מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

פעילות גופנית

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף פעילות גופנית לאורח חיים בריא לדף הנוכחי.

הביטוי שחיפשתם מתאים לכמה ערכים שונים. האם התכוונתם ל...

פעילות גופנית לאורח חיים בריא

כללי

פעילות גופנית וקורונה

פעילות גופנית ותזונה

פעילות גופנית כמניעה וטיפול במחלות

פעילות גופנית - ניירות עמדה, חוזרי משרד הבריאות והנחיות קליניות

רפואת ספורט

רפואת ספורט - ניירות עמדה, חוזרי משרד הבריאות והנחיות קליניות

ראו גם


סימן שאלה.png

זהו דף המכיל פירושים שונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה, או בין ביטויי חיפוש שרלוונטיים לכמה ערכים במקביל.