כבד B כחדר בידוד לטיפול בחשודים/חולי 19-COVID
  • המטפל ילבש ביגוד מיגון: כפפות, חלוק חד-פעמי, מסיכה כירורגית ומשקפי מגן בעת הטיפול במטופל
  • יש לצמצם את המגע עם המטופל ולשמור על המרחק של 2 מטרים לפחות ככל שהטיפול מאפשר זאת
  • הוראות ניקוי אחרי דיאליזה:
   ניקוי וחיטוי המכונה והסביבה בכלור, טבלית לליטר כלומר 1,000 ppm, וחיטוי המכונה בחום. אם יש הוראות יצרן האוסרות חיטוי חיצוני של המכונה בכלור, יש לנקות באמוניום רביעוני ולאחריו חיטוי באלכוהול
 5. חולי שחפת:
  הנחיות להפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש"ח) ול- Directly Observed Therapy ‏(DOT) מפורטות נספח מס' 20

הנחיות לעובדים, מפעלים וארגונים במשק

לשם הערכות להחמרה במספר החולים ו/או המבודדים, משרד הבריאות ממליץ כי:

 • כל ארגון במשק, וביתר שאת מפעלים חיוניים, ייתן את הדעת לסוגיית הרציפות התפקודית נוכח עליית הסבירות למקרים של תחלואה או היעדרות מעבודה בהיקפים גדולים של העובדים, בדגש על בחינת איסור נסיעות לחו"ל
 • יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית וכללית. בכלל זה, יש להימנע ממגע קרוב ומלחיצות ידיים ושימוש משותף בכלי אוכל
 • מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת
 • עובד חולה לא יגיע למקום העבודה ולמקומות עם קהל למעט לקבלת טיפול רפואי
 • שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה - בהתאם למפורט בנספח 19
 • כחלק מההערכות לשלבים הבאים, על המעסיקים להיערך לעבודה מרחוק ככל הניתן

בדיקת סחורות, חבילות ודברי דואר הנכנסות לישראל

אין עדות להדבקה בנגיף בקבלת סחורות וחבילות המגיעות מסין ומדינות אחרות עם תחלואה ב־19-COVID. ככל הידוע, 2-SARS-C0V אינו מועבר באמצעות חפצים או מזון, ולא דווח על העברת המחלה בדרך זו.

דוברות

הוצאת הודעת דובר על כל חולה או חשוד כחולה ב-19-COVlD תתבצע על ידי דוברות משרד הבריאות בלבד.

דובר מוסד רפואי המקבל מידע על מקרה החשוד ל-19-COVID, יידע באופן מידי את דוברות משרד הבריאות.

נספח 1 א'- תרשים זרימה לזיהוי חשודים ב19-1-COVID לתפעול על ידי מד"א

Coronavirus med guidelines-01.png

(*) אם הפונה הוא תייר, המוקד הייעודי יפנה ישירות לרופא המחוז.

נספח 1 ב' - אלגוריתם לאיתור חשודים כחולים ב־19-COVID

לפקיד קבלה במרפאה/ מלר"ד
Coronavirus med guidelines-02.png
אם המטופל לפניך
 • חבוש מסכה וחבוש גם מסכה למטופל
 • התייעץ עם רופא המרפאה/ המלר"ד
 • לאחר העברת החולה לחדר בידוד, יש לבצע חיטוי ידיים ולחטא את דלפק הקבלה לפני קבלת המטופל הבא
אם המטופל בטלפון
 • הפנה את השיחה למוקד 101 או לרופא
 • אם מופנה למלר"ד, על צוות המרפאה להתקשר ולהודיע מראש על הפניית מטופל חשוד כחולה ב-19־COVID

נספח 2 - מספרי טלפון של רופאי מחוז, רופאים נוספים ומוקדים טלפוניים בלשכות הבריאות

Coronavirus med guidelines-03.png

נספח 3 א - הנחיות לבידוד בית למי שחזר מהיעדים שבהגדרת המקרה או היה מאומת "מגע הדוק" עם חולה מאומת ואינו סובל מתסמינים

הנחיות אלו מיועדות לכל מי ששהה בחו"ל או מגע הדוק עם חולה מאומת במהלך 14 הימים האחרונים ואין לו תסמינים (להלן - המבודד).

באחריות קופת החולים המבטחת או לשכת הבריאות
 • הדרכת המבודד ובני ביתו על היגיינה אישית, עקרונות בסיסיים במניעת זיהומים, כיצד לטפל במבודד בצורה בטיחותית, וכיצד למנוע התפשטות הזיהום למגעים הדוקים כמפורט להלן
 • הדרכת המבודד לגבי הפעולות שיש לנקוט אם במהלך הבידוד מתפתחת מחלה כלשהי
באחריות קופות החולים המבטחות
 • מתן מענה למבודד ולמשפחתו לאורך תקופת הבידוד בבית
 • נציג הקופה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב
 • לאחר מכן ביצוע מעקב יזום פעמיים בשבוע
הנחיות למבודד
 • יש לדווח על בידוד בית לפי ההנחיות בנספח 10
 • ככלל אין לצאת מהבית
 • יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף (בעדיפות במסכת אף-פה). אם ישנם מספר מבודדים באותו משק בית, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר. אם כל בני הבית נדרשים לבידוד, אין כל מגבלות מיוחדות בתוך הבית
 • יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים
 • במידת האפשר, יש להקצות למבודדים שירותים נפרדים
 • יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי
 • בכל מקרה של בעיה רפואית, יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד 101 של מד"א
הנחיות כלליות לגבי ציוד ושאר בני הבית
 • מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע
 • אין להכניס מבקרים לבית
 • יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב
 • בכניסה לחדר הבידוד מומלץ לכסות את הפה והאף, בעדיפות עם מסכת פה-אף אך אפשר להשתמש גם בבד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי
 • מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד וסביבת חדר הבידוד כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים
 • מומלץ להימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של המבודד
 • הנחיות תברואיות/סביבתיות לשמירת הניקיון בבידוד בית:
 • יש לנקות ולחטא כל יום משטחים כגון, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה החשוד עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס סבון או אלכוהול לפחות 70 אחוזים). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מג׳׳ל כלור (למשל "אקונומיקה" המכילה תת-כלוריט הנתרן- יש לקחת 40 מ"ל אקונומיקה ולמהול ב־1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים
 • מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה החשוד יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני
 • יש להימנע משימוש משותף עם החולה החשוד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכד׳. ניתן לשטוף כלי אוכל במים וסבון כלים
 • על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת
 • ניקוי כלי אוכל - עדיפות להדחת כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמ"פ של לפחות 65 מעלות צלזיוס. אם אין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית יש לשטוף היטב את הכלים במים חמים וסבון כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים לחלוטין. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים
 • כביסה - יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים, למי שבבידוד לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד, להשתמש בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה יחבוש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 אחוזים
 • כללי - להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי
 • יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים

נספח 3 ב - הנחיות לבידוד בית לאדם עם חום או תסמינים נשימתיים ששהה ביעדים שבטבלה בפרק 15ט או בא ב"מגע הדוק" עם חולה מאומת

הנחיות אלו מיועדות לכל מי ששהה ביעדים העונים על הגדרת המקרה במהלך 14 הימים האחרונים, או נמצא בבידוד עקב מגע הדוק עם חולה מאומת ומפתח חום ו/או תסמינים נשימתיים (להלן - החולה החשוד).

שיקולים לבידוד בית

לכל חולה החשוד לנגיף הקורונה החדש שנבדק בחדר המיון ניתן לשקול בידוד בית עד לקבלת תשובת הבדיקה המעבדתית ל-2-SARS-CoV בהתאם למצבו הקליני והסוציאלי כדלקמן:

 • אין חום מעל 39°C
 • אין קוצר נשימה או קשיי נשימה
 • אין תסמינים מתמשכים של מערכת העיכול כגון בחילות, הקאות או שלשולים
 • אין שינויים במצב ההכרה כגון בלבול או אי-שקט
 • אין מחלת רקע אשר עלולה להגביר את הסיכון למחלה קשה על פי שיקול דעת רפואי
 • אין שיקול רפואי אחר המצדיק אשפוז

יש להימנע מבידוד בית לחולה חשוד בקרב תיירים ובכל מקרה בו אין תנאים נאותים לבידוד בית כמפורט להלן.

הנחיות לביצוע בידוד בית

באחריות לשכת הבריאות:

 • הדרכת המטופל ובני ביתו על היגיינה אישית, עקרונות בסיסיים במניעת זיהומים, כיצד לטפל בחולה בצורה בטיחותית, וכיצד למנוע התפשטות הזיהום למגעים הדוקים כמפורט להלן
 • מתן תמיכה, הדרכה ומענה למטופל ולמשפחתו עד לאחר קבלת תוצאה שלילית 7--SARS 2-CoV ממעבדה מוסמכת
 • לאחר קבלת תוצאה שלילית ?-2-SARS-C0V :
 • אם שהה ביעדים העונים על הגדרת המקרה או שהיה במגע עם חולה מאומת, ישלים את תקופת הבידוד של 14 הימים מאז צאתו ובתקופה זו יחזור למעקב של הקופה המבטחת

בכל מקרה אם מופיעים שוב חום או תסמינים נשימתיים, עליו לפנות שוב למוקד 101 כמתואר לעיל.

תנאי הבידוד הנדרשים
 • אין לאפשר לחולה החשוד לצאת מביתו אלא לצורך העברה לבית חולים
 • החולה החשוד ישהה בחדר נפרד, מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה כירורגית (מסכת אף-פה)
 • יש לצמצם את מספר האנשים הנכנסים לחדר החולה החשוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע המגבירות את הסיכון (להלן המטפל). אין להכניס מבקרים
 • יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב
 • הנחיות למטפל:
 • מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד, עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע
 • יעטה מסכה כירורגית המכסה את הפה והאף בכניסתו לחדר החולה החשוד. אין לגעת במסכה בזמן השימוש. אם המסכה מתלכלכת או נרטבת, יש להחליפה מידית. בעת היציאה מהחדר, יש להסיר את המסכה, להשליכה לשקית סגורה, ולשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול
 • ישתמש בכפפות וחלוק חד-פעמיים בעת כל מגע עם החולה החשוד וסביבתו כולל משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.
 • יימנע ממגע ישיר עם נוזלי הגוף, ובמיוחד הפרשות מהפה, דרכי הנשימה שתן וצואה של החולה החשוד
 • ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול אחרי כל מגע עם החולה החשוד או עם סביבתו המידית, לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים.
  יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין
 • הנחיות לחולה החשוד:
 • יש לדווח על בידוד בית לפי ההנחיות בנספח 10
 • ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים. אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.
יקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף. זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, ישטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר מתאים על בסיס אלכוהול.
 • הנחיות תברואיות/סביבתיות לשמירת הניקיון בבידוד בית:
 • יש לנקות ולחטא כל יום משטחים כגון, שולחן ליד המיטה, מסגרת המיטה ורהיטים נוספים בחדר החולה החשוד עם חומר חיטוי ביתי רגיל (על בסיס סבון או אלכוהול לפחות 70 אחוזים). במידת האפשר ניתן לנקות בעזרת תמיסת 1000 מג"ל כלור (למשל "אקונומיקה" המכילה תת-כלוריט הנתרן- יש לקחת 40 מ"ל אקונומיקה ולמהול ב-1 ליטר מים) עד לייבוש המשטחים/כלים
 • מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות ופסולת אחרת הקשורה לטיפול בחולה החשוד יש להשליך לתוך שקית ייעודית בחדר החולה החשוד, ולסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה חיצוני
 • יש להימנע משימוש משותף עם החולה החשוד בחפצים העלולים להעביר את הנגיף, כגון: מברשת שיניים, סיגריות, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדומה. ניתן לשטוף כלי אוכל במים וסבון כלים
 • על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים בכל עת
 • ניקוי כלי אוכל - עדיפות להדחת כלים במדיח כלים בתוכנית עם טמפ' של לפחות 65 מעלות צלזיוס. אם אין מדיח לפעול לפי נספח הדחה ידנית יש לשטוף היטב את הכלים במים חמים וסבון כלים. יש לדאוג לייבוש הכלים במתקן יבוש עד שהכלים יבשים לחלוטין. סט כלי ההגשה (צלחות, כוסות, סכו"ם ומגשים) של האנשים בבידוד יהיו נפרדים משאר דיירי הבית, או שיעשה עבורם שימוש בכלי הגשה חד פעמיים
 • כביסה - יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים, למי שבבידוד לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד, להשתמש בתוכנית כביסה של לפחות 65 מעלות צלזיוס. מי שמכבס את הכביסה יחבוש כפפות. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 אחוזים
 • כללי - להשתמש בכפפות וחלוק או סינר בזמן תהליכי הניקוי

נספח 4 א - לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקודונה החדש 2-SARS-CoV למעבדות מורשות

הנחיות כלליות :

 • יש לשלוח דגימות דק ממקרים העונים להגדרת מקרה חשוד לאחד אישור רופא המחוז
 • לפני משלוח כל דגימה יש להתקשר למעבדה ולתאם את לקיחת וקבלת הדגימות ואת הבדיקות המבוקשות (רשימת טלפונים בנספח 5)
 • מחוץ לשעות העבודה המקובלות יש להתקשר לאיש הקשר הרלוונטי במעבדה המורשית, על פי נספח 5
 • לקיחת הדגימות תעשה בחדר בו מאושפז החולה תוך הקפדה יתרה על מיגון הצוות הרפואי בהתאם לאמור בנספח 4ב׳ ומניעת זיהום הסביבה
 • אריזת הדגימות תיעשה לפי נוהלי משרד הבריאות לדגימות מסוג "Biohazard" לפי עיקרון האריזה המשולשת: יש להכניס את מיכלי הדגימות לתוך שקית "Biohazard" סגורה ואת השקית לתוך קופסת פלסטיק קשיח עם מכסה מתברג. את קופסת הפלסטיק יש להכניס עם המיכל לתוך אריזת "קלקר" בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג. יש לסגור את האריזה החיצונית בסרט טייפ רחב מכל הצדדים. יש לסמן את האריזה מבחוץ בסימון "Biohazard" ו-"קורונה"
 • יש להקפיד על סגירה הרמטית של מיכלי הדגימות וקיבוע שלהם בתוך הקופסה על מנת שחומר הדגימה לא יישפך בזמן ההעברה
 • יש לסמן כל מיכל דגימה בנפרד עם שם החולה, מספר תעודת זהות וסוג הדגימה
 • יש לצרף טופס הפניה לבדיקת "קורונה" (נספח 8) וצילום של טופס החקירה האפידמיולוגית שבוצעה בבית החולים
 • יש לשלוח את הדגימות במהירות המרבית ולא לעכב אותן. הדגימות חייבות להיות טריות ובקירור (2-8°C)
 • פתיחת דגימות ובדיקות על דגימות העלולות להכיל נגיף חי (דגימות מדרכי הנשימה) יש לבצע בתנאי BSL2 בלבד. יש לוודא קיום ציוד ונהלים מתאימים במעבדות הבודקות בבית החולים
 • אסור לבצע תרבית רקמה לבידוד נגיפים אלא בדיקות מולקולריות בלבד. יש לוודא אינאקטיבציה מהירה של הדגימה ולמנוע פיזור של דגימה לסביבה. יש לשמור את הדגימות העלולות להכיל נגיף חי בקופסה סגורה נפרדת ואין להשליכן עד להשלמת הבדיקות
 • מסירת תשובות מבחני המעבדה:
 • בהתאם לחובת הדיווח לפי הוראות תקנה 65 לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז- 1977 (להלן התקנות), במקרה של תוצאה חיובית או חשד לתוצאה חיובית ל-SARS-CoV יעביר מנהל המעבדה דיווח מידי לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או לסגנו ולמנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים. הדיווח המידי יועבר לגורמים אלה בלבד, טלפונית
 • בהתאם להוראות תקנה 66 לתקנות, בכל מקרה של תוצאת בדיקה חיובית או חשד לתוצאת בדיקה חיובית ל-SARS-CoV, המעבדה תשלח מידית דגימות מתאימות, לשם אימות ואישור, למעבדה המרכזית לנגיפים
 • המעבדה לא תפרסם, לא תדווח ולא תעביר תוצאות בדיקה חיובית ל -2-SARS-CoV לכל גורם אחר, מלבד הגורמים לדיווח מידי כאמור לעיל
 • לאחר קבלת אישור ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו להעברת הדיווח, תעביר המעבדה המבצעת דיווח לרופא המחוז שאישר את ביצוע הבדיקה, שיוודא עדכון המטופל בתשובה בהתאם לנוהל. לאחר מכן, המעבדה המבצעת תעדכן את האגף לאפידמיולוגיה בדבר תוצאות הבדיקה
 • דיווח תוצאה שלילית ל-2-SARS-CoV ידווח ללשכת ראש שירותי בריאות הציבור בקובץ מאובטח ייעודי, ולרופא המחוז שאישר את הבדיקה. רופא המחוז יוודא העברת תוצאת הבדיקה למטופל
אין באמור כדי לגרוע מהחובות החלות על המעבדות לפי כל דין.
 • נכון לתאריך כתיבת חוזר זה תוצאת מעבדה שלילית לכל המחוללים שנבדקו כולל נגיף 2-SARS-CoV אינה שוללת לחלוטין אפשרות הדבקה בנגיף 2-SARS-CoV
 • סוגי הדגימות :
 • כיח ליחה, משטף אף (2–3 מ"ל לתוך כוס סטרילית)
 • BAL) Bronchoalveolar lavage), שטיפה של קנה הנשימה, נוזל פלאורלי וכדומה- יש לאסוף 3–5 מ"ל לתוך כוס סטרילית
 • משטחי לוע ואף: יש להשתמש במבחנה לבדיקה וירולוגית (Virocult) הארוזה במארז אינדיבידואלי יחד עם 2 או 3 מטושים עבור כל חולה (עדיפות למארז ובו 2 מטושים ולא 3). אם ישנם 2 מטושים, יילקחו דגימות מלוע ומנחיר אחד (בעדיפות לנחיר המפריש). אם ישנם 3 מטושים, יילקחו דגימות מנחיר ימין, נחיר שמאל ולוע. כל המטושים יוכנסו יחד לתוך המבחנה שתסומן עם כל פרטי החולה. ביופסיות מריאה ומערכת הנשימה העליונה (בתוך כמות מינימלית של Saline בכוס סטרילית)
 • אין לשלוח מטושים במצעים בקטריאליים
 • אין לשלוח רקמות שעברו פיקסציה בפורמלין
 • אין לשלוח מזרקים עם או בלי מחטים
 • אין להקפיא את הדגימות
 • לקיחת דגימות לאחר המוות (P.M):
 • יש לקחת דגימות מוקדם ככל האפשר
 • יש להכניס נוזלי גוף למיכלים אטומים (5–10 מ"ל לדגימה)
 • יש להכניס חלקי רקמות לתוך מיכלים אטומים בתוספת כמות קטנה של Saline
 • אם אין ברירה ניתן לשלוח גם דגימות בפורמלין לצורך משלוח לחו"ל
 • מבחני המעבדה:
 • המעבדה המבצעת תבצע מבחנים שונים ספציפיים לנגיף 2-SARS-CoV על פי השיטה שאושרה כתקיפה בעת משלוח הדגימה. תוצאה חיובית תאומת על ידי המעבדה המרכזית לנגיפים על ידי חזרה על הבדיקה והוספת בדיקות נוספות
 • משלוח דגימות לחו"ל: בהתאם לצורך קיימת אפשרות לשלוח דגימות לחו"ל לאימות תוצאות המעבדה. יש לקבל אישור לשליחה של דגימות מהמעבדה המרכזית לנגיפים בתל השומר.
  תוצאות מחו"ל מתקבלות תוך 5–10 ימים לכל המוקדם

נספח 4 ב - נוהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים ו/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-SARS-CoV)

מבוא

בחודש דצמבר 2019 החלה התפרצות של המחלה (19-COVID) הנגרמת על ידי נגיף קורונה החדש 2019, המכונה 2-SARS-C0V ("הנגיף"). על רקע אירועי ההתפרצות ההולכת ומתפתחת בצורה דינמית בסין וגם במדינות נוספות בעולם והצטברות מידע בנוגע להעברת הנגיף מאדם לאדם, עלה הצורך לבצע בדיקות מעבדה רפואיות ("מעבדה") לצורך אבחון הנגיף ובדיקות מעבדה נוספות לטובת מניעת הדבקה, טיפול ומעקב אחר נבדקים חשודים וחולים מאומתים.

בשלב זה קיים מידע מועט על הסיכונים לעובדי מעבדה מדגימות של חולי 19-COVID :

 • דגימות מדרכי נשימה ולעיתים דגימות צואה, עלולות להכיל כמות גדולה של נגיפים ולכן מהוות סיכון משמעותי בחשיפה
 • דגימות דם - מכילות נגיפים במיעוט החולים, ומהוות סיכון פוטנציאלי בחשיפה ישירה בדקירה, מגע עם ריריות או דרכי הנשימה במקרה של יצירת אירוסולים

מטרה

מטרת הנחיות אלה היא לספק מידע והכוונה בתחום הבטיחות לצוותי המעבדות הרפואיות ולבעלי תפקידים הקשורים באיסוף והעברת הדגימות למעבדות.

הגדרות בנספח זה

 1. נבדק חשוד או מאומת - נבדק המתאים להגדרת חולה חשוד או מאומת, או נדרש לבידוד בית או בידוד באשפוז לפי צו בריאות הציבור, כמפורט בסעיף "הגדרת מקרה" בהנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה החדש (19-COVID) וכן בתחילת קובץ נספחים זה
 2. מעבדה מורשית - מעבדה שאושרה על ידי ראש שירותי בריאות הציבור לביצוע בדיקה לנגיף -SARS 2-C0V כמפורט בנספח 5א'
 3. טיפול בדגימות סגורות - לא מתבצעת פתיחה של הדגימה, לרבות הכנסת מבחנות למכשירים סגורים, אחסון דגימות סגורות במקררים, מקפיאים
 4. טיפול בדגימות פתוחות - ביצוע פעולות על דגימות דם, נוזלי גוף ורקמות, הכוללות את פתיחת הדגימות, עיבוד שלהן, סרכוז
 5. טיפול בדגימות פתוחות העלולות לייצר אירוסולים (תרסיס) או שפך - כגון בדיקות לקביעת רמות גזים בדם או פעולות כגון ערבול, חלוקה, מיהול, זריעות מיקרוביאליות, כתישה, סוניקציה, טיפול בדגימות מרקמות נגועות, הכנת משטח-סליידים להסתכלות במיקרוסקופ, הפקת חומצות גרעין וכד המתבצעות על דגימות נשימתיות, צואה ונוזלי גוף אחרים

התמגנות צוותי המעבדה

 1. עובדים המטפלים בדגימות פתוחות של נבדק חשוד או מאומת חייבים לעשות שימוש בציוד מגן מלא.
  ציוד זה כולל (לפי סדר הלבישה):
  1. חלוק מעבדה ארוך עם שרוולים ארוכים, רכוס
  2. חלוק חד-פעמי, עמיד לנוזלים, אשר יילבש מעל חלוק המעבדה
  3. מסכת 95-N
  4. משקפי מגן/מגן פנים
  5. כפפות חד פעמיות (זוג אחד)
 2. עובדים המטפלים אך ורק בדגימות סגורות חייבים במיגון הסטנדרטי, דהיינו חלוק מעבדה ארוך, רכוס ועם שרוולים ארוכים וכפפות חד פעמיות
 3. בעת העבודה עם כפפות יש להימנע ממגע בעיניים, באף או בעור
 4. סדר ההפשטה בסיום הטיפול בדגימות: כפפות, משקף, חלוק חד פעמי, מסכה. המוצרים החד פעמיים יושלכו לפח לפסולת "Biohazard"
 5. אין לעזוב את עמדת העבודה לפני הסרת כל ציוד המגן
 6. לאחר הסרת ציוד המגן יש לשטוף היטב את הידיים עם מים וסבון
 7. סדר לבישה והפשטה של ציוד מיגון אישי מפורט בנספח מספר 11 לעיל, בנוהל זה

הטיפול בדגימות במעבדה מנבדק חשוד או מאומת

 1. במשך כל זמן העבודה עם דגימה של נבדק חשוד או מאומת יש לסגור את דלת חדרי המעבדה, ולוודא סימון אזהרה על הצד החיצוני של הדלת, בנוסח "זהירות חומרים מדבקים, "Biohazard"
 2. טיפול בדגימות העלולות לייצר אירוסולים (תרסיס) או שפך יבוצע במנדף ביולוגי Class II, אלא אם כן היא מתבצע בתוך מכשיר מעבדה סגור:
  1. אם לא ניתן להכניס מכשיר בדיקה למנדף ביולוגי, יש לבצע הפרדה פיזית של המכשיר לחדר סגור מסומן Biohazard ולהגביל את הגישה אליו למורשים בלבד
  2. במקרה של בדיקת גזים בדם, המבוצעת לרוב ביחידה לטיפול נמרץ, אם אין אפשרות להעבירה לחדר נפרד סגור, יש לייעד חלל נפרד מסומן Biohazard עם גישה מוגבלת לסגל רפואי ופרא- רפואי ממוגן בלבד. רצוי כי חלל זה יהיה החלל הסמוך לחולה הנמצא בבידוד נשימתי. המכשיר עצמו יסומן היטב כמכשיר ייעודי לביצוע בדיקות לנבדק חשוד או מאומת.
 3. כל פרוצדורה מחוץ למנדף ביולוגי תבוצע באופן שמקטין את הסיכון לחשיפה לשחרור אירוסולים או גרימת שפך מדגימה
 4. בתהליכי סרכוז, יש להשתמש במכשירי צנטריפוגה Biohazard עם רוטורים אטומים. בתום תהליכי הסרכוז, יש להמתין כ-10 דקות עד לשקיעת האירוסולים במבחנות ורק אז לפתוח את מכסי הצנטריפוגה ואת המבחנה.
 5. אין לסרכז או לטפל בדגימות מנבדקים חשודים או מחולים בנגיף יחד עם דגימות אחרות
 6. חובה לדאוג לסגור מבחנות פתוחות בתום שלבי הטיפול בהן
 7. באחריות מנהל המעבדה לבצע הערכת סיכונים במעבדה, ולקבוע הנחיות בהתאם לתנאים ולציוד של המעבדה. יש לשים דגש על מניעת היווצרות אירוסולים ושפך, מיגון העובד וסביבת העבודה
 8. תקשורת בזמן אמת בין הצוותים הקליניים לבין צוותי המעבדות היא קריטית למזעור סיכונים, העלולים להתרחש בעת הטיפול בדגימות מנבדק חשוד או מאומת
 9. יש לסמן את הדגימות של נבדק חשוד או מאומת במהלך כל תהליכי העבודה והטיפול בהן
 10. יש להפריד את תהליכי הטיפול בדגימות של נבדק חשוד או מאומת משאר דגימות המעבדה.
 11. יש לדאוג לחטא את המכשור, הציוד, משטחי העבודה, צנטריפוגות ומנדף לאחר סיום עבודה עם דגימה של נבדק חשוד או מאומת:
  1. תמיסת חיטוי מקובלת היא חומצה היפוכלורית 5.25 אחוזים מהולה במי ברז ביחס 1:10 או אלכוהול 70 אחוזים.
  2. את התמיסה יש להכין בכל יום מחדש
 12. על מנהל אגף המעבדות המוסדי להסדיר את ההנחיות לעיל באמצעות נוהל כתוב
 13. מנהל המעבדה רשאי לבדוק את נחיצות הבדיקות מול הרופא ששלח את הבדיקות או מול מנהל היחידה למחלות זיהומיות או מנהל היחידה למניעת זיהומים

איסוף ושינוע דגימות למעבדות

 1. דגימות הנאספות לבדיקות מעבדתיות מנבדק חשוד או מאומת, חובה שיוגדרו ויסומנו וחובה להעביר ו/או לשנע אותן בהתאם לחוזר משרד הבריאות 21–2014 "בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית"
 2. במעבדה יימצאו נוהלי ביצוע תיקניים (SOPs) לטיפול בטיחותי בדגימות
 3. במעבדה תתבצע הדרכה של העובדים בנושא איסוף ושנוע דגימות ממטופל חשוד או מאומת, והעברתן למעבדה מורשית.
 4. משלוח כל דגימה ביולוגית של נבדק חשוד או מאומת יתואם מראש בין הגורם השולח למעבדה המקבלת
 5. יש לוודא שהדגימה תתקבל על ידי אדם מוסמך, בעת שהוא מצוי במעבדה. על השולח לוודא שהדגימה הגיעה ליעדה ועל מקבל הדגימה לאשר שהדגימה התקבלה
 6. יש להבטיח שכוח האדם המעביר או משנע את הדגימות בתוך בית החולים או מחוץ לבית החולים, עושה שימוש בכפפות חד פעמיות בעת טיפול באריזות המכילות את הדגימות, ומיומן בשינוע בטיחותי ובטיפול וחיטוי של שפך ביולוגי
 7. ברכב המשנע את הדגימות למעבדה תהיה ערכת טיפול בשפך ביולוגי
 8. בתוך בית החולים, יש להעביר את הדגימות באופן ידני. אסור להשתמש במערכות פנאומטיות לשינוע דגימות מנבדק חשוד או מאומת
 9. בתוך בית חולים יש להעביר דגימות למעבדה בתוך שקית Biohazard סגורה היטב, ונתונה בתוך מיכל פלסטיק עם פקק מתברג או בצידנית, המסומנים אף הם Biohazardo
 10. דגימות שמשונעות החוצה מבית החולים יש להעביר באריזה משולשת:
  1. יש להכניס את הדגימה לשקית סגורה המסומנת Biohazard
  2. השקית העטופה תוכנס לתוך מיכל עם פקק מתברג מסומן Biohazard
  3. המיכל יוכנס לתוך אריזת קלקר בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג
  4. יש לסגור היטב את האריזה עם נייר דבק סביב הכלי (על מנת למנוע פתיחה), או צידנית בעלת דופן קשיחה, המסומנת Biohazard
 11. חובה לצרף לכל דגימה טופס ובו פרטי הנבדק, כולל שם מלא ומספר זיהוי (מספר תעודת זהות או דרכון), בנוסף לבדיקות הנדרשות
 12. אין להעביר למעבדה דגימות בתוך מזרק, למעט בדיקה, לקביעת רמות גזים בדם, שתבוצע בתוך בית החולים. במקרה כזה יש לוודא על ידי הגורם השולח, שהמזרק סגור ואטום היטב

הטיפול בפסולת ביולוגית ותהליכי החיטוי

 1. במקרה של נתזים ושפכים מדגימות של נבדק חשוד או מאומת, יש להרחיק תחילה את כל הנוכחים מהחדר ולהפסיק את מערכת האוורור, אם ניתן
 2. יש להמתין מחוץ לחדר כ-15 דקות, על מנת לתת לטיפות ואירוסולים לשקוע
 3. יש ליידע בהקדם את מנהל המעבדה ואת האחראי על הבטיחות במעבדה אודות האירוע
 4. בתום 15 הדקות יש לטפל בשפך באמצעות ערכת שפך ביולוגי תקנית, לפי ההוראות לטיפול בשפך ביולוגי[11], ראו מסמך ישים 9.1, להלן:
  1. במהלך כל הפעולות חובה ללבוש ציוד מגן מלא, כמפורט בסעיף 4 לעיל. (סדר לבישה והפשטה מפורט בנספח 11 לעיל, בנוהל זה)
  2. יש לכסות את השפך בנייר סופג או כל חומר סופג אחר
  3. לאחר מכן יש לפזר חומר חיטוי סביב אזור הנתז ועל גבי החומר הסופג למשך כ-10 דקות
  4. יש לנקות את תערובת הנתז והחומר הסופג על ידי חומר סופג נוסף, ולאסוף אותם לתוך מיכל פסולת מזוהמת ומסומנת Biohazardo
  5. את שטח הפנים של מקום השפך/נתז יש לנגב שנית עם חומר החיטוי
 5. דקירות מחט, חתכים, שריטות או זיהום עורי, שזוהמו על ידי נתזים או שפכים של חומר מזוהם, יישטפו באופן מידי ויסודי עם מים וסבון. אם יש דימום, יש לעודד את הדימום מהפצעים
 6. כל תאונה, הכוללת חשיפה לחומר מזהם, תדווח מייד למנהל המעבדה. יש לשמור על עותק רשום של כל תקרית כזו. יש לקיים מיד הערכה רפואית במסגרת המוסד, ובמידת הצורך להעניק טיפול רפואי, ייעוץ ומעקב רפואי
 7. כלים חד פעמיים לאחר שימוש יוכנסו למכלים ייעודיים מסומנים Biohazard, שיפונו כפסולת Biohazard
 8. נוזלים המכילים חומר מזוהם ייאספו במיכל המסומן Biohazard, ניתן לאטימה ומכיל תמיסת חומצה היפוכלורית במיהול 1:10 מתמיסת מרוכזת של 5.25 אחוזים. המיהול יוכן מחדש מדי יום
 9. עם סיום העבודה יוכנסו חלוקים מזוהמים (שאינם חד פעמיים) למכלים נפרדים עם סימון Biohazard בתוך המעבדה, ויכובסו בהתאם להוראות הכביסה של כביסת חולה חשוד או מאומת

אנשי קשר במחלקה למעבדות לטובת ברורים

 • ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב"ר, טל. 050-6242126
 • ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב"ר, 050-6243140
 • ד"ר חיים חכם, אחראי על בטיחות ואבטחת איכות במחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור, משהב"ר, 050-6242788

מסמכים ישימים

נספח 5 א׳ - מעבדות המורשות לאבחון 2-SARS-CoV

 1. המעבדה המרכזית לנגיפים, מרכז רפואי שיבא, תל השומר:
  • בשעות העבודה: 035302455 035302388
  • מחוץ לשעות העבודה:
   • פרופ' אלה מנדלסון 0506242759
   • ד"ר מיכל מנדלבוים 0506243315
   • ד"ר דנית סופר 0506243455
  • דגימות למעבדה המרכזית לנגיפים תתקבלנה עד שעה 18:00 בימי חול. בסופי שבוע- לפי התאום הטלפוני עם המעבדה. המעבדה המרכזית לנגיפים מבצעת בדיקות בשיטת real time PCR הנמשכות מספר שעות
 2. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר
  • ד"ר שרון עמית : 035302305, 0527360367
 3. המעבדה לוירולוגיה, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע:
  • בשעות העבודה: 086403133 086400801
  • מחוץ לשעות העבודה: ד"ר יונת שמר אבני 0526250504
 4. המעבדה לוירולוגיה קלינית, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה:
  • בשעות העבודה: 047773065, ימי א'-ה' בין 8.00-16.00
  • מחוץ לשעות העבודה: 047772442, עד שעה 18.30, בניין ראשי, קומה 8, חדר 720 בכל זמן אחר: ד"ר מורן שוורצוורט כהן 0502062790
 5. המעבדה לוירולוגיה קלינית, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים:
  • בשעות העבודה: 026778570, ימי א'-ה' בין 8.00-16.00
  • מחוץ לשעות העבודה: פרטי אנשי הקשר נמצאים בידי רופאי המחוז ואנשי מד"א
 6. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית בית חולים בלינסון, פתח-תקווה
  • ד"ר חיים בן צבי - 039376725, 0524442460
 7. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית בית חולים העמק
  • ד"ר מרב שטראוס 04495587, 054344027
 8. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית בית חולים כרמל
  • ד"ר פנינית שקד משען: 048250456, 0544726077
 9. המעבדה למיקרוביולוגיה, בית חולים פוריה ע"ש ברוך פדה, טבריה
  • ד"ר אבי פרץ: 046652322, 0506268012
 10. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים וולפסון, חולון
  • ד"ר אורנה שוורץ: 0528965201
 11. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, בית חולים מאיר, כפר סבא
  • ד"ר יוסי פייטן: 097472371, 0542478547
 12. המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, המרכז הרפואי גליל, נהריה
  • בשעות פעילות המעבדה: 049107759 שעות פעילות המעבדה: 8:00-16:00
  • מחוץ לשעות העבודה:
   • ד"ר חגי רכניצר 0507887683
   • ד"ר סימונה רוזן : 9968703 054
 13. בית חולים האוניברסיטאי, מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית, אסותא אשדוד
  • ד"ר חנה לסקס: 0723398159, 0526959900
 14. קופת חולים כללית- מעבדת עתידים, פארק עתידים
  • ד"ר ענת בן דור :037687333 0504057367
 15. קופת חולים מאוחדת, לוד
  • ד"ר ג׳ורג׳ פרחגרוד: 0508801634
  • ד"ר אורית טרייגרמן 0506616945
 16. קופת חולים לאומית
  • ד"ר קרן דותן: 0768889214, 0544624023
  • ד"ר יותם שנער: 0502088493
 17. קופת חולים מכבי פארק המדע רחובות
  • ד"ר תמר וולף 0508800679

נספח 5 ב' - הנחיות לתאום מעבדות מורשות -19-COVID

רקע

בעקבות התפרצות המחלה הנגרמת מנגיף קורונה החדש (19-COVID) נוצר צורך במענה נרחב של מעבדות, המורשות לבצע את הבדיקה לזיהוי הנגיף.

מטרת מסמך זה היא לתת הנחיות להתנהלות ולתאום בין המעבדות, המורשות לבדיקת הנגיף לבין רופאי לשכות הבריאות, המנפיקים אישור לבדיקה ומד"א.

הגדרות לתאום מעבדות מורשות

”גורם מאשר" - "- הגורם המוסמך לאשר ביצוע בדיקת קורונה. יש לקבל אישור לביצוע הבדיקה על¬פי הנהלים הבאים:

 1. מד"א מאשרת את הבדיקות באופן עצמאי
 2. דגימה שנלקחת בתוך בית חולים על מטופל תאושר על ידי רופא ייעודי שמונה לכך מטעם בית החולים
 3. במקרה שמדובר בדגימה שנלקחת, שלא על פי הקריטריונים שנקבעו, לרבות לצוות בית החולים, יש צורך באישור של רופא המחוז. פרטי התקשרות בנספח 2
 4. במרפאות הזקיף (sentinel) - יש לקבל אישור מהרופא הייעודי במקום ובהיעדרו מד"ר אהרונה פרידמן מהמלב"ם טלי 0506242054

"גורם מפנה" - הגורם שמבצע את לקיחת הדגימה מהנבדק, בעת הזו כולל את בתי החולים, מרפאות זקיף ומד"א. מוקד מד"א ללא המתנה לשימוש המעבדות: 037386895.

"מעבדות מורשות" - המעבדות המורשות לביצוע בדיקה ל־2-SARS-CoV כמפורט בנספח 5 א'.

חלוקת הדגימות למעבדות מורשות על פי מיקום גאוגרפי ועומס

 • בעת מילוי טופס האישור לבדיקה, הגורם המאשר בוחר את המעבדה שאליה תשלח הדגימה
 • אם הבדיקה נלקחת במוסד רפואי בו יש מעבדה מורשית לבדיקת 2-SARS-CoV, הבדיקה תשלח, בהתאם לנהלים שבנספח 4 ב', אל המעבדה באותו המוסד

הנחיות נוספות הנוגעות להפניית הדגימות למעבדות תפורסמנה בהקדם.

בנספח 5 א' מובאים פרטי התקשרות ושעות העבודה של המעבדות המורשות.

הנחיות כלליות למעבדה

 • המעבדה תפעל על פי ההנחיות המקצועיות המפורטות בהנחיות משרד הבריאות בנספחים:
 • נספח 4א' - "לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון נגיף הקורונה החדש "2-SARS-CoV"
 • נספח 4ב׳ - "נוהל בטיחות ביולוגית בטיפול ועיבוד דגימות של נבדקים חשודים ו/או חולים בנגיף הקורונה החדש 2019 (2-SARS-CoV)"
 • העברת מידע אישי בנוגע לנבדקים:
  1. הגורם המאשר יזין את פרטי הנבדק בטופס ממוחשב "אישור בדיקה לנגיף קורונה החדש"
  2. בעת מילוי טופס האישור, הגורם המאשר יסמן את המעבדה שאליה תשלח הדגימה. המידע האישי של הנבדק יוצג במערכת הממוחשבת של המעבדה שנבחרה בלבד ולא יהיה זמין לכלל המעבדות
  3. המעבדה תזין את תוצאות הבדיקות אל מערכת המחשוב שהוקמה לצורך זה
  4. מידע אישי של נבדקים, כולל תוצאות הבדיקה, יוזן ויועבר באמצעות המערכת הממוחשבת בלבד, אין להשתמש באמצעים אחרים (למשל, יישומון "וואטסאפ")
 • אימות תוצאה החשודה כחיובית:
יש לבצע אימות לבדיקה במקרים הבאים בלבד:
 1. אם הביקורת הפנימית לא עברה
 2. אם התוצאה היא "inconclusive" יש לתקף בעזרת קיט נוסף של BGI ומאותה הפקת RNA
כל מעבדה תבצע תיקוף בעצמה ולא באמצעות מעבדה נוספת.
 • דיווח על קבלת תוצאה חיובית:
דיווח דרך המערכת הממוחשבת בלבד בצורה מקוונת ולכלול את הפרטים הבאים:
 • מספר ת.ז או דרכון
 • שם משפחה
 • שם פרטי
 • שנת לידה
 • ישוב מגורים
 • טלפון נייד אם אין טלפון קווי
 • התנהלות במצבים בהם הגיעה דגימה למעבדה, אך פרטי הנבדק לא זמינים במערכת הממוחשבת של המעבדה:
  1. אם ידועה זהות הרופא שאישר את הבדיקה:
   1. יש ליצור עמו קשר ולוודא כי הזין את פרטי הנבדק למערכת וכי הקצה את הבדיקה למעבדה אליה הגיעה הדגימה
   2. אם חלה טעות ודגימה שהוקצתה למעבדה אחת, נשלחה למעבדה אחרת, לרופא יש אפשרות לשנות במערכת הממוחשבת את שם ה"מעבדה המבצעת"
   3. יש לבצע את הבדיקה
  2. אם לא ידועה זהות הרופא שאישר את הבדיקה:
   1. יש לפנות לגורם המפנה (בית החולים או מד"א) ולבקש שיצרו קשר עם הרופא שאישר את הבדיקה בכדי שיזין את המידע למערכת ויקצה את הבדיקה למעבדה
   2. אם בבירור עם הגורם המפנה מסתבר שאין אישור לבדיקה, אין לבצע את הבדיקה

נספח 6 - שאלון חקירת מקרה 19-COVID

Coronavirus med guidelines-20.png
Coronavirus med guidelines-21.png

נספח 7 - טופס מגעים 19-COVID

Coronavirus med guidelines-22.png

נספח 8 - טופס הפניה לבדיקת נגיף קורונה 2019 2-SARS-CoV

Coronavirus med guidelines-23.png

נספח 9 - שילוט למבקרים במוסדות רפואיים: יש להציב בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית

מבקר/ת יקר/ה,
 • אם יש לך מחלת חום או שיעול או קושי בנשימה, ושהית ב-14 הימים האחרונים בחו"ל, בבית לחם, בית ג'אלה או בית סחור.
 • אם היית במגע עם חולה שאובחן עם נגיף הקורונה החדש novel 2019 Coronavirus
 • אם חזרת מכנס או התכנסות בחו"ל

נא לגשת למשרד, להסביר את הסיבה לפנייתך למרפאה\מלר"ד, ולבקש להצטייד במסכת פה-אף כירורגית כאמצעי זהירות.

צוות המרפאה יכוון אותך לחדר הבדיקה.

תודה

Coronavirus med guidelines-24.png
Coronavirus med guidelines-25.png
Coronavirus med guidelines-26.png

נספח 10 - מעקב אחרי מטופל בבידוד

 1. מי שחזר מיעדים בחו"ל על פי המפורט בטבלה בפרק 15ט ב-14 יום האחרונים, או היה במגע עם חולה COVID-19 מאומת, ישהה בבידוד בית ל-14יום מיום יציאתו מיעדים אלה או מהיום האחרון בו נחשף לחולה
 2. על כל המגיע לישראל ומחויב בבידוד בית בהתאם להנחיות המפורטות לעיל למלא דיווח אינטרנטי (באתר משרד הבריאות)[12] או טלפוני (במספר 5400*) עם הגעתו לארץ, או עם כניסתו לבידוד לאחר מגע עם חולה 19-COVID, כמפורט בהמשך
 3. בכל קופת חולים/צה"ל/לשכת בריאות יהיה איש קשר לאגף לאפידמיולוגיה, שיהיה אחראי לקבלת מידע על מבוטח שאמור להימצא בבידוד למשך 14 יום
 4. כלל הגורמים יקבלו כל יום רשימת מבוטחים שלהן, שדיווחו כי החלו בידוד בית
 5. מעקב אחרי אנשים שאינם חברי קופת חולים יבוצע על ידי לשכת הבריאות שבשטחה גר המבודד
 6. מעקב אחרי חיילים בסדיר יבוצע על ידי צה"ל
 7. נציג הקופה יתקשר ביום הכניסה לבידוד ויסביר את ההנחיות לבידוד, על מה יש לעקוב וכן לאן לפנות במקרה של שאלה או החמרה במצב, ובהמשך יעשה מעקב יזום פעמיים בשבוע
 8. באחריות הגורם המבצע את המעקב לבצע שיחת טלפון תוך 24 השעות הראשונות מקבלת הדיווח, בה יינתנו הדגשים הבאים:
  • וידוא שהמבודד שוהה בבידוד והסבר על חשיבות הבידוד למשך 14 ימים מלאים
  • הדרכה על היגיינה אישית והתנהלות בבידוד בבית
  • הדרכה כי אם מצבו הרפואי משתנה - יש להתקשר למוקד של מד"א ולציין כי הוא נמצא בבידוד ומרגיש ברע
 9. בהמשך יתבצע מעקב טלפוני יומי על מצבם הקליני של השוהים בבידוד ביתי, באמצעות תשאול לגבי חום, תסמינים נשימתיים ומצבם הכללי
 10. אם יופיעו תסמינים המתאימים להגדרת מקרה חשוד של נגיף הקורונה החדש 19-COVID, ניתן לתאם הגעה של צוות מד"א לבית המבודד ללקיחת דגימה. אם מצבו הקליני של המבודד אינו מאפשר זאת, יופנה המטופל למלר"ד
 11. לתנאי בידוד בית במקרה של חולה חשוד לנגיף הקורונה החדש יש לעיין בנספח 3ב לעיל
 12. הקופה המבטחת אחראית לעדכן את רופא המחוז של משרד הבריאות באופן מידי בכל מקרה של חום או תסמינים נשימתיים של מבודדי הבית הנמצאים במעקבה  

נספח 11 - סדר הלבשה והפשטה של ציוד מגן אישי

לבישה של ציוד מיגון אישי

שילוב הפריטים יעשה ע"פ הסיכון בחשיפה למחוללי זיהום הגלום בפעילות נתונה.

Coronavirus med guidelines-28.png

הסרה של ציוד מיגון אישי לאחר שימוש

Coronavirus med guidelines-29.png

נטפח 12 - הנחיות רפואיות למיגון והימנעות מהדבקה של שוטרים ומאבטחים בהתמודדות עם חולים או חשודים למחלת 19-COVID

רקע

המחלה הנגרמת על ידי נגיף קורונה החדש גורמת לתסמונת נשימתית הדומה לשפעת, אך יכולה להיות חמורה, במיוחד באנשים מבוגרים ועם מחלות רקע. בעת כתיבת הדברים, הרוב המכריע של התחלואה וההדבקה היא בסין, ויש מקרים נוספים במדינות אחרות מחוץ לסין, כולל מדינות מערביות. לא אובחן חולה בארץ, אך יש צורך בהיערכות למקרה אחד או יותר בכל רגע נתון. הנחיות אלו מיועדות להדריך שוטרים ומאבטחי מוסדות רפואיים, בהתנהלותם מול חולים חשודים או מאומתים עם נגיף קורונה החדש, להם נדרשת התערבות סמכויות האכיפה. המלצות אלה מתייחסות לנגיף שבנדון בלבד.

מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, ההמלצות במסמך תתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות.

רקע משפטי

 • מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID) נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940, בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ( ,International Health Regulations 2005) של ארגון הבריאות העולמי
 • בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 2019 (19-COVID), הוכרזה כמחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודה. ההכרזה על המחלה כמחלה מידבקת מסוכנת, מקנה למנכ"ל משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור וכן לכל רופא מחוזי או סגנו, סמכות לתת הוראות נרחבות ולהשתמש באמצעים שונים על מנת למנוע את חדירתה או התפשטותה של המחלה

בהמשך להכרזה זו, ננקטו על ידי משרד הבריאות מספר צעדים משמעותיים לצורך מניעת התפשטות המחלה:

 1. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בידוד בית"). בהתאם לצו המעודכן, חלה חובת בידוד בית, וחובת דיווח למשרד הבריאות על:
  1. מי שהגיע מאחד היעדים: סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן, דרום קוריאה, איטליה, צרפת, גרמניה, ספרד, סן-מרינו, אנדורה, שווייץ, אוסטריה או אנדורה –עד תום 14 יום מיום שהייתו האחרון באחד מיעדים אלה
  2. )כל מי שהגיע מיעד אחר בחו"ל (למעט יהודה ושומרון) לאחר 9.3.2020 בשעה 20:00
  3. מי שהיה במגע הדוק עם חולה

עוד נקבע בצו, כי מי שנחשף במוסד רפואי לחולה ופעל לפי הנחיות המיגון של משרד הבריאות לא יהיה חייב בבידוד בית. וכי אישור ליציאה מבידוד יינתן רק על ידי ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או רופא מחוזי או סגנו.

נקבעו בצו איסורים על התכנסות בין-לאומית בישראל והתקהלות מאורגנת בהשתתפות 2,000 אנשים ומעלה, ונקבע כי מי שהגיע לישראל ב-14 ימים האחרונים (גם אם לא מאחד היעדים) ואדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס לא ישתתפו בהתקהלות מאורגנת בהשתתפות 100 אנשים ומעלה. בנוסף, אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס לא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.

חל איסור על עובדי מערכת הבריאות לנסוע אל מחוץ לישראל, ונקבע כי מעסיק לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל, אלא באישור מיוחד שייתן ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו או המנהל ובתנאים שיורה עליהם.

 1. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), תש"ף-2020[4]. צו זה קובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ולא יאפשר את כניסת העובד בבידוד למקום העבודה וכי מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. על העובד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד
 2. פורסמה תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976. התעודה עומדת בתוקפה ביחס לכל עובד שחלה עליו חובת בידוד בהתאם לצו בידוד בית, ובכפוף להצהרה שימלא העובד, המצורפת לתעודת המחלה הגורפת. משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת הבידוד ביחס לעובד בהתאם להוראות הצו. התעודה תקפה, לעניין עובדים ששוהים בבידוד בגין חזרתם מאחת המדינות שבצו, לעובדים שחזרו מאחת המדינות: סין, סינגפור, מקאו, תאילנד, הונג קונג, יפן, דורם קוריאה. ככל שמדובר בעובד ששוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל מאחד מהיעדים שלעיל, תצורף לתעודת המחלה ולהצהרה, הוכחת העובד על שהייתו באחד מיעדים אלה. בהתאם לצו, מעסיק לא ידרוש מעובד שהגיש הצהרה כאמור תעודת מחלה נוספת כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה, תשל"ז-1976.
 3. נחתם ופורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020. לפי הצו, רופא מומחה בבית חולים מוסמך להורות כי חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, בתנאים ולתקופה כפי שיקבע הרופא. כמו כן, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו, רופא מחוזי, נפתי וסגניהם, מוסמכים להורות כי אדם המצוי בבידוד לפי צו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים. בנוסף, הצו נותן סמכות למאבטחי בית החולים לפעול לאכיפת הבידוד ולעיכוב המטופל לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר. בהתאם לכך, נחתמו ופורסמו הנחיות בנושא אכיפת הוראות הצו שבנדון, החלות על המאבטחים וצוותי בתי החולים

שיטה

שוטר או מאבטח עלול לבוא במגע עם חולה במחלת הקורונה (חשוד או מאומת) או עם השוהה בבידוד בעקבות צו בריאות העם-בידוד בית, בנסיבות הבאות:

 • הפרת הוראה לאשפוז/בידוד בבי"ח או מתקן רפואי
 • הפרת הוראה לבידוד בית

הנחיות אלו תקפות למצבים אלה וכן לכל מצב בו שוטר/מאבטח נדרש להתערבות מול חולה חשוד/מאומת עם קורונה.

 • מיגון
 • מיגון לשוטר/מאבטח הנדרש להיות במגע עם אדם הנדרש לשהות בבידוד או חולה (חשוד או מאומת) (לפי סדר הלבשה): חלוק חד-פעמי, מסכת 95-N, משקף, כפפות
 • סדר הפשטה: כפפות, משקף, חלוק, מסכה
 • לאחר הסרת הכפפות, אין לגעת בצד הקדמי של החלוק או מסכה, אלא רק בחוטים לצורך התרה ובצד הפנימי לצורך קיפול והשלכה לפח
 • סדר הלבשה והפשטה מפורט בנספח 11 לעיל, לנוהל זה )ראה פירוט גם בחוזר מנהל רפואה 10_2010 - אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים - חוזר משרד הבריאות)
 • הנחיות למגע עם אדם הנדרש להיות בבידוד או באשפוז:
 1. יש לעמוד מחוץ לבית בו נמצא חדר הבידוד, כאשר הדלת סגורה. אין צורך לחבוש מסיכה מחוץ לבית
 2. אין להיות במגע עם מי ששוהה בבידוד או להיכנס לחדר הבידוד, אלא אם כן הדבר הכרחי לצורך אכיפת הבידוד. אם יש הכרח בכניסה לחדר, יש להקפיד על השארת חלון פתוח
 3. לפני מגע עם השוהה בבידוד או כניסה לחדר יש להתמגן כמפורט בסעיף 3.1. במהלך המגע עם השוהה בבידוד, יש להקפיד לא לגעת עם הידיים בחלק הקדמי של המסכה, בעיניים או באזורים חשופים אחרים של השוטר/המאבטח
 4. רצוי להמעיט את המגע עם האדם בבידוד למינימום הנדרש לביצוע המשימה. רצוי להימנע במיוחד ממגע עם הפרשות מהפה, האף או העיניים של השוהה בבידוד
 5. במידת האפשר, השוהה בבידוד ילבש מסכה המכסה את האף והפה ("מסכה כירורגית") בעת כניסת השוטר לחדר
 6. אין להתהלך מחוץ לחדר הבידוד עם הציוד המגן שנלבש בחדר המטופל או במהלך המגע עמו
 7. עם סיום המגע והיציאה מהחדר יש להפשיט את המיגון על פי סדר ההפשטה (סעיף 3.1) ולהשליכו לשקית סגורה, אותה יש להשליך לפח אשפה רגיל. מיד לאחר מכן, יש לשטוף את הידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול. אם על הידיים ישנו לכלוך הנראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון
 8. בסיום יום העבודה, יש להקפיד על כביסת המדים במכונת כביסה רגילה
 • הסעה של אדם בבידוד:
 1. אם מתעורר הצורך להסיע אדם בבידוד ברכב, יש להמעיט ככל הניתן את מספר הנוסעים עמו ברכב. ישנה עדיפות לרכב שבו ישנה מחיצה בין תא הנהג לתא הנוסעים. במידת האפשר, יש לנסוע כשחלונות הרכב פתוחים
 2. המלווים ברכב יתמגנו בציוד מיגון מלא (סעיף 3.1)
 3. לאחר יציאת העצור מן הרכב, יש לנקות את הרכב בעזרת תמיסת כלור בריכוז 1000 ppm.
  מנקה הרכב יתמגן אף הוא במיגון מלא. החומר ישהה על המשטחים במשך 10 דקות ולאחר מכן יישטף במים. לאחר מכן, יש לאוורר את הרכב במשך שעה. כניסת נוסעים לרכב לא תורשה עד סיום הניקוי והאוורור
 4. עם סיום המגע עם האדם בבידוד, יש להפשיט את המיגון על פי סדר ההפשטה (סעיף 3.1) ולהשליכו לשקית ניילון סגורה, אותה יש להשליך לפח אשפה רגיל. מיד לאחר מכן יש לשטוף את הידיים במים וסבון או בחומר חיטוי אלכוהולי. אם על הידיים ישנו לכלוך הנראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון
 5. בסיום יום העבודה, יש להקפיד על כביסת המדים במכונה הביתית
 • רישום ודיווח ללשכת הבריאות המחוזית:
  על המשטרה/המוסד רפואי לערוך רשימה של השוטרים/מאבטחים שהיו במגע עם האדם בבידוד.
  המשטרה תעביר רשימה זו ללשכת הבריאות המחוזית. הרשימה צריכה לכלול את פרטי השוטר כולל אמצעי התקשרות והן את פרטי האדם בבידוד

נספח 13 א - כניסת תלמידים שחזרו מיעדים מחו"ל למוסדות לימוד ומוסדות להשכלה גבוהה

מבוטל.

נספח 13 ב - נגיף הקורונה - מידע להורים, לתלמידים ולאנשי צוות במוסדות הלימוד בישראל

מבוטל.

נספח 14 - עדכון לנוהל תרומת דם

מבוטל.

נספח 15 - נוהל לכלי שיט

הנחיות אלו תקפות לגבי כלל כלי השייט אשר מגיעים לישראל מכל יעד בחו"ל או שיש עליהם נוסעים מיעדים אלו.

הגדרות

חולה חשוד - כמתואר בסעיף 6 לחוזר זה ובפרט מי שסובל מחום מעל 38 מעלות או שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר.

כניסת בני אדם השוהים על כלי שיט לישראל
 1. בעל כלי השייט אחראי להעביר הנחיה זו לאנשים הרלוונטיים בספינתו. כל המידע צריך להישלח אל הרופא המחוזי בתחומו נמצאת נקודת הכניסה באמצעות הצהרת הבריאות
 2. באחריות קברניט כלי השייט לקבל ולסכם לדו"ח הצהרת בריאות את כלל נתוני הבריאות של הנוסעים על ספינתו (פירוט הנוהל בנספח 15 ב׳)
 3. במקרה בו נדרש פינוי של אדם ממעבר הגבול הימי יש לפנות למד"א לאחר קבלת אישור של הרופא המחוזי תוך ציון העובדה שמדובר באדם החשוד כחולה בקורונה
 4. כלי השייט היה בכל יעד בחו"ל:
  • חלפו 14 ימים מאז היציאה מהיעד
   1. לא היו חולים בדרך ואין כעת חולים על כלי השיט - הנוסעים יכולים להיכנס לישראל
   2. היו חולים בדרך או יש כעת חולים על כלי השייט:
    • נוסע שהוא תושב או אזרח ישראל - יש לאפשר לו להיכנס לארץ
     • אם היה בריא לאורך כל הדרך יכנס לבידוד למשך 14 יום, בהתאם לנוהל בידוד בית, תוך עדכון משרד הבריאות באתר המשרד או במוקד כל הבריאות בטלפון 5400*
     • אם היה חולה יש להמשיך לטפל בו בתיאום עם הרופא המחוזי בהתאם לנוהל טיפול בחשוד לקורונה
    • נוסע שאינו תושב או אזרח ישראל (ללא קשר למצבו הבריאותי) - אינו יכול להיכנס לישראל
  • לא חלפו 14 ימים מאז היציאה מהיעד:
   1. נוסע שהוא תושב או אזרח ישראל יכול להיכנס, אך נדרש לשהות בבידוד בית בהתאם לנוהל, תוך עדכון משרד הבריאות (באתר המשרד או במוקד כל הבריאות בטלפון 5400*)
   2. מי שאינו תושב או אזרח ישראל - אינו יכול להיכנס לישראל
 5. סחורות ומזון:
  1. הנחיות כלליות לפריקת סחורות:
   סחורות ומזון יכולים להיכנס לישראל על פי הנהלים השגרתיים של מדינת ישראל. אין מניעה מפריקת סחורות גם במצב בו מי מהנוסעים מנוע מלהיכנס לישראל
  2. חלפו 14 ימים ממועד היציאה מהיעד ואין חשד לחולה על הספינה:
   1. ניתן לפרוק את הסחורות
   2. אין צורך במיגון כלשהו
  3. לא חלפו 14 ימים ממועד היציאה מהיעד
   1. ניתן לפרוק את הסחורות
   2. יש להימנע ככל הניתן ממגע עם אותם אנשים (הגדרת מגע: שהייה של יותר מ-15 דקות במרחק של פחות מ-2מטר). אם אין אפשרות להימנע ממגע איתם, וקיים סיכון כי יתקיים מגע-יש להשתמש במסכות כירורגיות וכפפות
   3. אין סיכון למי שלא בא במגע עם צוות הספינה והם אינם זקוקים למיגון כלשהו
 • יש חשוד כחולה על הספינה (אדם שהגיע מחו"ל ויש לו חום ו/או תסמינים נשימתיים תוך 14 יום מהיציאה מהיעד בחו"ל, כמוגדר בסעיף 1:)
 • ההחלטה לגבי היותו חשוד תהיה בסמכות של רופא לשכת הבריאות המחוזית הרלוונטית.
 • ניתן לפרוק את הסחורות
 • יש לוודא כי החשוד נמצא בחדר סגור וכי אין מגע אית
 • למי שעולה לספינה במצב זה נדרש המיגון הבא: יש להשתמש במסיכה כירורגית וכפפות

בעלי חיים מסין אסורים מלהיכנס לישראל

נספח 16 - הנחיות טיפול בכביסה מחולה קורונה עדכון 16.03.2020

הנחיות אלו מתייחסות לנגיף שבנדון.

 1. מכיוון שמדובר בנגיף חדש ובאירוע דינמי, מסמך זה כולל הנחיות ביניים שתתעדכנה בהמשך בהתאם לצורך ולהתפתחויות.
  בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כאירוע חירום בבריאות הציבור (PHEIC ) בעל השלכות בינלאומיות. בשלב זה פעילויות משרד הבריאות הישראלי בישראל מתמקדות בניסיון למנוע את הגעת הנגיף לישראל ואת התפשטותו, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור הנשקפת מהנגיף. הנחת העבודה היא שקרוב לוודאי יאובחנו בישראל מקרה/מקרים. לאור הדרישה מהשטח נכתבו הנחיות אלו לצורך טיפול בכביסה שמגיעה מחולה במחלת קורונה
 2. הנחות יסוד :
  • נגיף 2-SARS-CoV מועבר מאדם לאדם, בעיקר במגע ובהעברה טיפתי
  • שימוש תקני באמצעי המיגון המומלצים לעובדי מכבסות יהיה יעיל במניעת הדבקה של העובדים
  • הקפדה על העקרונות הבסיסיים של מניעת זיהומים עשויה למנוע את התפשטות המחלה בישראל
 3. הנחיות למנהלי המכבסות בתי החולים הכלליים והחיצוניים :
  • כביסה תפונה ככל כביסה אחרת בבית החולים ותטופל בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר מנהל רפואה מס' 3/2011
  • כבכל כביסה במוסד רפואי, יש לאסוף את הכביסה באוגר בלתי חדיר למים
  • על אוגר הכביסה להיות תמיד סגור, הן בחדר המטופל והן בעת השינוע במכבסה. באזור פתיחת האוגרים, יש לוודא שימוש במיגון, בהתאם להנחיות בחוזר הנ"ל
  • את עגלות השינוע והאוגרים יש לנקות כמפורט בהנחיות
 4. הנחיות לנשאי הנגיף שלא במוסד רפואי:
  • יש לכבס בנפרד את כביסת החולה )בגדים, מצעים, מגבות וכדומה( בתוכנית כביסה בטמפרטורה של 60 מעלות ומעלה
  • ייבוש הכביסה במייבש או בשמש

נספח 17 - טבלת מיגון אישי לצוותי רפואה ומגזרים אחרים (*)

(*) בסוף הטבלה מופיעה רשימה של מגזרים אחרים שאינם זקוקים למיגון.

Coronavirus med guidelines-43.png
Coronavirus med guidelines-44.png
 1. חלוק בידוד רגיל (כחול)
 2. חלוק מוגן מים וכיסוי ראש, או סרבל
 3. בית החולים יחזיק בקרבת מקום מאבטח ערכת מיגון מלא, כולל מגן גוף למצבים מיוחדים, שיוכל המאבטח ללבוש במהירות בעת הצורך
 4. לצורך מיגון, חולה במצב קל נחשב חולה שאינו זקוק לתמיכה נשימתית (כולל חמצן)
הערות
 • ככלל, מטופל השוהה בבידוד בית ונזקק לטיפול במסגרת בית החולים לא על רקע נגיף הקורונה (למשל, דיאליזה, ביקור במלר"ד מסיבה לא זיהומית, וכדומה) יטופל תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת
 • יש להקפיד להשתמש בציוד המיגון בהתאם להנחיות (לבוש והסרה - ראו נספח 11)
 • כפפות אינן תחליף להיגיינת ידיים. יש להקפיד לבצע היגיינת ידיים לפני ולאחר הסרת הכפפות
 • מסכת 95N ( או מסכה FFP2 ומעלה) – מספקת למטפל הגנה מפני העברה אווירנית וטיפתית. מסכה כירורגית מספקת למטפל הגנה מפני העברה טיפתית. אין להשתמש במטופל במסכת 95-N
מגזרים שאינם דורשים מיגון

המגזרים הבאים אינם נדרשים למיגון:

לשכת בריאות
 • מאבטח
 • צוות הלשכה
גבולות
 • ביקורת דרכונים
 • תשאול נוסעים
 • מאבטח/שוטר
 • עובד מכס

(*) למעט עליה לכלי שיט, כמפורט בנספח 14.

המרחב הציבורי
 • עובד דואר
 • נהג בתחבורה ציבורית (כולל מונית)
 • מפגש חברתי/עסקי
 • עובדי ביוב
 • אנשים העובדים במשרות בהם ניתן שירות ציבורי (פקידי בנק, קופאים, סוחרים, מלצרים וכדומה)
 • נוסע בכלי רכב עם נוסע שחזר מאחת המדינות המפורטות

נספח 18 - שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה

 1. כללי :
  • ניקוי משטחים - לפחות פעם יום, יש לנקות היטב ולאחר מכן לחטא משטחים, אביזרים, מקומות, וציוד בשימוש נרחב בידיים, כדוגמת: ידיות, מתגי תאורה, כפתורי הפעלה, מעקות, שולחנות. החיטוי יתבצע עם חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 אחוז, או באמצעות תמיסת 1000 מ"ל כלור (למשל הכנת תמיסה המורכבת מ-40 מ"ל אקונומיקה ו-1 ליטר מים), עד לייבוש המשטחים/אביזרים
  • מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין (כניסה לבניין, מבואה של חדרי מדרגות ומעליות, מבואה לחדרי שירותים, מטבחונים וכדומה).
  • יש להקפיד על ניקוי וחיטוי חדרי שירותים, המצאות סבון ידיים, נייר לניגוב ידיים, נייר טואלט ופחי אשפה.
  • יש לתכנן את המרחב בעסקים ובאתרים בכדי לצמצם ככל האפשר תורים וצפיפות של אנשים
 2. כביסה:
  • יש לבצע החלפת מצעים, מגבות, חלוקים וכדומה ובין אדם לאדם
  • יש לדאוג שכביסה מלוכלכת לא תבוא במגע עם פריטים אחרים לרבות כביסה נקייה (באמצעות הפרדת אזורים לכביסה נקייה וכביסה מלוכלכת)
  • לנמצאים בבידוד יש לרכז את הכביסה באוגר נפרד, ולבצע כביסה בנפרד. לכבס את הכביסה בתוכנית של לפחות 65 מעלות צלזיוס
  • מי שמטפל בכביסה ילבש כפפות ומסכה. לאחר סיום הפעולה, יש להסיר את הכפפות ולשטוף ידיים במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70% לפחות
 3. מיגון עובדי ניקיון:
  כפפות ושטיפת ידיים במים וסבון
 4. טיפול בפסולת:
  • מכלי אשפה יכללו בתוכן שקית אטומה הניתנת לסגירה
  • יש לפנות את האשפה במילוי של עד 75 אחוז מנפח השקית ולפחות פעם ביום
  • יש לפנות את השקית אל מיכל/ פח אשפה מרכזי
  • יש להקפיד שאשפה לא תהיה פזורה בעסק או במרחב הציבורי
 5. עסקים: מנהלי ומפעילי עסקים יוודאו שהם מקפידים ופועלים בהתאם לתקנות והנחיות המשרד:
 6. הנחיות נוספות לתפעול מערך מזון (בנוסף לדרישות תקנות תנאי תברואה לבתי אוכל):
  • יש לתכנן את המרחב בו תתקיים חלוקת המזון כך שלא ייווצרו תורים ועומסים בנקודות לחלוקת אוכל, על ידי פיזור והוספת נקודות חלוקה
  • הגשת המזון תהיה דרך דלפק הגשה בלבד (ללא שירות עצמי)
  • דלפק הגשה יהיה עם מגן עיטוש מצד המגיש וסגור מצד הלקוחות
  • עדיפות להגשת מזון המחולק למנות אישיות מראש
  • בשירות עצמי יהיו רק מוצרים ארוזים המסודרים בצורה בודדת
  • הדחת כלים תעשה באמצעות מדיח כלים בתוכנית המאפשרת חיטוי הכלים (טמפ' של לפחות 70 מעלות). או באמצעות הדחה ידנית הכוללת תהליך ניקוי היסודי של הכלים עם סבון, שטיפה וחיטוי הכלים על ידי השריית הכלים במים עם טמ"פ של 80 מעלות צלזיוס למשך 30 שניות לפחות או באמצעות השריית הכלים בתמיסת חומר חיטוי המבוססת כלור בריכוז של 100 מג"ל למשך 60 שניות, אם אין אפשרות הדחה יש להשתמש בכלים חד-פעמיים
  • ניקוי שולחנות, ויטרינות, מכשירים בשירות עצמי, משטחים אחרים (ידיות, לחצנים, מתגים וכו') בתדירות גבוהה יתבצע בעזרת חומר מחמצן המכיל ריכוז של לפחות 0.1% sodium hypochlorite (נתרן תת-כלורי), למשל "אקונומיקה" ( באקונומיקה בריכוז של 2.5% יש למהול 40 מ"ל אקונומיקה ב 1 ליטר מים) או חומרי חיטוי מבוססי אלכוהול (ריכוז 70% אתנול לפחות)
  • לצורך ניקוי ויבוש משטחים ואביזרים יעשה שימוש בנייר חד פעמי
  • עובדי צוות המטבח וההגשה ילבשו כפפות חד פעמיות ובגדי עבודה חד פעמיים בעת טיפול והגשת מזון
  • עובדי מטבח והגשה יקפידו על היגיינה אישית גבוהה
  • כיור לנטילת ידיים בהגשה ולשימוש לקוחות יהיה במרחק סביר הכולל מים זורמים, סבון נוזלי, נייר לניגוב ידיים, פח אשפה ומתקן לחיטוי ידיים
  • צוות הניקיון ילבש כפפות חד פעמיות ובגדי עבודה חד פעמיים
  • אם נדרש תשלום עבור המזון, התשלום עבור השירות יהיה מופרד מהגשת מזון
 7. הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל:
  • כללי:
   1. ההנחיות כוללות תנאים תברואיים לבתי אוכל שעובדים עם רישיונות עסק ומעוניינים להמשיך בפעילות ללא צריכה במקום, באמצעות משלוח מזון לצרכנים או איסוף עצמאי של הצרכן
   2. המסמך כולל הנחיות לעניין מניעת זיהום צולב ושמירה על שרשרת טמפרטורה מתאימה ומבוקרת, אריזה, אחזקה, הרכבת המשלוח והובלתו לצרכן, מהרכבת משלוח מזון ועד מסירתו לצרכן, ומכירה לאיסוף עצמי
   3. בעל העסק אחראי לוודא שעובדיו בריאים ואין להם תסמינים של חום, שיעול, שלשולים וכו' והם אינם מקבוצת האנשים הצריכים להיות בבידוד
   4. לעובד בבית האוכל אסור להגיע לעבודה כשהוא חולה ועד להחלמה מלאה או סיום תקופת הבידוד, אם נדרש לכך
   5. משלוח מאכלים מבית האוכל יהיה מתוך תפריט בית האוכל, ובהתאם למותר בפריט הרישוי שלו
   6. תוקף מסמך זה הוא עד לסיום תקופת החירום או עד עדכון מסמך זה, המוקדם מבין השניים
  • הגדרות:
   1. משלוח לצרכן - משלוח בכלי רכב של מצרכים מבית האוכל ישירות )ללא תחנות ביניים) לבית הלקוח
   2. רכב משלוח מזון - כלי רכב המשמש לשינוע מצרכים לצרכן
   3. טמפרטורה מבוקרת - טמפרטורה שנשלטת במתקני צינון/קירור/הקפאה/חימום פעילים, בעלי יכולת לשמירת טמפרטורה לאורך זמן, ברציפות, בצורה אוטומטית והיא נמדדת, נרשמת ומתועדת
   4. כלי קיבול מבודד - כלי המיועד לשמירה על טמפרטורת מזון, כדוגמת: תרמופורטר, צידנית, תרמו קרטון
   5. עטיפה משנית מאגדת - עטיפה מאגדת מצרכים לצורך הובלתם לבית הלקוח, כדוגמת, קופסה, ארגז, קרטון/צידנית/שקית או עטיפה שוות ערך
   6. מזון רגיש עם פוטנציאל סיכון גבוה (מס"ג) - מזון שנדרש להחזיקו בטמפרטורה וזמן מבוקרים ומוגדרים, על מנת למנוע התרבות חיידקים. בין היתר מזון מוכן לאכילה, מוצרים הדורשים קירור
   7. מסירה אישית ללקוח - מסירת משלוח לידי הלקוח, או מי מטעמו. לאזרחים בבידוד, לאחר תיאום משאירים משלוח ליד הדלת באריזה של צרכן
  • אחריות:
   בעל העסק אחראי על בטיחות המזון ותקינותו, כולל מסירתו ללקוח
  • תשתית למשלוחים:
   1. נדרש לשמור על תזרים תקין מרגע הכנה עד להוצאת המזון למשלוח תוך שמירה על מניעת הצטלבות בין המאכלים בשלבי הכנתם
   2. נדרש שטח ייעודי נפרד/מדור עבודה נפרד, למשלוח )החזקה, ואריזה) בגודל מתאים להיקף הפעילות על מנת להבטיח תנאי תברואה נאותים ולמנוע צפיפות
   3. נדרש נפח קירור/חימום מספיק להחזקת המאכלים המיועדים למשלוח על מנת להבטיח שמירה על רצף הטמפרטורה במאכלים הנצרכים חמים בטמפרטורה מעל 65 מע"צ מאכלים קרים מ 0 עד 5 מע"צ
   4. הרכבת ואריזה של משלוח תבוצע באזור לטיפול במזון מוכן לאכילה, או באזור הגשת מזון )לא בקרבה לאזור טיפול במזון גולמי). באזור זה יהיה משטח עבודה, ציוד אריזה, מדפים, מתקני חימום מזון ומקררים להחזקת מרכיבי המשלוח, אריזות ריקות וכו'. בנוסף יהיה בסמוך כיור לרחיצת ידיים ומומלץ מתקן לחיטוי ידיים
   5. אזור הכנת המשלוח ימוקם בצורה שמונעת כניסת המובילים לתוך שטחי המטבח, או למדור להרכבת המשלוח
  • תפעול:
   1. עד להוצאת המשלוח מאכלים המיועדים לאכילה כמאכלים קרים יהיו בטמפ' שלא תעלה על 5 מע"צ, מאכלים המיועדים להגשה כמאכלים חמים יהיו בטמפ' שלא תפחת מ־65 מע"צ.
   2. זמן החזקת מזון מוכן לאכילה רגיש (המיועד להרכבת המנות לפני משלוח) במתקן הגשה קר או חם בטמפרטורה מבוקרת לא יעלה על שעתיים
   3. אין להכין מנות משולבות המורכבות ממזון שחייב להיות חם, לבין מזון שחייב להיות קר (לדוגמה שווארמה בפיתה עם חומוס וסלט), ניתן לספק את המזון כשהוא מופרד ותהליך הרכבת המנה יעשה על ידי הצרכן
   4. נדרש לשמור על הפרדה באריזה מאגדת בין מאכלים חמים למאכלים הנשלחים קרים. חל אסור לשלוח מזון קר וחם באותה אריזה
   5. כלי קיבול מבודד יהיה בעל סגירה המונעת חדירת זיהום מכל סוג שהוא, והוא יבטיח שמירה על טמפרטורה מתאימה, הכלי יהיה שלם, בעל מכסה הנסגר היטב ולהיות נקי, מחומר רחיץ, הניתן לניקוי וחיטוי בנקל
   6. טיפול ואריזת מזון מוכן יהיה באמצעות כפפות חד פעמיות ותוך הקפדה על החלפתן בתדירות גבוה ושטיפת ידיים במים וסבון לפני ואחרי ההחלפה
   7. אריזות הבאות במגע עם מזון מוכן יהיה נקיות, שלמות, ומיועדות למזון בלבד האדם.
    יש להקפיד על התאמת האריזות לת"י 5113 הבא במגע עם מזון מוכן לאכילה (חם וקר)
  • כלי הרכב לשליחת המזון ותנאים למשלוח:
   1. כלי הרכב צריך להיות נקי. אין להוביל בכלי זה מוצרים או חפצים, או כל דבר (פסולת) העלול לזהם את המזון
   2. משך הזמן המקסימלי למסירת המזון ללקוח יהיה שעה מעת הוצאתו מהעסק
   3. מאכלים קרים יש לשמור עד הגעה לצרכן, בטמפ' שלא תעלה על 5 מע"צ, מאכלים המיועדים להגשה כמאכלים חמים בטמפ' שלא תפחת מ־65 מע"צ
   4. מסירת המזון תהיה במסירה אישית ללקוח. )ללקוח בבידוד לאחר תיאום והודעה למזמין והשארה המשלוח על/ליד דלת המזמין(
  • עקיבות:
   עבור כל אחד מהמשלוחים תונפק מדבקת ובה תיעוד של הפרטים הבאים:
   1. תאריך ושעת יציאת משלוח מזון לצרכן
   2. שם וכתובתו של העסק ממנו סופק המשלוח
   3. מדבקות זיהוי יודבקו על גבי כל אריזה
 8. הנחיות זמניות למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים, פריטים 4.7ב' ו 4.7ד' בצו רישוי עסקים

משלוחים

נספח 19 - היריון, לידה והנקה

היריון

נשים בהיריון הנדרשות לבידוד בית, תשהינה בבידוד על פי ההנחיות החלות על כלל האוכלוסייה. אם בתקופת הבידוד יש תור למעקב\ טיפול טרום-לידתי, יש ליצור קשר עם המרפאה על מנת לבדוק את נחיצות הביקור. אם אין אפשרות על פי החלטת הרופא המטפל לדחייה למועד לאחר הבידוד, המרפאה תתכונן מראש לקבלת האישה עם התמגנות מתאימה תוך שימוש באמצעי המיגון הנדרשים בטיפול בבית חולים בחולה חשוד או מאומת (נספח 17).

לידה

 1. יולדת השוהה בבידוד (ללא תסמינים):
  1. במהלך האשפוז, היילוד ישהה עם אימו בבידוד. ניתן להניק. אם יולדת מעוניינת לשאוב, יש להשתמש במשאבה אישית ולא במשאבה של בית החולים
  2. אם מצב היילוד מדרדר וזקוק להשגחה:
   • יש לקחת בדיקה 2-SARS-C0V לאמא ולילוד
   • הילוד ישהה בתינוקיה / פגיה בבידוד עד קבלת התשובה ל-2-SARS-C0V
  3. אם האמא מפתחת תסמינים נשימתיים לאחר הלידה:
   • האם והיילוד ייבדקו ל-2-SARS-C0V
   • יש להפריד בין הילוד ליולדת עד לקבלת התשובה
   • הבידוד לילוד במקרה זה - בידוד מגע וטיפתי, לא אווירני
   • יש לאפשר מתן חלב אם שאוב לילוד )יחד עם מתן הדרכת היולדת לשטיפת ידיים, שימוש במסיכה בעת השאיבה).
  4. יילוד מונשם - בחדר בידוד אווירני, במידת האפשר - לחץ שלילי
 2. יולדת חשודה\מאומתת ל-COVID-19 על פי הגדרת המקרה:
  1. ליולדת שאומתה, יש להפריד בין הילוד ליולדת מיד אחרי הלידה, ולבדוק את היילוד ל-SARS-C0V-2
  2. ליולדת העונה להגדרת מקרה חשוד, יש לקחת בדיקה בחדר לידה. יש להפריד בין הילוד ליולדת עד קבלת התשובה
  3. אם התשובה של בדיקת האם שלילית - יש לטפל בה על פי הנחיות לאישה בבידוד המפורטות בסעיף ב-1 לעיל, מעקב שגרתי אחר הילוד לאחר שחרורו (צהבת יילודים וכדומה)
  4. אם התשובה של בדיקת האם חיובית - יש לקחת בדיקה לילוד:
   • ילוד חיובי: חזרה לשהייה עם האם. אם אין אפשרות - הילוד ישהה בבידוד מגע וטיפתי. ניתן להניק או לשאוב חלב אם במשאבה אישית
   • ילוד שלילי: הפרדה של הילוד מאימו עד החלמת האם )2 בדיקות שליליות בהפרש של 24 שעות לפחות). יש לאפשר למתן חלב אם שאוב לילוד
  5. ליילוד ששוחרר וחוזר לאשפוז עקב הידרדרות במצבו הרפואי תבוצע בדיקה ל-SARS-C0V-2
Coronavirus med guidelines-54.png
שחרור יולדות וילוד
 • ניתן לאפשר שחרור מוקדם כל עוד מוודאים קיום המעקב הנדרש אחר היילוד, ביצוע בדיקות סקר וצהבת ומתן תמיכה הולמת להנקה / קבלת חלב אם
 • מעקב צהבת לילוד יעשה באשפוז לפי הנוהל הרגיל, ואם יש צורך המשך המעקב בקהילה יבוצע על פי הנהלים הרגילים על ידי בן אדם אחר שאינו חולה 19-COVID ואינו נמצא בבידוד בית

הנקה

 1. נגיף 2-SARS-C0V לא בודד מחלב אם ולכן אינו מועבר כנראה בהנקה. הנקה היא מגע קרוב אשר עלול להעביר את הנגיף בחשיפה להפרשות מדרכי הנשימה או במגע. אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה כל עוד לא הופיעו תסמינים
 2. אישה מאושפזת המעוניינת להניק צריכה להקפיד על רחיצת ידיים יסודית לפני ההנקה ועל כיסוי הפה והאף במסכה או בד זמין אחר בעת ההנקה
 3. אשה מניקה המאושפזת בבית חולים, השאיבה תיעשה בחדר היולדת ולא בחדר ההנקה המשותף. יש להשתמש במשאבה אישית בלבד
 4. חלב אם שאוב של חולה חשודה או מאומתת:
  • יש לעטות כפפות בעת מגע עם בקבוק חלב האם השאוב
  • יש לשמור את החלב השאוב במקרר בתוך שקית סגורה נפרדת
 5. אישה המוגדרת כחשודה או כחולה מאומתת המעוניינת לשאוב חלב-אם צריכה להקפיד על רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק
 6. לאישה מניקה המעוברת לטיפול נמרץ מכל סיבה שהיא, יש להתייחס בין השאר למצב ההנקה. במקרה שמצב האישה דורש גמילה לטובת מצבה הרפואי, יש לעשות זאת תוך כדי המעטה בתדירות השאיבות על מנת למנוע גודש וזיהום משני של השד

נספח 20 - הפעלת מרכז לאבחנה וטיפול בשחפת (מלש"ח)

עקב ההתמודדות עם התפשטות נגיף קורונה החדש ובהתאם להנחיות לצימצום התקהלויות וריחוק חברתי, להלן הנחיות הקשורות לתפעול המלש"ח בעת הזו:

 • פעילות במרפאה עצמה - סדרי העדיפויות:
 1. לצוות המטפל יש להשתמש במיגון על פי ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות: כפפות, חלוק, מסכה כירורגית, מיגון עיניים (ויזור)
 2. כל מטופל עם תסמינים נשימתיים או חום )38 מעלות ומעלה) חייב לעטות מסכה כירורגית בעת שהותו במלש"ח
 3. יש להסדיר מענה טלפוני בכל שעות הפעילות של המלש"ח על מנת לתאם, עד כמה שניתן, ביקורי מטופלים לפי תור
 4. בקביעת תורים לביקור העדיפות תינתן לחולים פעילים ולביצוע בירור מגעיהם ההדוקים. שאר הפניות הן ברמת עדיפות נמוכה יותר ויכולות להתבצע כל עוד שמספר נוכחים במלש"ח לא יעלה על 10 איש בו זמנית שיהיו במרחק 2 מטר לפחות אחד מהשני
 • התארגנות למתן הטיפול התרופתי בהשגחה ישירה (Directly Observed Therapy - DOT) בקהילה:
על המלש"ח להמשיך לארגן את מתן הטיפול בשיטת ההשגחה הישירה )DOT) לכל חולי השחפת, אך הנחיות אלה באות להגדיר את דרך הבקרה:
 1. לכל חולה יש לקבוע משגיח DOT יחיד מתוך הצוות הסיעודי של המלש"ח או של לשכת הבריאות, שילווה את החולה במהלך כל משך הטיפול בקהילה
 2. קיימת אופציה נוספת של DOT - מדובר על (Video Observed Therapy (VOT, המתוארת להלן: על משגיח ייחודי זה להיות בקשר יומי עם החולה ולתאם עימו השגחה ישירה של בליעת הטיפול תוך כדי שיחת וידאו (באמצעות ווטסאפ) ולא בהקלטה והעברת קובץ וידאו
 3. לשם כך, מומלץ לפתוח משתמש ווטסאפ עסקי על מנת לא לחשוף את מספרי הטלפון האישיים של אנשי צוות למטופלים. להלן קישור לתוכנה לפתיחת המשתמש העסקי בווטסאפ https://www.whatsapp.com/business/?lang=he. כמו כן, אם ישנה בעיה בפתיחת המשתמש, ניתן לפנות למייל teams@moh.gov.il ואנשי מחשוב ינסו לעזור
 4. שיחה זאת תתבצע בתדירות הנדרשת למתן טיפול ב-DOT רגיל, בשעות עבודה של האחות ובאחריותה.
  שיחות אלה הן בנוסף לביקור החודשי במלש"ח עצמו
 5. במקרים בהם ישנה אפשרות טכנית למתן DOT באמצעות שיחת וידאו ובתנאי שצפויה היענות טובה של המטופל, ניתן להנפיק את התרופות לחודש ימים
 6. למטופלים בטיפול מניעתי לשחפת ניתן להנפיק את התרופות לחודש ימים ללא צורך ב-DOPT
 7. חולי שחפת עמידה (XDR ,MDR ,RR), חולי שחפת עם תחלואה מרובה במחלות אחרות לרבות נשאות HIV וחולי שחפת מבוגרים בגיל השלישי מהווים אוכלוסייה בעדיפות ראשונה להעברה לטיפול בהשגחה ישירה מרחוק

לשאלות נוספות, ניתן לפנות לד"ר דניאל שם-טוב, מנהל המחלקה לשחפת ואיידס: daniel.chemtob@moh.gov.il או בטלפון: 0506242194.

נספח 21 - הנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID)

הנחיות אלה מחליפות את "נוהל טיפול בנפטר חשוד או המאובחן בנגיף קורונה החדש (19-COVID)" מתאריך 17.3.20 מס' סימוכין 159234220.

Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבהנחיות לטיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדש (19-COVID)


נספח 22 - נוהל אשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים

נוהל זה מיועד לצוותים הרפואיים בבתי החולים ובקופות החולים ומטרתו להבהיר את דרכי הפעולה ואת מדיניות האשפוז של חולים מאומתים לנגיף, על מנת להימנע מהדבקה של אנשים נוספים.


Postscript-viewer-shaded.png

ערך מורחבאשפוז/ טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים


ביבליוגרפיה

 1. שינוי תוספת ב' לפקודה, באתר משרד הבריאות
 2. צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)
 3. 4.0 4.1 קישור לצו - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2020 ברשומות
 4. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראת שעה)
 5. תעודת מחלה גורפת באתר משרד הבריאות
 6. בידוד בבית חולים, הוראת שעה ברשומות
 7. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים)
 8. נוהלי בטיחות לעובדי מעבדה רפואית ועובדי פתולוגיה לטיפול במחוללי מחלות בסיכון גבוה (B Hepatitis, AIDS) באתר משרד הבריאות
 9. דיווח עצמי על בידוד בית